Van 16 tot en met 23 september staat Amsterdam Zuid in het teken van de Week van Dementie. Het Expertisenetwerk Zuid Dementievriendelijk wil op deze manier extra aandacht vragen voor dementie. Daarnaast is het een moment voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om even te ontspannen. Dit jaar is het thema Samen aan tafel. Daarom is er extra aandacht voor het samen optrekken van bewoners mét en zonder dementie. Iedereen is welkom. Er zijn veel leuke, bijzondere en interessante activiteiten, zoals Biodanza en een Jazzconcert, lunch en dansen in het Concertgebouw. Bekijk onderstaande folder voor het het volledige programma, u bent van harte welkom!

Read more

Het draaiboek ontmoetingscentra 3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is sinds vandaag ook online beschikbaar!

In chronologische volgorde komen in het boek alle aspecten aan bod die van belang zijn voor de invoering van de drie interventies DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-Learning bij een ontmoetingscentrum. Het draaiboek is per interventie verdeeld in drie delen:

  • De voorbereiding: de fase om te komen tot de interventie.
  • De start: wat is van belang om de interventie een plek te geven in het ontmoetingscentrum.
  • De continuering: de voortzetting van de interventie op langere termijn

De draaiboek is te downloaden via deze link.

Mocht je het fijner vinden om het draaiboek als fysiek exemplaar te ontvangen, bestel jouw exemplaar dan kosteloos via de bestelpagina.

Read more

Vroegtijdiger diagnoses en een te verwachten schrijnend personeelstekort in de zorg voor het toenemend aantal mensen met dementie thuis maken tijdiger psychosociale ondersteuning en de inzet van slimme technologie noodzakelijk om crises te voorkomen.
 
VUmc, VU, Inholland, Kennemerhart, Zonnehuisgroep en Combiwel Buurtwerk slaan de handen ineen met een nieuw initiatief om hier samen met regionale en landelijke partners vorm aan te geven: de Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose (zie foto; Interesse? Ga naar de website www.vumc.nl/AWHDD voor meer informatie).
 
Doel is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van zorg en ondersteuning bij dementie te bevorderen en te verankeren in de zorg- en welzijnspraktijk en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van a) de zorg en ondersteuning voor, en kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers in verschillende stadia van de dementie, en b) de deskundigheid van zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers in de zorg en ondersteuning na de diagnose.
 
De ambitie is een brug te slaan tussen kennisinstellingen (universiteit, hogeschool) en de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk.
 
De Academische Werkplaats HDD is officieel op 11 oktober j.l. gelanceerd tijdens een minisymposium in de Vrije Universiteit ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening bij dementie. De titel van haar afscheidsrede luidde: Gekend en erkend; het belang en de waarde van psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie. Download de rede hier: https://lnkd.in/eCtbVaNb

Read more