Professor dr. Rose-Marie Dröes is door ZonMw geïnterviewd als “het gezicht” van dementieonderzoek in Nederland. Zij vertelt hierin onder meer over het mede door ZonMw gefinancierde onderzoek naar DemenTalent; een interventie om mensen met dementie passend vrijwilligerswerk te laten doen waarmee zij betekenisvol blijven participeren in de maatschappij. Lees hierover meer hier

Read more

Op 7 juni is aan het einde van een zeer geslaagde BestCare4Dem congresdag, professor Rose-Marie Dröes benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking werd gedaan door loco-burgemeester Simone Kukenheim wegens Rose-Marie’s grote inzet op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied in de zorg. Onder andere haar inspanningen voor de ontwikkeling, evaluatie en verdere verspreiding van Ontmoetingscentra werden geroemd. Zie ook https://www.parool.nl/amsterdam/koninklijke-onderscheiding-voor-professor-droes~a4599608/

Read more

De media besteden nu veel aandacht aan het 25 jarig bestaan van Ontmoetingscentra in Nederland en de verdere verspreiding hiervan in andere landen. Het Parool, De Telegraaf, HP/de Tijd en vele anderen hebben het persbericht hierover geplaatst.

Op het BestCare4Dem congres wordt stil gestaan bij het jubilieum en worden, naast Ontmoetingscentra, vele interventies besproken die mensen met dementie en mantelzorgers helpen in het omgaan met dementie. Aanmelding voor het congres op 7 juni in het DeLaMar Theater in Amsterdam is nog steeds mogelijk, zie https://www.vumc.nl/onderwijs/map/domein-symposia-congressen/Overzicht-symposia-congressen/20180607BestCare4Dem/

Enkele links naar de berichten in de media:

Parool

Telegraaf

HP/de Tijd

Read more

Vitras opent in mei een tweede locatie voor dagbesteding voor mensen met o.a. dementie én hun mantelzorgers. Hierdoor komt er nog meer keuze, zodat de dagbesteding nog beter aansluit op voorkeuren en wensen. Het Ontmoetingscentrum (OC) biedt begeleiding, ondersteuning en structuur voor mensen met dementie met een WMO of WLZ indicatie. Bovendien zijn ook mensen met beginnende dementie welkom die als vrijwilliger iets willen betekenen voor de samenleving in het kader van het Talent project Zeist (landelijk bekend onder de naam DemenTalent). Vanuit het OC Zeist Helicon kunt u aldaar werken in de tuin, kinderen voorlezen, helpen op de dagsociëteit van het Ontmoetingscentrum of ondersteunen bij een wandeling. Liggen uw talenten elders? Dan gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte plek om vrijwilligerswerk te doen.

Meer informatie over beide Ontmoetingcentra vindt u hier.

Read more

Gabriëlle van der Linden (OC De Dageraad) en Björn Hekke (OC De Triton) hebben een interview gegeven over OC3.0 in Purmerend, dit is gepubliceerd in het Noord-Hollands Dagblad van 11 april. Daarnaast is ook een bezoeker van OC de Triton geïnterviewd, zij gaat binnenkort beginnen met STAR en Dementelcoach.

Klik hier om het artikel te lezen.

Bronvermelding artikel:
Merlin Mulder, verslaggever
E m.mulder@hollandmediacombinatie.nl
T 0299-314711 / 06-20211893
Twitter: Merlin_NHD
Dagblad Waterland (KvK 37014187 btw NL 0010.44.102.B.01)

Read more

Ter gelegenheid van het congres BestCare4Dem, op 7 en 8 juni 2018 in Amsterdam, en het 25-jarig bestaan van de Ontmoetingscentra in Nederland wordt een internationale gedichten- en kunstwedstrijd gehouden voor mensen met dementie.

Bezoekers van Ontmoetingscentra worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Zie voor meer informatie hier.

Zie hier voor de Engelse versie.

Read more