Gratis Online introductiecursus implementatie van Ontmoetingscentra voor dementie en hun mantelzorgers

Vanaf heden is de Online Introductiecursus Implementatie van Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers gratis te volgen.

In deze 7 modules tellende cursus, bedoeld voor trekkers van nieuwe Ontmoetingscentra, worden de visie en werkwijze van het ondersteuningsprogramma Ontmoetingscentra uiteengezet, evenals de noodzakelijke acties die op micro-, meso- en macroniveau moeten worden ondernomen bij het voorbereiden, implementeren en voortzetten van een Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Klik hier om naar de cursus te gaan.

Comments are closed.