IMG_9492

‘Alles wat wij doen heeft een doel.’ Joke Bos over Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp’

In 1993 openden de eerste twee Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers hun deuren in Amsterdam in Buurtcentrum Quellijn en Ouderencentrum De Coenen. Het was een pilot project, opgezet door de afdeling Psychiatrie van de Vrije Universiteit met steun van Stichting Valerius, dat als doel had betere gecombineerde vroegtijdige ondersteuning te bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Najaar 1994 kwam Joke Bos in dienst bij het project als programmacoӧrdinator van AOC De Pijp dat vanaf najaar 1996 deel zou uitmaken van het dienstenaanbod van de welzijnsorganisatie Combiwel. Nu, 27 jaar later, op 28 oktober neemt Joke afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Al die jaren was zij de drijvende kracht van AOC De Pijp en een bron van inspiratie voor velen. In 2019 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In dit artikel vertelt Joke waar het volgens haar in de Ontmoetingscentra om draait: Mensen met dementie en mantelzorgers zo goed mogelijk met hun situatie te leren omgaan, zodat zij weer in balans komen.

Continue reading Joke Bos, 27 jaar coӧrdinator en manager AOC De Pijp, gaat 28 oktober met pensioen

Read more

Meer eigen regie en autonomie in een dementievriendelijke gemeenschap

Tilburg University en Radboudumc uit Nijmegen deden onderzoek naar de SOCAV-methode; Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Deze methode is gericht op het behoud van eigen regie, waardigheid en kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Eerder is al gebleken dat de toepassing succesvol is in de verpleegthuisseting, maar nu is dit project ook doorontwikkeld naar de thuissituatie. Op 16 november tussen 14.00 en 16.00 uur zullen ze de bevindingen van het onderzoek tijdens een online bijeenkomst delen en zullen ze de koppeling maken naar hoe jij aan de slag kunt met de inzichten uit het onderzoek in jouw omgeving en de dementievriendelijke gemeenschap (DVG).

Continue reading Online presentatie onderzoeksresultaten SOCAV-methode in de thuissituatie

Read more

Promotieonderzoek Yvonne Kerkhof

In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelde Yvonne Kerkhof het concept FindMyApps, een database met dementievriendelijke apps én een training voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

In Nederland zijn op dit moment 290.000 mensen met dementie en de verwachting is dat het aantal verdubbelt tot ruim 500.000 in 2050. Mensen met dementie, die door verlies van vaardigheden gaandeweg hun hobby’s en vertrouwde bezigheden moeten opgeven, willen nog steeds graag activiteiten ontplooien. Veel van deze mensen wonen nog thuis en volgens onderzoeker, en hoofddocent bij Saxion hogeschool, Yvonne Kerkhof, vallen veel mensen met dementie na de diagnose al snel in een gat. Ze hebben misschien nog niet direct hulp nodig, maar ze zijn wel ontheemd en voelen zich onzeker door uitval van hun cognitieve functies.

Gebruik van tablets en apps kan mensen met beginnende dementie helpen hun tijd zinvol te besteden en meer grip op hun leven te houden. Deze mogelijkheden worden nog onvoldoende benut. Het is moeilijk om, in het oerwoud van Apple en Google Play, apps te vinden voor mensen met dementie die aansluiten bij hun interesses, behoeften en mogelijkheden. Jammer! Er zijn namelijk best veel apps op het gebied van muziek, spelletjes en natuurapps en apps die ondersteunen bij structuur, medicatie-inname, ophalen van herinneringen, of bij het vinden van de weg.

Samen met studenten en onderzoekers van Saxion, VU medisch centrum, Radboudumc en het softwarebedrijf EUmedianet ontwikkelde Kerkhof een eigen database FindMyApps met dementievriendelijke applicaties op het gebied van zelfmanagement en zinvolle activiteiten. Mensen met dementie kunnen een gebruikersprofiel aanmaken, eventueel met behulp van een mantelzorger. Een overzichtelijke keuzehulp leidt hen dan naar de apps die bij hen passen.

Continue reading FindMyApps moet de wereld voor mensen met dementie weer een stukje groter maken

Read more

Morgen 21 September, is het Wereld Alzheimer Dag, ter bevordering van wereldwijde aandacht voor  dementie. Het thema van dit jaar is: ‘De vele gezichten van dementie’,

 

Op deze dag worden allerlei activiteiten georganiseerd in heel Nederland:

 • waaronder een conferentie met workshops over o.a. de sociale benadering dementie, preventie en leefstijl en samen dementievriendeljk. Zie hier voor meer informatie.
 • een symposium in het Stadshuis van Almere over wat er nodig is om dementievriendelijk te worden als gemeente. Zie hier voor meer informatie.
 • ook vinden er culturele activiteiten plaats in Haarlem bijvoorbeeld, waar op woensdag 22 september  drie voorstellingen in het Zaanenpark zullen plaatsvinden. De voorstellingen houden rekening met de belevingswereld van de gasten en maken er met een mix van circus, theater en muziek een feest der herkenning van. Zie hier voor meer informatie.
 • en is er een expositie in Boxmeer die een verscheidenheid aan vormen laat zien zien die ook zichtbaar is bij mensen met dementie. Zie hier voor meer informatie.

Continue reading Morgen Wereld Alzheimer Dag !

Read more

Heeft u een Ontmoetingscentrum en wilt u met de tijd meegaan? Wilt u meer mensen met dementie en mantelzorgers in uw wijk ondersteunen door uw aanbod te verbreden? Wilt u mensen met dementie en mantelzorgers nog meer in hun kracht zetten? Dan is deze cursus mogelijk iets voor u!

Dit najaar bieden we nog eenmaal gratis de cursus OC 3.0 aan.

Al 25 jaar wordt in Ontmoetingscentra gecombineerde ondersteuning geboden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. In zogenaamde Ontmoetingscentra 3.0 worden drie nieuwe geïndividualiseerde vormen van begeleiding voor mensen met dementie en mantelzorgers aan bestaande Ontmoetingscentra gekoppeld

 • DemenTalent: mensen met dementie worden als vrijwilliger actief in de samenleving, op basis van nog aanwezige talenten. Uiteraard goed begeleid en ondersteund.
 • Dementelcoach: mantelzorgers van mensen met dementie krijgen telefonische coaching.
 • STAR-educatie: mantelzorgers volgen een internetcursus over dementie, begeleiding en zorg, en over hoe goed voor zichzelf te zorgen als mantelzorger.

Het doel is om met deze interventies een bredere groep van mensen met dementie en mantelzorgers te helpen. Mensen die om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van het reguliere aanbod in Ontmoetingscentra. Via het uitgebreide bestaande netwerk van Ontmoetingscentra willen we deze nieuwe interventies verder landelijk verspreiden. In de Ontmoetingscentra 3.0 cursus worden praktische handvatten geboden om deze nieuwe interventies succesvol via het Ontmoetingscentrum aan te bieden.

Wanneer?

12 november 2021 9.45 – 16.30 over DemenTalent

26 november 2021 9.45 – 16.30 over Dementelcoach en STAR.

Waar?

De cursus vindt plaats rond de VU campus in Amsterdam.

Geïnteresseerd?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl. Er zijn maximaal 30 plaatsen (inschrijving op volgorde van aanmelding).

Meer informatie?

Bekijk de Flyer cursus OC 3.0 nov2021 of stuur ons een mail.

Read more

Op vrijdag 8 oktober 2021 gaat Yvonne Kerkhof haar proefschrift in het openbaar verdedigen ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam ten overstaan van de promotiecommissie van de Faculteit der Geneeskunde. Locatie: in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105.

Titel: Digital support for self-management and meaningful activities of people with mild dementia – Development, implementation and feasibility of a person-centred touch-screen intervention.

In haar onderzoek ontwikkelde zij de FindMyApps interventie waar meerdere ontmoetingscentra in Nederland aan hebben deelgenomen.

We wensen Yvonne veel succes met haar verdediging!

Read more

Taal_van_dementie_social_sharing-15

Regie op Dementie organiseert:

Een gratis webinar ‘Taal van Dementie en de Marathon’ op donderdag 30 september en woensdag 6 oktober van 19:30 tot 21:00 uur.

Met twee experts op hun vakgebied die praktische handvaten bieden;

 1. Tineke van Sleen – ervaren trainer en expert op het gebied van taal van dementie. Biedt inzicht hoe met (non)verbale communicatie veel nog wél mogelijk is. Zodat gedrag begrepen en erop ingespeeld kan worden.
 2. Annemarie Schouten – ervaren trainer van mantelzorgers en zorgverleners. Van ‘Dementie, hoe ga je ermee om?’ Geeft tips hoe je als mantelzorger de ‘marathon’ van het zorgen het beste kunt volhouden.

Dit webinar is bedoeld voor mensen die zorgen voor hun vader/moeder of partner. Er is plek voor maximaal 100 personen. Deelname is gratis.

Meer informatie en direct aanmelden is vanaf nú mogelijk op www.regieopdementie.nl/webinartaalvandementie

Read more

Samen zingen maakt je blij!

Muziek raakt iets aan waar dementie geen vat op heeft. Voor Corona zongen zo’n  15-25 deelnemers in het koor Eigenwijs Zeist. Na 1 ½ jaar gaat het koor weer van start. We zingen bekende liederen die een ieder goed in het gehoor liggen. We zingen 1-2 stemmig vooral Nederlandse en Engelse liederen. Mensen met dementie zingen net zo vrolijk mee als hun mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers. Behalve soms wat hulp bij het zoeken van de juiste bladzijde is het een volstrekt gelijkwaardige activiteit van alle koorleden. Samen zingen kan bijdragen aan het verminderen van stress, pijn en angst en zorgt voor een goede stemming en ontspanning.

Helpen als vrijwilliger? Wilt u gratis mee zingen en als vrijwilliger een handje helpen, dan wordt u met open armen ontvangen.

Het koor repeteert vanaf september elke dinsdag van 15:45 – 16:45 uur het hele jaar door onder pianobegeleiding van een koordirigent in het Ontmoetingscentrum Zeist, Bergweg 1. Belangstelling? Kom vrijblijvend een keer meezingen. Wel graag vooraf aanmelden. Contributie voor € 20,- per maand, ook als u samen komt met uw naaste. Het koor is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting RCOAK en de gemeente Zeist.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Ontmoetingscentrum Zeist,  oczeist@santepartners.nl, 06-10974313 of kijk op www.vitras.nl/ontmoetingscentrum

persbericht koor

Read more

Het ontmoetingscentrum Nieuwegein van Vitras/Santé Partners organiseert in samenwerking met MoVactor op vrijdag 10 september van  14:00 tot 15:30 uur op de Nedereindseweg 1 te Nieuwegein een lezing met als onderwerp: Hoe komen wij de dag door? Mogelijkheden van dagbesteding en recreatieve activiteiten binnen Nieuwegein.

Als er sprake is van een naaste met dementie kan nog veel gewoon thuis en zonder extra hulp. Maar op een gegeven ogenblik kan de zorg zwaar worden en dan bent u blij met wat ondersteuning op maat. Nieuwegein is in beweging rondom een zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. U kunt denken aan een breed aanbod van open inloop vanuit MoVactor, dagbesteding vanuit het Ontmoetingscentrum van Vitras, aan dagbehandeling vanuit ZorgSpectrum maar ook aan het invullen van de dag vanuit thuis met ondersteuning van buren of vrijwilligers. Het streven is zo goed mogelijk af te stemmen op uw vraag en daarop het aanbod aan te passen. In deze lezing trachten wij u de weg wijs te maken en uw vragen te beantwoorden.

Wij houden ons aan de RIVM maatregelen, u ook? Blijf thuis bij klachten. Vooraf aanmelden is verplicht! Aanmelden uiterlijk 7 september. a.stock@santepartners.nl; Telefoon: 06-20701094  of 06-10459638

 

Foto_bericht

Read more

Movisie heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij de gemeenten in het aanbod van ontmoetingsmogelijkheden en zinvolle activiteiten voor mensen met dementie. Dit onder meer naar aanleiding van de volgende doelstelling uit de Nationale Dementie Strategie: ‘In 2030 heeft 80% van de thuiswonende mensen toegang tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.

Het rapport geeft antwoord op de vragen:

 • Hoe is het met bovenstaande doelstelling gesteld in gemeenten?
 • Wat kunnen gemeenten doen om het beleid ten aanzien van zinvolle dagactiviteiten door te ontwikkelen?

Het rapport is hier te downloaden.

Movisie rapport

Bevindingen op hoofdlijnen

 • In meer dan de helft van de gemeenten maakt nog geen 50% van de thuiswonende mensen met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten vanuit de Wmo. De 80% uit de Nationale Dementiestrategie is nog vrijwel nergens realiteit.
 • Gemeenten willen naar een situatie waar de wensen en behoeften van mensen met dementie leidend zijn in het aanbod van zinvolle dagactiviteiten, maar op dit moment wordt er nog veel vanuit aanbod geredeneerd.
 • Gemeenten zien meer kansen in het samenvoegen van aanbod en beter benutten van voorzieningen dan het uitbreiden van het bestaande aanbod.
 • Burger- en buurtinitiatieven zijn belangrijk om te betrekken bij het aanbieden van laagdrempelige dagactiviteiten in de wijk, maar willen zoveel mogelijk autonomie over hun initiatief behouden met zo weinig mogelijk invloed vanuit gemeenten of welzijnsorganisaties.
 • De beweging naar het voorliggende veld en voorliggende voorzieningen zou volgens gemeenten gepaard moeten gaan met beschikbaarstelling van financiële middelen.
 • Bij de transformatie van het huidige aanbod is er aandacht voor doe-gerichte en belevingsgerichte activiteiten.
 • Aanbieders van ontmoetingscentra en Odensehuizen, belangrijke voorzieningen waarin dagactiviteiten wordt voorzien, geven aan structureel te worstelen met financiën.
 • Vervoer wordt nog altijd als een belangrijk knelpunt gezien bij de realisatie van dagactiviteiten; de noodzaak van lokaal en dichtbij organiseren van dagactiviteiten wordt hierdoor onderstreept.
Read more