Het draaiboek ontmoetingscentra 3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is sinds vandaag ook online beschikbaar!

In chronologische volgorde komen in het boek alle aspecten aan bod die van belang zijn voor de invoering van de drie interventies DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-Learning bij een ontmoetingscentrum. Het draaiboek is per interventie verdeeld in drie delen:

  • De voorbereiding: de fase om te komen tot de interventie.
  • De start: wat is van belang om de interventie een plek te geven in het ontmoetingscentrum.
  • De continuering: de voortzetting van de interventie op langere termijn

De draaiboek is te downloaden via deze link.

Mocht je het fijner vinden om het draaiboek als fysiek exemplaar te ontvangen, bestel jouw exemplaar dan kosteloos via de bestelpagina.

Read more

Vroegtijdiger diagnoses en een te verwachten schrijnend personeelstekort in de zorg voor het toenemend aantal mensen met dementie thuis maken tijdiger psychosociale ondersteuning en de inzet van slimme technologie noodzakelijk om crises te voorkomen.
 
VUmc, VU, Inholland, Kennemerhart, Zonnehuisgroep en Combiwel Buurtwerk slaan de handen ineen met een nieuw initiatief om hier samen met regionale en landelijke partners vorm aan te geven: de Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose (zie foto; Interesse? Ga naar de website www.vumc.nl/AWHDD voor meer informatie).
 
Doel is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van zorg en ondersteuning bij dementie te bevorderen en te verankeren in de zorg- en welzijnspraktijk en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van a) de zorg en ondersteuning voor, en kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers in verschillende stadia van de dementie, en b) de deskundigheid van zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers in de zorg en ondersteuning na de diagnose.
 
De ambitie is een brug te slaan tussen kennisinstellingen (universiteit, hogeschool) en de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk.
 
De Academische Werkplaats HDD is officieel op 11 oktober j.l. gelanceerd tijdens een minisymposium in de Vrije Universiteit ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening bij dementie. De titel van haar afscheidsrede luidde: Gekend en erkend; het belang en de waarde van psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie. Download de rede hier: https://lnkd.in/eCtbVaNb

Read more

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandeling 2023 is geopend!

De totale cursus leidt op tot een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun naasten. De cursus, of losse onderdelen hiervan, staat ook open voor andere personeelsleden van het ontmoetingscentrum.

De cursus bestaat uit vier lesdagen en nog 5 (online) vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. De cursus loopt van januari t/m november 2023.

Bekijk onderstaande folder voor meer informatie. Inschrijven kan via deze link!

Read more

Dinsdag, 11 oktober 2022, heeft prof. dr. Rose-Marie Dröes de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Zij ontving de onderscheiding vanwege haar inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Sinds 1992 verricht Rose-Marie Dröes baanbrekend onderzoek naar de effectieve behandeling van mensen met dementie. Zij zorgde tegen de stroom in voor meer aandacht voor de psychosociale gevolgen van dementie.

Haar missie was de kwaliteit van leven van mensen met dementie zo hoog mogelijk te houden, ze perspectief te geven en ze plezier in het leven te laten houden. Bijvoorbeeld door ze te laten bewegen, en door hun activiteiten aan te laten sluiten op hun dagelijks leven, op hun persoonlijkheid en voorkeuren, maar ook op de omstandigheden en de steun van de omgeving.

In 1993 is mevrouw Dröes in Amsterdam begonnen met het opzetten van ontmoetingscentra: laagdrempelige sociale voorzieningen in de wijk, waar bewezen psychosociale interventies werden toegepast. Deze ontmoetingscentra werden de Amsterdamse Ontmoetingscentra (AOC’s) genoemd, en werden een internationale best-practice. Inmiddels zijn ook elders in Nederland, maar ook in veel andere landen, ontmoetingscentra geopend.

Naast haar academische prestaties heeft zij ook vele studenten, professionals, bestuurders en vrijwilligers geïnspireerd met haar inzichten en ervaringen.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.

Lees hier het gepubliceerde artikel op de website van de Gemeente Amsterdam.

Read more

“Er ligt een enorm potentieel om het welzijn van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.” 

Ruim 40 jaar deed Rose-Marie Dröes onderzoek naar psychosociale hulpverlening aan mensen met dementie. Morgen neemt zij afscheid als hoogleraar en introduceert zij de Academische Werkplaats ‘Hulp bij dementie na de diagnose’ met als doel: de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk versterken.

Sietske Sikkes, senior onderzoeker bij Amsterdam UMC – Alzheimercentrum Amsterdam en universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische, Neuro en Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, wordt de nieuwe trekker komend jaar van deze Werkplaats. Zij zal zich hierbij richten op de verbinding tussen onderzoek naar, zorg voor en het welzijn van mensen met dementie.

Lees hier meer over de Academische Werkplaats: https://lnkd.in/eBb3ZVBS

Oorspronkelijke bericht gepubliceerd op LinkedIn pagina van het Amsterdam UMC – Alzheimer Center Amsterdam – Link.

Read more

Na zich bijna 40 jaar met volle overgave te hebben ingezet voor verbetering van de psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij de Vrije Universiteit, GGZ inGeest en VUmc, waarvan 30 jaar bij de afdeling Psychiatrie en sinds 2009 in de functie van hoogleraar, gaat prof. dr. Rose-Marie Dröes met emeritaat.  Zij blijft nog een jaar een dag per week verbonden aan de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Op 11 oktober houdt Rose-Marie haar afscheidsrede in de Aula van de Vrije Universiteit. Voor meer info klik hier.

Hieraan voorafgaand wordt een minisymposium georganiseerd door de Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose die op die dag officieel van start gaat. Bekijk het programma hier. Beide bijeenkomsten zijn via livestream te volgen. Wilt u er fysiek bij zijn, gelieve u dan wel aan te melden gezien het beperkt aantal plaatsen in de zaal.

U kunt dit doen door op onderstaande link te klikken en het digitale aanmeldformulier (voor minisymposium, afscheidsrede) in te vullen: https://forms.gle/5sT7k2iZ5QP5B41F7 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het team van de Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose: awhdd@amsterdamumc.nl   

Read more

Langer Thuiswonen met dementie kàn!

Voel jij je wel eens machteloos als jouw vader of moeder met dementie ontzettend boos wordt? Heb je het gevoel dat je als mantelzorger geen antwoord hebt op hun (veranderde) gedrag? 

Leer in anderhalf uur webinar van twee experts Roos Zwart en Jorien Kruijswijk Jansen alles over:

  • (Geïrriteerd) gedrag beter begrijpen door kennis over prikkelverwerking.
  • Welke handige aanpassingen in huis zorgen voor minder spanning.
  • Praktische (ervarings)tips om direct toe te passen.

Schrijf je nú in voor het webinar Langer Thuiswonen met dementie van Stichting Regie op Dementie! Op dinsdag 27 september of donderdag 13 oktober vanaf 19:30. Kosten deelname € 9,50. Er is plek voor 100 personen per webinar. Meer informatie en direct aanmelden is vanaf nú mogelijk op www.regieopdementie.nl/webinar-langer-thuiswonen-met-dementie

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor mantelzorgers, mensen die zorgen voor hun vader/moeder of partner. Deze kunnen zelf ook werkzaam zijn binnen een zorg-of welzijnsorganisatie.

Experts geven inzicht

1.    Roos Zwart – prikkelexpert en deskundige omgevingszorg. Ze is consultant CCE, trainer, schrijver lesmateriaal en interieurarchitect. Deze combi met haar achtergrond als verzorgende maakt dat zij op een herkenbare en humoristische manier de materie helder uitlegt.

2.    Jorien Kruijswijk Jansen is een ervaren adviseur in de ouderen- en mantelzorg en heeft ruim 6 jaar ervaring als ergotherapeut. In dit webinar deelt ze graag haar ideeën en adviezen over veilig langer thuiswonen bij dementie.

Read more

Championing physical activity for people affected by dementia – 8 week fully online course from the Association for Dementia Studies

This Autumn the Association for Dementia Studies and Active Herefordshire and Worcestershire will be offering its popular, fully online course, ‘Championing physical activity for people affected by dementia’.

This is for colleagues supporting people affected by dementia, who are employed or volunteer in care, sport, leisure, housing, health, or community-based services.

The course will develop the knowledge and confidence of students to facilitate physical activity for people affected by dementia.

There will be live and interactive sessions with the course tutors, as well as a multitude of resources to support learning and practice.

To find out more please see the attached document: click here.

Places are limited so please be in touch soon.

Do not hesitate to contact me if I can help or provide further details.  shirley.evans@worc.ac.uk

Read more