Vanaf heden is de Online Introductiecursus Implementatie van Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers gratis te volgen.

In deze 7 modules tellende cursus, bedoeld voor trekkers van nieuwe Ontmoetingscentra, worden de visie en werkwijze van het ondersteuningsprogramma Ontmoetingscentra uiteengezet, evenals de noodzakelijke acties die op micro-, meso- en macroniveau moeten worden ondernomen bij het voorbereiden, implementeren en voortzetten van een Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Klik hier om naar de cursus te gaan.

Read more

Met de kerstdagen in aantocht hebben we weer een nieuwe editie van de nieuwsbrief Effectieve Zorg en Behandeling bij Dementie voor jullie.

In deze nieuwsbrief kondigen een mijlpaal aan: het aantal Ontmoetingscentra in Nederland is de 200 gepasseerd! Ook hebben veel Ontmoetingscentra interessante en leuke activiteiten gedeeld in deze nieuwsbrief, variërend van een mobiele knuffelboerderij, een nieuw ontmoetingscentrum voor Indische ouderen en een indicatieloze inloop tot een vrijbuitersclub, een voorlichtingsmiddag over babbeltrucs en internationale uitwisseling met Japan. Genoeg inspiratie dus voor het nieuwe jaar.

We wensen jullie allen fijne feestdagen en al het goeds voor 2024, veel leesplezier!

Read more

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandeling 2024 is geopend!

Het doel van deze cursus is om de coördinator (en eventueel andere personeelsleden) van een ontmoetingscentrum theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

HBO opgeleide professionals met een relevante vooropleiding die werkzaam zijn in de functie van coördinator van ontmoetingscentra of die deze functie ambiëren. In overleg kan een vergelijkbaar niveau op basis van eerder verworven competenties toegang tot de cursus bieden.

De cursus omvat vier lesdagen in Amersfoort (9:30 tot 16:30 uur) en vijf online vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel (9:30 tot 12:30 uur).

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Gerion

Read more

Belangrijk bericht van Flora Breemer, lid dagelijks bestuur stadsdeel Amsterdam-Zuid en Marita van Onna, ambulant begeleider dementiezorg Ontmoetingscentrum Zonnehuisgroep Menno Simons – 21 september 2023

Vandaag, 21 september, is het Wereld Alzheimerdag. Weinig Amsterdammers zullen dit weten, en toch is dit een onderwerp dat veel Amsterdammers raakt. Nu al heeft 1 op de 7 ouderen een vorm van dementie. Dit aantal zal in onze vergrijzende stad de komende jaren flink toenemen. Daarom moeten we meer doen om van Amsterdam een dementievriendelijke stad te maken, elke dag. 

Dementie is een ziekte je niet altijd op het eerste gezicht herkent. Iemand heeft moeite met het doorgronden van een plattegrond, het afrekenen in de supermarkt of het bestellen van een kop koffie in een café. Aan de buitenkant is het niet altijd te zien, maar er kan sprake zijn van dementieverschijnselen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verwardheid, achterdocht of niet op woorden kunnen komen. Ook minder bekende verschijnselen als waanbeelden of decorumverlies (onaangepast sociaal gedrag) horen bij symptomen van dementie.

Meer kennis van deze ziekte leidt tot meer begrip en compassie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Door ons meer bewust te zijn van dementie en de kenmerken daarvan, kunnen we beter inspelen op de behoeften van deze groeiende groep. De verwachting is dat op termijn 1 op de 4 ouderen dementie krijgt. Dat betekent dat in onze stad tienduizenden bewoners kampen met deze progressieve hersenziekte. Dementie wordt daarmee in elke straat, buurthuis of bus zichtbaar en voelbaar.

Ongeveer 70% van de mensen met dementie woont thuis. Dit vraagt veel van mantelzorgers. We moeten niet alleen een dementievriendelijke stad zijn, maar ook een stad die haar mantelzorgers omarmt en steunt.

Teveel mensen met dementie trekken zich terug. Geheugenverlies maakt onzeker: sommigen mijden dan liever contact en komen in een isolement. Dit brengt daardoor nog een extra gezondheidsprobleem met zich mee: eenzaamheid. Door vaker het gesprek te voeren over dementie, door de weg te wijzen, samen die kop koffie te drinken en meer geduld te hebben, doen we al heel veel.

Ontmoetingsplaatsen dichtbij zorgen dat mensen met dementie en hun naasten niet in een isolement belanden. Maar er zijn te weinig kleinschalige woonprojecten met daarin gemeenschappelijke ruimtes voor ouderen met beginnende dementie. Deze woonvormen kunnen de gang naar het verpleeghuis flink uitstellen: dit scheelt de samenleving veel zorgkosten. Toch bouwen woningbouwcorporaties liever studentenwoningen dan ouderenwoningen: beide zijn hard nodig.

Bij een dementievriendelijke samenleving hoort ook dat we ons meer richten op wat iemand wél kan, in plaats van uitgaan van de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Ouderen kunnen niet langer aan de zijlijn staan, ook niet als ze dementie hebben. Actief deelnemen aan de samenleving, vertraagt bovendien het verloop van de ziekte. Dat maakt een programma als DemenTalent, waarin mensen met dementie vrijwilligerswerk doen, zoals voorlezen aan kinderen of huisdieren verzorgen of tijdens het wandelen zwerfafval opruimen, zeer succesvol. Wij dagen alle werkgevers en vrijwilligersorganisaties uit om hulp in te roepen van ouderen, ook als ze dementie hebben.

Dementie gaat ons allemaal aan. Het kan iedereen overkomen. Daarom moeten we ook meer omkijken naar deze groeiende groep in Amsterdam die niet op eigen kracht hun weg kunnen vinden in een steeds ingewikkeldere en grotere stad. 

Flora Breemer, lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuid

Marita van Onna, ambulant begeleider dementiezorg

Read more

Van 16 tot en met 23 september staat Amsterdam Zuid in het teken van de Week van Dementie. Het Expertisenetwerk Zuid Dementievriendelijk wil op deze manier extra aandacht vragen voor dementie. Daarnaast is het een moment voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om even te ontspannen. Dit jaar is het thema Samen aan tafel. Daarom is er extra aandacht voor het samen optrekken van bewoners mét en zonder dementie. Iedereen is welkom. Er zijn veel leuke, bijzondere en interessante activiteiten, zoals Biodanza en een Jazzconcert, lunch en dansen in het Concertgebouw. Bekijk onderstaande folder voor het het volledige programma, u bent van harte welkom!

Read more