Wat zijn OC?

Echtpaar Artis

Sinds 1993 zijn in verscheidene regio’s in Nederland Ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteuning wordt geboden (de actuele adressenlijst vindt u hier). De eerste centra werden gestart in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius en de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum.

De werkwijze van het Ontmoetingscentrum is gebaseerd op een gecombineerde aanpak: er wordt zowel ondersteuning geboden aan mensen met ernstige geheugenproblemen die thuis wonen en aan hun mantelzorgers. Vaak zijn dat familieleden, maar het kunnen ook vrienden en kennissen zijn die een groot deel van de zorg op zich nemen.

Ontmoetingscentra stellen de deelnemers in de gelegenheid buurtgenoten te ontmoeten en sociale contacten op te doen. Daarnaast bieden de centra een aantal vaste programmaonderdelen, zoals de dagsociëteit, informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen, spreekuur, centrumoverleg met alle betrokkenen, en diverse sociale activiteiten en uitstapjes. Meer informatie hierover vindt u elders op deze site.

Ontmoetingscentra in beeld

Bekijk hier een film over vier verschillende ontmoetingscentra in Nederland!

 

Comments are closed.