De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2022 is geopend. (Inschrijven via VUmc Academie)

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 178 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

 

Programma
De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

 

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2022 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud; bij voldoende deelnemers)
Dinsdag 8 februari 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 8 maart 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 5 april 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 10 mei 2022 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 14 juni 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 6 september 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 4 oktober 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 1 november 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 29 november 2022 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
U kunt zich vanaf heden inschrijven op de website van de VUmc Academie.

Contact

Dr. Teake Ettema
t.ettema@amsterdamumc.nl 
T 020-7885623 (ma, do)

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 020-7885454 (ma, di, do)

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

logo

Stichting IDé-Innovatiekring Dementie zet zich in voor de levenskwaliteit van mensen met dementie. Speerpunt is de zorg voor vrijheid en veiligheid.

Voor de versterking van hun enthousiaste kernteam zoeken zij een ondernemende ZZP’er die:

  • op landelijk niveau wil bijdragen aan zorg voor vrijheid en veiligheid bij dementie;
  • de principes van eigentijdse dementiezorg kent, daarop een eigen visie heeft en deze graag uitdraagt;
  • het ‘speelveld’ in de ouderenzorg kent (wetenschap en praktijk) en de actuele ontwikkelingen volgt;
  • analytisch is, veranderkundig is onderlegd is en een vlotte pen heeft;
  • in staat is om projecten te initiëren en complexe projecten zelfstandig te begeleiden;
  • academisch / HBO-plus werkniveau heeft.

De volledige vacature kun je hier vinden.

 

Read more

Logo RegieopDementie

Regie op Dementie organiseert het

Webinar Levenstestament op dinsdag 6 april of woensdag 21 april 2021 van 19:30 tot 21:00 uur

met twee uitstekende experts, een kandidaat notaris en gespreksexpert. Dit webinar is interessant voor mensen vanaf 50 jaar. Dat kunnen mantelzorgers zijn, maar zeker ook ouderen vanaf 65 jaar. We hebben plek voor maximaal 100 personen. Deelname is gratis.

Met een levenstestament bepaalt iemand zélf wie hem/haar vertegenwoordigt (en hoe) bij belangrijke zaken, zoals;

–        Wie jou vertegenwoordigt;

–        Wie jouw geld beheert;

–        Wie over jouw zorg mag beslissen; 

–        Wie alle instanties mag benaderen;

En meer.

Het is zeker geen makkelijk onderwerp voor kinderen om met, vaak nog vitale, ouders te bespreken. Toch moet je er op tijd bij zijn. Vandaar tijdens dit webinar ook tips voor een respectvol gesprek. Een tijdrovende gang naar de kantonrechter en ruziënde families wordt ermee voorkomen.

Meer informatie vind je hier.

Inschrijven kun je op: https://www.regieopdementie.nl/webinarlevenstestament 

Read more

Graag maken wij jullie attent op het volgende bericht van Sociaal Werk Nederland:

In de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november 2020, meldde minister-president Rutte dat publiek toegankelijke ruimten voor veertien dagen worden gesloten, ingaande woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur.

Expliciet benoemde minister-president Rutte hierbij ook buurthuizen. Ook die zouden moeten sluiten. In de teksten van de rijksoverheid ontbreken ze echter. Sociaal Werk Nederland heeft dit vervolgens direct gecheckt bij het ministerie van VWS.

Het ministerie heeft Sociaal werk Nederland  de volgende toelichting gegeven: buurthuizen moeten worden gezien als een publieke ruimte en dus gesloten worden, uiterlijk woensdagavond 4 november om 22.00. Open inloop is dan dus niet meer toegestaan.

Daar geldt de volgende uitzondering: op locatie, een besloten en georganiseerde dagbesteding laten plaatsvinden voor kwetsbare groepen, is wel toegestaan.

Dagbesteding en dagactiviteiten

In buurthuizen en wijkcentra mogen vanaf 4 november 22.00 uur alleen besloten dagactiviteit/dagbesteding, op een vooraf afgesproken tijdstip, voor kwetsbare, bij het sociaal werk bekende groepen die zich vooraf hebben aangemeld.

 

Read more

Wij maken jullie graag attent op de Mini documentaire “Health  Dance Movement” in het Rijksmuseum op Wereld Alzheimer dag 2020.

Dance for health & well-being. Everybody is a dancer door Andrew Greenwood.

Andrew enthousiasmeert tot bewegen met grote in elkaar overlopende vloeiende gebaren, afgewisseld met snelle korte oefeningen en coördinatie choreografie.

Denken en doen, speciaal voor mensen met beginnende dementie.

Read more

Op Wereld Alzheimerdag, 21 september j.l. stuurde minister Hugo de Jonge een brief aan de Tweede kamer waarin hij de doelen van de Nationale Dementiestrategie van 2021 tot 2030 uiteenzet. Wij zijn erg blij dat een van de doelen die hij noemt is dat “in 2030 80% van de thuiswonende mensen toegang heeft tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.

Verder geeft de minister aan dat hij wil inzetten op mogelijkheden voor mensen met dementie om vrijwilligerswerk te doen, zoals in DementTalent projecten.

Dit is een geweldige stimulans voor verdere verspreiding van de Ontmoetingscentra 3.0 in Nederland. Hij geeft hiermee tevens blijk van grote waardering voor alle inzet van de medewerkers van de ontmoetingscentra. Dit is een belangrijke steun in de rug om door te zetten en met gemeenten in overleg te blijven over de toekomst van de ontmoetingscentra. Zeker in deze moeilijke tijden waarin de ontmoetingscentra vanwege COVID-19 vaak minder bezoekers kunnen ontvangen en meer op afstand begeleiding moeten bieden.

De kamerbrief van de minister kun je hier downloaden en de Nationale Dementiestrategie vind je hier.

Read more

Het factsheet met de eerste veelbelovende resultaten van de pilot studies naar FindMyApps is beschikbaar. Je kunt hier lezen wat dit programma voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten inhoudt en kan betekenen. Je kunt het hier downloaden. Op de website van de onderzoekers van dit mooie project vind je nog meer informatie.

Factsheet-cover-213x300

Read more

De stichting Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert al vanaf 2014 colleges voor ouderen door studentdocenten  in wijkcentra, verpleeghuizen en bibliotheken. Op deze manier bieden zij ouderen, waaronder ook mensen met dementie een cognitieve uitdaging. De colleges worden ook online aangeboden en bestrijken uiteenlopende onderwerpen die in overleg afgestemd worden op de wensen van deelnemers. Een echte aanrader.

Vanaf 28 augustus zendt ONStv een reeks van colleges onder de titel ‘Seniorencollege’  uit, iedere vrijdag om 17.00 uur en zondag om 20.00 uur.

Flyer-ONS-tv

Op de website van Oud Geleerd Jong Gedaan kun je ook diverse colleges online volgen. Je bent dan niet gebonden aan de uitzendtijden op tv. Wellicht kom je leuke onderwerpen tegen die voor een of meerdere bezoekers van het ontmoetingscentrum interessant zijn. Bekijk hieronder ook de promotiefilm van Oud Geleerd jong Gedaan dan krijg je ook een goed beeld van de mogelijkheden.

Read more

De positieve resultaten van het onderzoek van Joeke van Santen (Afdeling Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en haar collega’s naar de effecten van Exergaming  zijn gepubliceerd in een mooi artikel in de JAMDA. Joeke en collega’s, van harte gefeliciteerd!

Exergaming (exercise en gaming) is een innovatieve manier waarop mensen met dementie binnenshuis veilig en plezierig kunnen bewegen, met behulp van beweegspellen (ook fietsen) in een virtuele omgeving. Het onderzoek laat zien dat mensen met dementie hier cognitief en sociaal baat bij hebben en dat mantelzorgers zich minder belast voelen. De onderzoekers hebben een informatieve factsheet uitgebracht waarin ze een handreiking bieden om Exergaming succesvol in te zetten in dagvoorzieningen voor mensen met dementie, inclusief ontmoetingscentra.

screenshot factsheet

De brochure is hier te downloaden. Een aanrader voor iedereen die Exergaming wil toepassen in zijn eigen dagvoorziening!

Read more

Tien jaar na de start van de databank Effectieve sociale interventies zijn de ontmoetingscentra nog volop in ontwikkeling met nieuwe interventies, zoals DementTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Variatie in vormen ondersteuning die zijn ingebed bij de ontmoetingscentra om beter tegemoet te komen aan de verschillende wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo kunnen meer mensen profiteren van deze mooie centra. Veel complimenten voor de medewerkers van de ontmoetingscentra die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun deelnemers.

In het jubileum magazine van de databank heeft Movisie speciale aandacht besteed aan de ontmoetingscentra. Het artikel kun je hier lezen.

2-Ontmoetingscentra-dementie-schilderen

De databank Effectieve sociale interventies is opgezet om professionals te helpen succesvolle interventies te vinden en zo zelf te kunnen toepassen. In de databank vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als ‘goed beschreven’ of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

 

Read more