Op 13 december 2021 van 13:00 – 17:00 uur is het Nationaal Dementie Congres, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik nodig u graag uit om samen met uw relaties dit digitale congres bij te wonen.

In Nederland leven ongeveer 300.000 duizend mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie groeit snel en wordt volksziekte nummer 1 in Nederland. Met dit congres nodigt het ministerie van VWS u en uw netwerk uit om samen in actie te komen om mensen met dementie meer deel uit te laten maken van onze samenleving. Want achter elke diagnose gaat een persoon schuil.

Banner NDC met logo

Continue reading Uitnodiging Nationaal Dementie Congres 2021

Read more

Mensen met dementie hebben veel baat bij exergaming, een interactieve, digitale manier van bewegen. Onderzoek van de Amsterdamse promovenda Joeke van Santen toont aan dat de voordelen van exergaming voor mensen met dementie groot zijn, zowel op het cognitieve als op het sociale vlak. Deze techniek kan bijdragen aan het welbevinden van ouderen en hun mantelzorgers.

Van Santen richtte zich in haar onderzoek op interactief fietsen, een relatief nieuwe vorm van exergaming waarbij mensen een vooraf opgenomen route op een hometrainer fietsen. Met hun bewegingen sturen ze aan wat er op het scherm gebeurt. De promovenda stelde vast dat deze oefening bij mensen met dementie leidt tot een beter cognitief en sociaal functioneren. Mantelzorgers worden er bovendien door ontlast.

Interactief fietsen

Foto: Interactief fietsen (Foto: Silverfit).

Continue reading Promotieonderzoek wijst uit: mensen met dementie gebaat bij exergaming

Read more

Voor zowel de Ontmoetingscentra als de Woonzorgcentra van Pieter van Foreest wordt een energieke, doortastende en ambitieuze Psychomotorisch Therapeut gezocht.

Als Psychomotorisch Therapeut ga je de bezoekers van Ontmoetingscentra en de bewoners van Woonzorgcentra sociaal, fysiek en cognitief ondersteunen, begeleiden en stimuleren.

Je hebt korte lijntjes met de medewerkers en adviseert hen waar nodig. Je vormt met jouw deskundigheid een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire zorg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De deadline voor deze sollicitatie is 15 november 2021. Zie voor meer informatie de vacaturetekst hier of solliciteer direct via de website

Read more

WhatsApp Image 2021-10-30 at 09.52.45Gisteren, op 28 oktober 2021, heeft Joke Bos de Andreaspenning ontvangen uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Bos ontvangt de onderscheiding voor haar inzet op het gebied van de psychosociale zorg en hulpverlening aan mensen met dementie, als coördinator en leidinggevende van Ontmoetingscentrum De Pijp.

Met veel toewijding zet Joke Bos zich al meer dan veertig jaar in voor het welzijn van mensen met dementie en hun naasten. In 1994 startte zij als programmacoördinator van het Amsterdamse Ontmoetingscentrum De Pijp. Het centrum was onderdeel van een nieuw ondersteuningsprogramma voor thuiswonende dementerende Amsterdammers en hun mantelzorgers. Met een groot netwerk, enthousiasme en overtuigingskracht wist zij van het centrum een groot succes te maken. De kenmerken van haar aanpak waren persoonlijke aandacht, veel beweging en ondersteuning op maat. Ook zorgde ze voor goede begeleiding van mantelzorgers, zodat zij beter met de situatie konden omgaan en meer rust kregen.

Continue reading Joke Bos ontvangt Amsterdamse Andreaspenning

Read more

IMG_9492

‘Alles wat wij doen heeft een doel.’ Joke Bos over Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp’

In 1993 openden de eerste twee Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers hun deuren in Amsterdam in Buurtcentrum Quellijn en Ouderencentrum De Coenen. Het was een pilot project, opgezet door de afdeling Psychiatrie van de Vrije Universiteit met steun van Stichting Valerius, dat als doel had betere gecombineerde vroegtijdige ondersteuning te bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Najaar 1994 kwam Joke Bos in dienst bij het project als programmacoӧrdinator van AOC De Pijp dat vanaf najaar 1996 deel zou uitmaken van het dienstenaanbod van de welzijnsorganisatie Combiwel. Nu, 27 jaar later, op 28 oktober neemt Joke afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Al die jaren was zij de drijvende kracht van AOC De Pijp en een bron van inspiratie voor velen. In 2019 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In dit artikel vertelt Joke waar het volgens haar in de Ontmoetingscentra om draait: Mensen met dementie en mantelzorgers zo goed mogelijk met hun situatie te leren omgaan, zodat zij weer in balans komen.

Continue reading Joke Bos, 27 jaar coӧrdinator en manager AOC De Pijp, gaat 28 oktober met pensioen

Read more

Meer eigen regie en autonomie in een dementievriendelijke gemeenschap

Tilburg University en Radboudumc uit Nijmegen deden onderzoek naar de SOCAV-methode; Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Deze methode is gericht op het behoud van eigen regie, waardigheid en kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Eerder is al gebleken dat de toepassing succesvol is in de verpleegthuisseting, maar nu is dit project ook doorontwikkeld naar de thuissituatie. Op 16 november tussen 14.00 en 16.00 uur zullen ze de bevindingen van het onderzoek tijdens een online bijeenkomst delen en zullen ze de koppeling maken naar hoe jij aan de slag kunt met de inzichten uit het onderzoek in jouw omgeving en de dementievriendelijke gemeenschap (DVG).

Continue reading Online presentatie onderzoeksresultaten SOCAV-methode in de thuissituatie

Read more

Promotieonderzoek Yvonne Kerkhof

In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelde Yvonne Kerkhof het concept FindMyApps, een database met dementievriendelijke apps én een training voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

In Nederland zijn op dit moment 290.000 mensen met dementie en de verwachting is dat het aantal verdubbelt tot ruim 500.000 in 2050. Mensen met dementie, die door verlies van vaardigheden gaandeweg hun hobby’s en vertrouwde bezigheden moeten opgeven, willen nog steeds graag activiteiten ontplooien. Veel van deze mensen wonen nog thuis en volgens onderzoeker, en hoofddocent bij Saxion hogeschool, Yvonne Kerkhof, vallen veel mensen met dementie na de diagnose al snel in een gat. Ze hebben misschien nog niet direct hulp nodig, maar ze zijn wel ontheemd en voelen zich onzeker door uitval van hun cognitieve functies.

Gebruik van tablets en apps kan mensen met beginnende dementie helpen hun tijd zinvol te besteden en meer grip op hun leven te houden. Deze mogelijkheden worden nog onvoldoende benut. Het is moeilijk om, in het oerwoud van Apple en Google Play, apps te vinden voor mensen met dementie die aansluiten bij hun interesses, behoeften en mogelijkheden. Jammer! Er zijn namelijk best veel apps op het gebied van muziek, spelletjes en natuurapps en apps die ondersteunen bij structuur, medicatie-inname, ophalen van herinneringen, of bij het vinden van de weg.

Samen met studenten en onderzoekers van Saxion, VU medisch centrum, Radboudumc en het softwarebedrijf EUmedianet ontwikkelde Kerkhof een eigen database FindMyApps met dementievriendelijke applicaties op het gebied van zelfmanagement en zinvolle activiteiten. Mensen met dementie kunnen een gebruikersprofiel aanmaken, eventueel met behulp van een mantelzorger. Een overzichtelijke keuzehulp leidt hen dan naar de apps die bij hen passen.

Continue reading FindMyApps moet de wereld voor mensen met dementie weer een stukje groter maken

Read more

Morgen 21 September, is het Wereld Alzheimer Dag, ter bevordering van wereldwijde aandacht voor  dementie. Het thema van dit jaar is: ‘De vele gezichten van dementie’,

 

Op deze dag worden allerlei activiteiten georganiseerd in heel Nederland:

  • waaronder een conferentie met workshops over o.a. de sociale benadering dementie, preventie en leefstijl en samen dementievriendeljk. Zie hier voor meer informatie.
  • een symposium in het Stadshuis van Almere over wat er nodig is om dementievriendelijk te worden als gemeente. Zie hier voor meer informatie.
  • ook vinden er culturele activiteiten plaats in Haarlem bijvoorbeeld, waar op woensdag 22 september  drie voorstellingen in het Zaanenpark zullen plaatsvinden. De voorstellingen houden rekening met de belevingswereld van de gasten en maken er met een mix van circus, theater en muziek een feest der herkenning van. Zie hier voor meer informatie.
  • en is er een expositie in Boxmeer die een verscheidenheid aan vormen laat zien zien die ook zichtbaar is bij mensen met dementie. Zie hier voor meer informatie.

Continue reading Morgen Wereld Alzheimer Dag !

Read more

Heeft u een Ontmoetingscentrum en wilt u met de tijd meegaan? Wilt u meer mensen met dementie en mantelzorgers in uw wijk ondersteunen door uw aanbod te verbreden? Wilt u mensen met dementie en mantelzorgers nog meer in hun kracht zetten? Dan is deze cursus mogelijk iets voor u!

Dit najaar bieden we nog eenmaal gratis de cursus OC 3.0 aan.

Al 25 jaar wordt in Ontmoetingscentra gecombineerde ondersteuning geboden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. In zogenaamde Ontmoetingscentra 3.0 worden drie nieuwe geïndividualiseerde vormen van begeleiding voor mensen met dementie en mantelzorgers aan bestaande Ontmoetingscentra gekoppeld

  • DemenTalent: mensen met dementie worden als vrijwilliger actief in de samenleving, op basis van nog aanwezige talenten. Uiteraard goed begeleid en ondersteund.
  • Dementelcoach: mantelzorgers van mensen met dementie krijgen telefonische coaching.
  • STAR-educatie: mantelzorgers volgen een internetcursus over dementie, begeleiding en zorg, en over hoe goed voor zichzelf te zorgen als mantelzorger.

Het doel is om met deze interventies een bredere groep van mensen met dementie en mantelzorgers te helpen. Mensen die om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van het reguliere aanbod in Ontmoetingscentra. Via het uitgebreide bestaande netwerk van Ontmoetingscentra willen we deze nieuwe interventies verder landelijk verspreiden. In de Ontmoetingscentra 3.0 cursus worden praktische handvatten geboden om deze nieuwe interventies succesvol via het Ontmoetingscentrum aan te bieden.

Wanneer?

12 november 2021 9.45 – 16.30 over DemenTalent

26 november 2021 9.45 – 16.30 over Dementelcoach en STAR.

Waar?

De cursus vindt plaats rond de VU campus in Amsterdam.

Geïnteresseerd?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl. Er zijn maximaal 30 plaatsen (inschrijving op volgorde van aanmelding).

Meer informatie?

Bekijk de Flyer cursus OC 3.0 nov2021 of stuur ons een mail.

Read more

Op vrijdag 8 oktober 2021 gaat Yvonne Kerkhof haar proefschrift in het openbaar verdedigen ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam ten overstaan van de promotiecommissie van de Faculteit der Geneeskunde. Locatie: in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105.

Titel: Digital support for self-management and meaningful activities of people with mild dementia – Development, implementation and feasibility of a person-centred touch-screen intervention.

In haar onderzoek ontwikkelde zij de FindMyApps interventie waar meerdere ontmoetingscentra in Nederland aan hebben deelgenomen.

We wensen Yvonne veel succes met haar verdediging!

Read more