Helpdesk

Plaatje helpdeskDe helpdesk Ontmoetingscentra biedt zorg- en welzijnsinstellingen die een ontmoetingscentrum willen opstarten hiertoe informatie en advies. Startende centra kunnen op aanvraag worden begeleid door consulenten, deelnemen aan cursussen voor nieuwe personeelsleden, en lid worden van de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra (LWO).

De helpdesk verspreidt informatie over het model van Ontmoetingscentra door het houden van lezingen in het land en het publiceren van artikelen in vaktijdschriften en geeft aan geïnteresseerden (mensen met dementie, mantelzorgers, professionals) actuele informatie over de ontmoetingscentra (adreslijsten, financieringsmogelijkheden, e.d.).

Ook kunnen producten worden besteld, zoals: een draaiboek voor het opzetten van Ontmoetingscentra, informatie voor cliënten en professionele hulpverleners, rapporten en artikelen over de ontmoetingscentra (het ondersteuningsprogramma, effectonderzoek en implementatieonderzoek) en filmmateriaal (maak hiervoor gebruik van het digitale bestelformulier).

Jaarlijks organiseert de helpdesk samen met VUmc Academy, een vierdaagse introductiecursus met vijf vervolgbijeenkomsten voor (nieuwe) programmacoördinatoren en ander personeel van ontmoetingscentra (Voor data klik hier) en een landelijke themabijeenkomst voor alle ontmoetingscentra in Nederland. Tot slot geeft zij drie maal per jaar een nieuwsbrief uit die naar alle Ontmoetingscentra en andere geïnteresseerden in Nederland wordt verzonden.

De helpdesk is via e-mail en telefonisch te bereiken (tel.020-7885 622).

De helpdesk Ontmoetingscentra is in 2004 met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en later van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars opgezet om verdere verspreiding van ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Nederland te bevorderen