Joke lintje 1 Joke met speld

Joke Bos, 25 jaar werkzaam als programmacoördinator in AOC de Pijp in Amsterdam, ontving afgelopen vrijdag 14 juni een Koninklijke onderscheiding: ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Zij werd geprezen voor haar enorme inzet voor mensen met dementie en hun naasten. ‘Haar’ ontmoetingscentrum is een voorbeeld voor vele collega’s in binnen- en buitenland.

De uitreiking vond plaats temidden van vrienden en collega’s tijdens het symposium Hulp bij Dementie, georganiseerd door Combiwel in samenwerking met Amsterdam UMC locatie VUmc. Zie hier een kort interview met Joke na afloop van het symposium.

Read more

Inmiddels is alweer de 6e versie verschenen van het boekje “Wat kunt u doen bij dementie?” Carolien Langendijk vertelt hierin vanuit haar eigen ervaringen als mantelzorger van haar moeder met dementie. Het bevat informatie en tips over de diagnose, wet- en regelgeving, interessante websites en boeken en haar persoonlijke verhaal. Het boekje is hier  gratis te downloaden.

Read more

Alzheimer’s Diesase International roept iedereen op deel te nemen aan de grootste enquête ooit over attitudes ten aanzien van dementie. De resultaten worden gepubliceerd in het nieuwe World Alzheimer report, dat in september 2019 zal uitkomen.

De enquête is anoniem, beschikbaar in 22 talen en in 10 minuten te doen. De enquête is gericht op 4 doelgroepen: het algemene publiek, gezondszorgprofessionals, mensen met dementie en mantelzorgers.

U doet toch ook mee? Klik hier om naar de pagina met informatie over de enquête te gaan (verderop deze pagina kunt u de enquête starten).

 

Read more

Exergaming (exercise en gaming) is een innovatieve en leuke manier van bewegen. Mensen met dementie kunnen dit binnenshuis doen met behulp van beweegspellen in een virtuele omgeving. In het project Exergaming (afd. Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc)  is onder meer onderzocht hoe je exergaming op een succesvolle manier kunt invoeren en toepassen in dagcentra voor mensen met dementie.

De  onlangs uitgekomen factsheet gaat in op de voorbereiding, aanschaf & installatie, uitvoering & het motiveren van deelnemers, mantelzorgers en medewerkers, alsmede op aandachtspunten in de omgang met wilsonbekwame deelnemers.

U kunt de factsheet hier downloaden. Indien u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, stuur dan svp een mail naar ontmoetingcentra@ggzingeest.nl

Read more

Voor Amsterdamse Ontmoetingscentra (AOC)-teams in Amsterdam Zuid en Noord wordt een enthousiaste praktijkontwikkelaar gezocht. Als Praktijkontwikkelaar sla jij een brug tussen de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk,  wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk in de AOC’s. Je draagt bij aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De deadline voor deze sollicitatie is 22 april 2019. Zie voor meer informatie de vacaturetekst hier.

 

 

 

 

Read more

De nieuwe cursus Ontmoetingscentra 3.0 vindt plaats op 4 en 18 juni 2019: de inschrijving is geopend! U schrijft in door een mail te sturen naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl

Deze geheel nieuwe tweedaagse cursus met terugkomdag biedt informatie en handvatten om je Ontmoetingscentrum te updaten naar een Ontmoetingscentrum3.0. OC3.0 bieden naast het reguliere ontmoetingscentraprogramma drie innovatieve interventies aan, te weten: DemenTalent voor mensen met dementie en Dementelcoach en STAR e-learning voor mantelzorgers. Zie hier voor meer informatie. De cursus die voortvloeit uit het gelijknamige project dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd in 32 ontmoetingscentra in het kader van het ZonMw Memorabel programma, is voor deze eerste keer gratis voor iedereen die geïnteresseerd is deze nieuwe interventies aan zijn eigen ontmoetingscentrum te koppelen (max 30 deelnemers!). Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Franka Meiland (tel 020-7885623) of een email sturen naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl.

 

Read more

Doe mee aan onderzoek en help het leven van thuiswonende mensen met beginnende dementie te verbeteren!

Touchscreen-apparaten zoals iPad en andere tablets, hebben het leven van veel mensen verrijkt en kunnen ook van meerwaarde zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers. Er zijn veel applicaties (apps) op de markt die ondersteuning kunnen bieden. Maar: zijn die apps makkelijk te vinden en gebruiken voor mensen met dementie? Zijn de apps voor een specifiek persoon geschikt? Hoe kunnen mensen met dementie en mantelzorger de tablet en apps goed leren gebruiken? De FindMyApps interventie is ontwikkeld als antwoord op deze vragen. De interventie bestaat uit een gemakkelijk hulpmiddel om snel bruikbare en plezierige apps te vinden die mensen met beginnende dementie helpen in hun dagelijks leven en bij het doen van betekenisvolle activiteiten.  VUmc voert nu in samenwerking met  Saxion Hogeschool, Radboud UMC en  EUMEDIANET een onderzoek uit om de  FindMyApps interventie te evalueren.

We zoeken mensen die aan dit onderzoek mee willen doen en daarmee helpen het leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren. Wilt u (person met dementie en mantelzorger) meedoen, kent u iemand die mee wilt doen of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de onderzoekers Floriana Mangiaracina (Engels sprekend) via tel. 020-788 6243 of e-mail F.mangiaracina@vumc.nl of Franka Meiland (Nederlands sprekend) via tel. 020-7885 623 of e-mail fj.meiland@vumc.nl of prof. Rose-Marie Dröes (Nederlands sprekend) via tel. 020-788 5454 of email rm.droes@vumc.nl. Zie ook onze website: https://findmyapps.onderzoek.io/

.regio deelname

Regio’s waar mensen kunnen deelnemen aan het onderzoek

Read more

Sinds november is er een nieuwe Ontmoetingscentrum in Eindhoven, dat gevestigd is in het Wijkleerbedrijf Lokaal+ van het Summa College. Iedere maandag biedt dit ruimte voor ontmoetingen tussen mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Het programma duurt van 9.30 tot 16:00 uur. In de ochtend is er aandacht voor beweging, ’s middags genieten de bezoekers van een gezamenlijk klaargemaakte lunch en als afsluiting is er muziek.

Momenteel komen er wekelijks zes bezoekers naar het centrum. Zij worden begeleid door praktijkopleiders van Lokaal+ en enkele studenten van Summa College. Medewerkers van Lokaal+ en Summa College worden getraind in het begeleiden van mensen met beginnende dementie. De wederkerigheid van dit initatief is bijzonder: de bezoekers worden geholpendoor allerlei activiteiten aan te bieden vanuit Lokaal+ en het ontmoetingscentrum, en de begeleiders en de studenten leren veel van de bezoekers!

Het ontmoetingscentrum is gevestigd in de Willem de Rijkelaan 3 in Eindhoven

Read more

Het Ontmoetingscentrum Zeist voor mensen met dementie én hun mantelzorgers bestaat 10 jaar! En sinds 100 dagen is er een tweede vestiging bijgekomen in het gebouw Helicon op de Socrateslaan 22a. Op 2 en 4 oktober worden er daarom allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd. Neem voor meer informatie contact op:

Ontmoetingscentra Zeist

locatie Centrum, Bergweg 1, tel. 06-10974313

locatie Helicon, Socrateslaan 22a, tel. 06-30057971 oczeist@vitras.nl

Read more