Het factsheet met de eerste veelbelovende resultaten van de pilot studies naar FindMyApps is beschikbaar. Je kunt hier lezen wat dit programma voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten inhoudt en kan betekenen. Je kunt het hier downloaden. Op de website van de onderzoekers van dit mooie project vind je nog meer informatie.

Factsheet-cover-213x300

Read more

De stichting Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert al vanaf 2014 colleges voor ouderen door studentdocenten  in wijkcentra, verpleeghuizen en bibliotheken. Op deze manier bieden zij ouderen, waaronder ook mensen met dementie een cognitieve uitdaging. De colleges worden ook online aangeboden en bestrijken uiteenlopende onderwerpen die in overleg afgestemd worden op de wensen van deelnemers. Een echte aanrader.

Vanaf 28 augustus zendt ONStv een reeks van colleges onder de titel ‘Seniorencollege’  uit, iedere vrijdag om 17.00 uur en zondag om 20.00 uur.

Flyer-ONS-tv

Op de website van Oud Geleerd Jong Gedaan kun je ook diverse colleges online volgen. Je bent dan niet gebonden aan de uitzendtijden op tv. Wellicht kom je leuke onderwerpen tegen die voor een of meerdere bezoekers van het ontmoetingscentrum interessant zijn. Bekijk hieronder ook de promotiefilm van Oud Geleerd jong Gedaan dan krijg je ook een goed beeld van de mogelijkheden.

Read more

De positieve resultaten van het onderzoek van Joeke van Santen (Afdeling Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en haar collega’s naar de effecten van Exergaming  zijn gepubliceerd in een mooi artikel in de JAMDA. Joeke en collega’s, van harte gefeliciteerd!

Exergaming (exercise en gaming) is een innovatieve manier waarop mensen met dementie binnenshuis veilig en plezierig kunnen bewegen, met behulp van beweegspellen (ook fietsen) in een virtuele omgeving. Het onderzoek laat zien dat mensen met dementie hier cognitief en sociaal baat bij hebben en dat mantelzorgers zich minder belast voelen. De onderzoekers hebben een informatieve factsheet uitgebracht waarin ze een handreiking bieden om Exergaming succesvol in te zetten in dagvoorzieningen voor mensen met dementie, inclusief ontmoetingscentra.

screenshot factsheet

De brochure is hier te downloaden. Een aanrader voor iedereen die Exergaming wil toepassen in zijn eigen dagvoorziening!

Read more

Tien jaar na de start van de databank Effectieve sociale interventies zijn de ontmoetingscentra nog volop in ontwikkeling met nieuwe interventies, zoals DementTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Variatie in vormen ondersteuning die zijn ingebed bij de ontmoetingscentra om beter tegemoet te komen aan de verschillende wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo kunnen meer mensen profiteren van deze mooie centra. Veel complimenten voor de medewerkers van de ontmoetingscentra die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun deelnemers.

In het jubileum magazine van de databank heeft Movisie speciale aandacht besteed aan de ontmoetingscentra. Het artikel kun je hier lezen.

2-Ontmoetingscentra-dementie-schilderen

De databank Effectieve sociale interventies is opgezet om professionals te helpen succesvolle interventies te vinden en zo zelf te kunnen toepassen. In de databank vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als ‘goed beschreven’ of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

 

Read more

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2021 is geopend. (Inschrijven via VUmc Academie)

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 163 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

 

Programma
De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

 

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2020 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Vanwege de Corona maatregelen en de onzekerheid over de duur van de beperkingen worden de lesdagen in februari, maart en april online verzorgd via Zoom. De deelnemers dienen daarvoor over een computer met internetverbinding te beschikken.

Cursusdata (onder voorbehoud; bij voldoende deelnemers)
Dinsdag 9 februari 2021 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 9 maart 2021 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 6 april 2021 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 11 mei 2021 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 15 juni 2021 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 7 september 2021 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 5 oktober 2021 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 2 november 2021 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 30 november 2021 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
U kunt zich vanaf heden inschrijven op de website van de VUmc Academie.

Contact

Dr. Teake Ettema
t.ettema@amsterdamumc.nl 
T 020-7885623 (ma, do)

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 020-7885454 (ma, di, do)

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

Hieronder wijzen wij jullie op de nieuwsbrief van Deltaplan Dementie.

We kunnen er ook in deze nieuwsbrief niet omheen: corona. De uitbraak van het coronavirus zet onze samenleving op z’n kop en heeft ook een enorme invloed op mensen met dementie en hun naasten. Reden voor veel leden van het Deltaplan Dementie om met allerlei mooie initiatieven en praktische tips te komen. We noemen hier bijvoorbeeld de Paas-actie #wevergetenjullieniet van Alzheimer Nederland om ook nu aandacht te vragen voor mensen met dementie. Op onze website meer over initiatieven van de leden van het Deltaplan Dementie.

En wat betekent de coronacrisis voor de dementiezorg? Het Netwerk Dementie Haaglanden, één van de proefregio’s waar de nieuwe Zorgstandaard Dementie wordt geïmplementeerd, zette dat op een rij. Meer lezen? Kijk op de website van Dementiezorg voor Elkaar voor de analyse van de knelpunten én voor praktische aanbevelingen.

Read more

Alzheimer Nederland heeft een publieksversie van de Zorgstandaard Dementie 2020 gemaakt.

De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie. U leest in deze publieksversie van de zorgstandaard wat u mag verwachten van hulpverleners. U leest ook wat u zelf kunt doen.

Deze publieksversie is een samenvatting van de zorgstandaard dementie voor hulpverleners. De basis van de zorgstandaard dementie is persoonlijke zorg en goede samenwerking. U kunt de publieksversie  hier downloaden.

De volledige Zorgstandaard Dementie 2020 bedoel voor professionals is hier te downloaden.

Read more

Hier een mooie manier van de Tjechische danser Petr Veleta om in beweging te blijven.

En nog een leuke tweede video om ons in beweging te houden nu we thuis zijn.

Petr heeft ook een workshop gegeven op ons BestCare4Dem congres in juni 2018 Amsterdam. Die kun je hier bekijken.

Read more