Implementatieonderzoek ‘Surinaams Ontmoetingscentrum’ voor mensen met dementie en hun verzorgers

Osté,J.P., Dröes,R.M.
Eindrapport, 2004.
ISBN 90-807918-2-2
NUGI 895
(€ 17,50)

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de implementatie van een Surinaams Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun verzorgers in Amsterdam Zuidoost. Het onderzoek richtte zich op de concrete uitwerking van het ondersteuningsprogramma voor de Surinaamse doelgroep en het implementatieproces. Ook het resultaat van de implementatie en aanbevelingen van beleid voor allochtonen in de regio komen uitgebreid in het rapport aan de orde.

Met dit onderzoek is de haalbaarheid en het succes van cultuurspecifieke ondersteuning voor de Surinaamse doelgroep aangetoond en daarmee heeft het Surinaams Ontmoetingscentrum Kraka-e-Sewa, bestaansrecht verworven.

Comments are closed.