Promotieonderzoek wijst uit: mensen met dementie gebaat bij exergaming

Mensen met dementie hebben veel baat bij exergaming, een interactieve, digitale manier van bewegen. Onderzoek van de Amsterdamse promovenda Joeke van Santen toont aan dat de voordelen van exergaming voor mensen met dementie groot zijn, zowel op het cognitieve als op het sociale vlak. Deze techniek kan bijdragen aan het welbevinden van ouderen en hun mantelzorgers.

Van Santen richtte zich in haar onderzoek op interactief fietsen, een relatief nieuwe vorm van exergaming waarbij mensen een vooraf opgenomen route op een hometrainer fietsen. Met hun bewegingen sturen ze aan wat er op het scherm gebeurt. De promovenda stelde vast dat deze oefening bij mensen met dementie leidt tot een beter cognitief en sociaal functioneren. Mantelzorgers worden er bovendien door ontlast.

Interactief fietsen

Foto: Interactief fietsen (Foto: Silverfit).

In haar onderzoek, waarop Van Santen op 3 december aan de Vrije Universiteit van Amsterdam promoveert, keek ze ook naar de kosteneffectiviteit en implementatie-aspecten voor deze doelgroep. Puur op basis van de harde cijfers, bleek interactief fietsen niet kosteneffectief. Dit kan mede liggen aan de vrij kleine onderzoeksgroep (112 mensen met dementie en hun mantelzorgers) en het feit dat ze maar zes maanden aan het onderzoek meededen.

Aan de aanschaf van de apparatuur kan een behoorlijk prijskaartje hangen. Bovendien is het belangrijk dat personeel voldoende gelegenheid krijgt om te leren met interactief fietsen te werken, ook dit vraagt een investering van tijd en dus geld. Toch kan het deze investering waard zijn, bleek uit persoonlijke ervaringen van deelnemers tijdens het onderzoek. Mensen met dementie gaven bijvoorbeeld aan minder pijn te ervaren, en het een leuke activiteit te vinden. Bovendien leken ze het fietsen langer vol te houden.

Joeke van Santen verdedigt op vrijdag 3 december 2021 om 11:45u in de VU Aula haar proefschrift “Remember to play… and stay active! Evaluation of the effects, cost-effectiveness and implementation of exergaming for people living with dementia and their informal caregivers” (Nederlandse titel: Vergeet niet te spelen… en blijf actief! Evaluatie van de effecten, kosteneffectiviteit en implementatie van exergaming voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.”)

Volg de promotie digitaal: https://www.youtube.com/VUBeadlesOffice

Voor interviews en nadere informatie:

Joeke van Santen

joekevansanten@gmail.com

06-40883215

Foto1_Joeke

Foto: Joeke van Santen

Comments are closed.