Predictoren van effectieve ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie

Meiland, F.J.M. Dröes, R.M., Jonker, C.
Onderzoeksrapportage 2005.
ISBN 90-807918-3-0
NUR 895
(€ 7,50)

De laatste jaren zijn er diverse vormen van ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met dementie ontwikkeld. Uit de dagelijkse praktijk en uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers zich hierdoor minder emotioneel belast voelen en mogelijk de zorg in de thuissituatie langer volhouden. Het is echter onbekend of bepaalde subgroepen mantelzorgers verschillende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld gespreksgroepen, informatie, respijtzorg, anders waarderen. Evenmin is bekend of er verschil is in de mate waarin subgroepen mantelzorgers baat hebben bij de geboden ondersteuning. Deze vragen vormden de aanleiding van het in dit boek beschreven onderzoek.

Kenmerken die samenhangen met een grote tevredenheid over het totale ondersteuningsprogramma waren meer sociale steun bij aanvang van deelname en langere tijd voor een naaste zorgen.

Een gunstige werking van het ondersteuningsprogramma bleek met verscheidene kenmerken van mantelzorgers samen te hangen. Een vermindering van psychische en psychosomatische klachten was met name te zien bij mantelzorgers die bij aanvang van deelname eenzamer waren. Andere mogelijke voorspellers van effectieve ondersteuning waren: meer financiële uitgaven door het geven van zorg en een langere duur van de mantelzorg (deze hingen samen met een verbetering in stemming), minder gebruik van andere instellingen, jongere leeftijd, niet-partner zijn en hogere opleiding (hingen samen met dimensies van gevoel van competentie).

Deze onderzoeksresultaten kunnen een bijdrage leveren aan een meer effectieve en efficiëntere ondersteuning van het groeiende aantal mantelzorgers van mensen met dementie.

Comments are closed.