Persoonsgerichte zorg; waarom en hoe?

25 maart 2015

Vroeger was de zorg voor mensen met dementie vooral gericht op goede lichamelijke verzorging. Ten onrechte werd gedacht dat communicatie niet meer mogelijk was bij gevorderde dementie. Wat iemand nog wel kon, daar was weinig oog voor, en alle doen en laten van iemand met dementie werd aan de ziekte gekoppeld. Deze benadering noemen we tegenwoordig het ?medisch model?.

Beleving
Begin jaren ’80 van de vorige eeuw kwam er kritiek op deze benadering, internationaal. Er werd ingezien dat de beleving en het gedrag van mensen met dementie niet alleen voortkomt uit de hersenbeschadiging, maar ook uit wie zij zijn, het leven dat ze geleid hebben, de manier waarop zij met de ziekte omgaan, hoe ze wonen en leven en de manier waarop de omgeving met hen omgaat.

[lees het hele nieuwsbericht over het nieuwe boek “Integratieve persoonsgerichte dementiezorg” bij Innovatiekring Dementie

bron: Persbericht

Comments are closed.