Draaiboek ontmoetingscentra

Draaiboek ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers

Dröes, R.M. & Ganzewinkel, van J.
2e herziene uitgave, Amsterdam, 2005.
ISBN 90-9016927-X
NUGI 895
(€ 65,-)

Dit draaiboek is bedoeld voor mensen die zich willen inspannen om een ontmoetingscentrum op te zetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Elke locale situatie is natuurlijk anders. Maar op basis van succes- en faalfactoren die bij de al bestaande ontmoetingscentra zijn geïnventariseerd, konden we goed aangeven welke stappen in elk geval genomen moeten worden om met succes een ontmoetingscentrum te starten en draaiende te houden. En natuurlijk welke valkuilen het best vermeden kunnen worden.

Ook biedt het draaiboek inhoudelijke handvatten voor dit type ontmoetingscentra. Op basis van tevredenheidsonderzoeken onder gebruikers van de centra en van effectmetingen doen we aanbevelingen voor de inhoudelijke invulling van de activiteiten in het centrum en de samenwerking met andere partners. In dit draaiboek vindt u ook de achterliggende visie op dementie en op omgaan met mensen met dementie.

Tenslotte biedt het draaiboek ook heel concrete, puur praktische hulpmiddelen. Het boek bevat een groot aantal voorbeeldformulieren op papier en in digitale vorm, bedoeld voor alle ontwikkelingsfasen van het Ontmoetingscentrum. Verder staan in het boek adressen en een overzichtje van nuttige literatuur.

Comments are closed.