Promotie Yvonne Kerkhof: tablets voor een beter leven met dementie

Op vrijdag 8 oktober 2021 gaat Yvonne Kerkhof haar proefschrift in het openbaar verdedigen ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam ten overstaan van de promotiecommissie van de Faculteit der Geneeskunde. Locatie: in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105.

Titel: Digital support for self-management and meaningful activities of people with mild dementia – Development, implementation and feasibility of a person-centred touch-screen intervention.

In haar onderzoek ontwikkelde zij de FindMyApps interventie waar meerdere ontmoetingscentra in Nederland aan hebben deelgenomen.

We wensen Yvonne veel succes met haar verdediging!

Comments are closed.