Financiële ondersteuning voor zorg en ondersteuning van ouderen tijdens de Coronacrisis

Behoud van de kwaliteit van leven van ouderen is tijdens deze coronacrisis niet eenvoudig maar belangrijker dan ooit. Het vereist omdenken en nieuwe, creatieve oplossingen. Geweldig om te zien wat er op allerlei plaatsen in dit land gebeurt, spontaan en uit het hart. Onderstaand wijzen we u graag op een nieuwe regeling van het ministerie van VWS die u mogelijk helpt uw plannen te financieren. Maar eerst het volgende: ook Stichting RCOAK staat naast reguliere aanvragen open voor ‘Corona’aanvragen. U dient daarvoor de gebruikelijke procedure te doorlopen via onze quick scan op www.rcoak.nl. Als u Corona in de titel van het project vermeldt, krijgt u aanvraag voorrang bij de behandeling.

Financiële impuls via ZonMw
Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Heeft u een creatieve oplossing die hieraan bijdraagt? Vraag dan nu een financiële impuls aan bij ZonMw.

De regeling gaat naast praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg ook om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ouderen worden hierbij expliciet genoemd. Het gaat daarbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Er is € 500.000,- beschikbaar voor de regeling. U kunt bij ZonMw een aanvraag doen voor een startimpuls tot € 7.500,- of voor een projectimpuls van € 7.500 tot € 15.000,-.

Read more

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 9 uur worden ingediend.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.

Per aanvraag is €50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 % van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten.  Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 9 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

Meer informatie

Read more

In het onderwijs, in het bedrijfsleven en op vele andere plekken, wordt in deze
tijden van vermijden van fysieke contacten, volop gebruik gemaakt van contacten
via beeldschermen. Kan dat ook door ouderen met dementie? JA!

In de bijlage bij deze mailing een korte instructie/handleiding. Niet alleen
voor zorgverleners, maar ook voor kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Veel(zorgbehoeftige)ouderen in verpleeghuizen, maar ook thuis, krijgen ivm
mogelijke verspreiding van het Corona-virus veel minder of zelfs helemaal geen
bezoek meer.

Dat maakt dat de dag veel langer duurt dan normaal en betrokkenen zich eenzamer
voelen dan anders, ondanks het feit dat werkzame zorgverleners natuurlijk de dag
zo aangenaam en gezellig mogelijk proberen te maken.

Afgelopen jaren heeft DAZ vele ouderen met dementie geleerd om te beeldbellen
met familieleden. Met enorm goede resultaten. Juist in de komende weken kan
beeldbellen veel toegevoegde waarde hebben.

Daarom de volgende tip:
– Vraag familieleden om aan hun vader/moeder/oma/opa een (oude) tabletcomputer
te geven, met daarop skype of een ander eenvoudig te bedienen
beeldbel-programma.
– Leer als aanwezige zorgverlener aan ouderen om dit te bedienen. Beperk je in
instantie vooral tot ‘aannemen’ van gesprekken. Dat gaat relatief simpel op
basis van bijgesloten instructie. Als ‘aannemen’ onder de knie is, kan zelf als
oudere bellen een volgend leerproces zijn.
– Spreek vaste tijden met familieleden af, waarop zij inbellen naar hun
familielid. Doe svp meerdere tijden per dag, waardoor verschillende familieleden
dat kunnen doen.

Van belang is dat het tablet-computers zijn, want:
– Ouderen(met dementie)kunnen die makkelijker bedienen dankzij de intuïtieve
opbouw. Laptops zijn veel lastiger te bedienen. De intuïtie gaat er bij veel
mensen met dementie zelfs op vooruit tijdens het dementeringsproces!
– Tabletcomputers zijn veel hygiënischer (makkelijker schoon te maken).

Meer weten over het bedienen van tabletcomputers door mensen met dementie? Kijk
naar één van de volgende filmpjes:
https://modernedementiezorg.nl/films.php?id=26#!prettyPhoto/57/
https://youtu.be/d_-2xsYJDN8
https://youtu.be/7KriZI56Uxk
Meer info en filmpjes staan op www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl

Veel succes!

 

Read more

Zes mensen met hersenletsel gaan weer aan het werk.

Omroep Max start op maandag 3 februari met een nieuwe serie over mensen met hersenletsel. In de eerste aflevering zetten Arie, Hans en Peter ondanks hun dementie de eerste stap richting werk in een cultureel centrum.

Arie (69), Hans (59) en Peter (72) zetten ondanks hun dementie de eerste stap richting werk in een cultureel centrum. Daphne (26) werd zeven jaar geleden aangereden door een auto. Door haar hersenletsel is zij ongeremd en neemt geen blad voor de mond, wat ook in haar nieuwe baan bij een restaurant voor pijnlijke situaties zorgt.

Ten slotte zien we Cor (49). Hij is internationaal wijnhandelaar als hij tien jaar geleden tijdens een zakenreis wordt getroffen door een hersenbloeding.

De zes afleveringen worden op maandag uitgezonden op NPO 1 om 21.30 uur (herhalingen op dinsdag om 14.35 uur, NPO 2).

Read more

Carolien Langendijk heeft de zevende versie van haar praktische handleiding voor partners, familieleden en mantelzorgers gepubliceerd.

Er is nieuwe informatie over zorg en ondersteuning thuis met diverse links op een rijtje. Het hoofdstuk tandarts is hier en daar aangepast en ook is er nieuwe informatie over de medicijndispenser, de thuisleefgids, de website Zorg van Nu en over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Het boekje is hier gratis te downloaden.

 

Read more

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2020 is geopend. (Inschrijven via VUmc Academie)

Geslaagden

De geslaagden van 2019

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 163 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

 

Programma
De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

 

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2020 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud; bij voldoende deelnemers)
Dinsdag 11 februari 2020 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 10 maart 2020 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 7 april 2020 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 12 mei 2020 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 16 juni 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 8 september 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 6 oktober 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 3 november 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 13 december 2020 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
U kunt zich vanaf heden inschrijven op de website van de VUmc Academie.

Contact

Dr. Teake Ettema
t.ettema@amsterdamumc.nl 
T 020-7885623 (ma, do)

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 020-7885454 (ma, di, do)

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

Er zijn geen helaas plaatsen meer beschikbaar voor de nieuwe cursus Ontmoetingscentra 3.0 van  21 januari en 4 februari 2020.

Deze nieuwe tweedaagse cursus met terugkomdag biedt informatie en handvatten om je Ontmoetingscentrum te updaten naar een Ontmoetingscentrum3.0. OC3.0 bieden naast het reguliere ontmoetingscentraprogramma drie innovatieve interventies aan, te weten: DemenTalent voor mensen met dementie en Dementelcoach en STAR e-learning voor mantelzorgers. Zie hier voor meer informatie. De cursus die voortvloeit uit het gelijknamige project dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd in 32 ontmoetingscentra in het kader van het ZonMw Memorabel programma, bieden wij voor de laatste keer gratis aan voor iedereen die geïnteresseerd is deze nieuwe interventies aan het eigen ontmoetingscentrum te koppelen (max 30 deelnemers!). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teake Ettema (tel 020-7885623) of een email sturen naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl.

Read more

Fietsmaatjes is er onder meer voor mensen met  dementie die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. Bij Fietsmaatjes worden zij gekoppeld aan een vrijwilliger; en dit werkt goed! Samen maken zij fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, en krijgen ze meer sociale contacten. Samen lekker fietsen en genieten! Wellicht ook een idee voor Ontmoetingscentra?!

Het oranjefonds heeft een mooi filmpje gemaakt over dit initiatief, zie hier. Voor meer informatie over Fietsmaatjes, zie hier.

Read more

Minder emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. Dat zijn de effecten wanneer mensen met dementie vrijwilligerswerk (genaamd DemenTalent) doen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Bovendien heeft het een positief effect op de algehele stemming van mensen met dementie én voelen mantelzorgers zich minder emotioneel belast. Professor Rose-Marie Dröes vertelt hierover tijdens Nieuwsuur (16 juni 2019).  Klik hier om de uitzending terug te zien  (onderste film op deze webpagina).

 

Read more