Amsterdamse Ontmoetingscentra; een nieuwe vorm van ondersteuning voor dementerende mensen en hun verzorgers (eindrapport)

Dröes, R.M. (red.)
Eindrapport 1996.
(€ 22,45)

Het belangrijkste doel van het in dit boek beschreven onderzoek is het ontwikkelen van een ondersteuningsprogramma voor dementerende mensen en hun directe omgeving (partners, kinderen). Het project was opgezet in twee fasen: in de eerste fase werd, mede in overleg met de doelgroep, een gevarieerd ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Het programma bestaat uit sociale, praktische en emotionele ondersteuning van de persoon met dementie en zijn mantelzorger en het aanbod kan worden afgestemd op de behoefte van de individuele gebruiker.

Dit boek doet verslag van de tweede fase van het project waarin het programma op zijn effectiviteit werd onderzocht. Het beschrijft eerst de theoretische uitgangspunten van het ondersteuningsprogramma, het programma zelf en de cliëntengroep (mensen met dementie en hun mantelzorgers), die in de experimentele periode van de geboden ondersteuning gebruik maakte.

Vervolgens wordt ingegaan op de vraag: levert gebruik van deze nieuwe vorm van ondersteuning voor de cliënt meer, of iets anders, op dan wanneer hij gebruik maakt van het reguliere aanbod? Tenslotte wordt aangegeven hoe deze nieuwe vorm van ondersteuning, na zich in de praktijk te hebben bewezen, werd ingebed in het reguliere aanbod van voorzieningen.

Dit boek is vooral bedoeld voor wetenschappers, beleidsmakers en werkers in de gezondheidszorg en instellingen die hulp bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast is het boek interessant voor welzijnsinstellingen, zoals buurt- en ouderencentra, die zich in hun activiteitenaanbod mede (willen) richten op deze doelgroep.
De dvd ‘Amsterdamse Ontmoetingscentra; een ondersteuningsprogramma voor dementerende mensen en hun verzorgers’. Arcos Producties, Amsterdam, 1996.
(€ 34,-)

Het project Amsterdamse Ontmoetingscentra is als experiment in 1993 gestart in enkele buurtcentra in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius. Deze stichting initieert en ondersteunt innovatieve projecten welke zich bewegen op het grensvlak van zorg en welzijn en was opdrachtgever van deze dvd. De film laat zien hoe het ontwikkelde ondersteuningsprogramma in praktijk vorm krijgt en de betrokkenen positief beïnvloed. De dvd is uitstekend geschikt om instellingen die een ontmoetingscentrum in hun eigen regio willen opzetten hierover in korte tijd te informeren.

Comments are closed.