Nu in de boekhandel:

HB-Voorplat-811x1024

Door het haperende verstand met rust te laten en een beroep te doen op de rijke gevoelswereld die nog intact is laten we de broze mens weer schitteren.

Over de ziekte dementie, over mensen met een haperend brein, spreekt en publiceert men doorgaans in medische en wetenschappelijke termen. Daarbij is er veel aandacht voor de tragiek, de angst en het verval. Een gemiste kans, want er is veel meer dan zwaarte en pijn alleen. Leontine Trijber laat zien dat met nieuwe vaardigheden, positieve aandacht én een flinke dosis creativiteit het leven met dementie voor alle betrokkenen aangenamer kan zijn. Door telkens weer de juiste snaar te vinden én te raken kan er gedurende vele jaren na de diagnose nog heel veel wél. Het boek staat vol met handige adviezen en eyeopeners waarmee mensen met een haperend brein en iedereen om hen heen steun, levensgeluk, plezier en contact kunnen blijven ervaren. Om er een paar te noemen:

 • Het is van belang om tijdig een steunnetwerk voor jezelf en je haperende naaste te creëren
 • Koers houden op het (onaangetaste) gevoelsbrein is wenselijk én veel effectiever
 • Als je met een andere bril naar dementie kijkt , zie en voel je zoveel meer
 • Bekwaam je in de kunst van het afleiden en verrassen
 • Stilletjes aan blijkt dat je als familie meer regie moet (over)nemen
 • Met een speels aanbod gaat de haperende mens vanzelf vertellen
 • Spreken over tijd, welke tijdsaanduiding ook, geeft onrust en verwarring
 • Herhaaldelijk complimenten maken geeft een positief gevoel
 • Daadwerkelijk mét elkaar in gesprek zijn creëert een wij-gevoel
 • Gebruik je vaststaande protocollen, dan belemmer je de mens met een haperend brein
 • Stralen we zelf rust, positiviteit en energie ui, dan ontstaat er soortgelijk gedrag en gevoel bij de broze mens

Leontine Trijber is een veelzijdig en creatief pionier. Na jaren als journalist, fotograaf en in de psychiatrie gewerkt te hebben, heeft zij met visie en bevlogenheid Zandstroom opgezet, een ontmoetingscentrum voor mensen met een haperend brein, met als belangrijkste doel: Het moet en kan heel anders.

Het haperende brein, nieuwe kijk op dementie | Leontine Trijber | ISBN 978 90 5615 717 3 | paperback, 216 pagina’s | verkoopprijs € 17,50 | Noordboek|HL Books

Read more

image002

De nieuwe theatervoorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen is een hoopvolle voorstelling over dementie van MATZER Theaterproducties. Regisseur en schrijver Madeleine Matzer baseerde het verhaal op de ervaringen die zij opdeed tijdens het veertien jaar durende ziekteproces van haar moeder, die aan Alzheimer leed. Met deze voorstelling en bijbehorend randprogramma wil MATZER de communicatie en het contact met mensen met dementie bevorderen en dit onderwerp op een positieve manier beter bespreekbaar en zichtbaar maken. De voorstelling heeft een grote waarde voor naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals.Voor een actuele speellijst en meer informatie zie: www.theaterendementie.nl.

Op maandag 5 juli om 13 uur en om 20 uur organiseert MATZER een online lezing, waarbij Madeleine de tekst van de voorstelling voorleest. Op die manier kunt u kennismaken met de voorstelling en onderzoeken of het project mogelijk ook interessant is voor uw organisatie en/of netwerk. U bent van harte welkom om mee te luisteren, aanmelden kan via marieke@matzer.org.

Read more

Onlangs is bekend geworden dat de landelijke erkenningscommissie Interventies Langdurige Zorg van Vilans de Ontmoetingscentra heeft her-erkend als effectieve interventie  met ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit is een geweldige ondersteuning voor al het werk dat de vele medewerkers dagelijks verrichten op de Ontmoetingscentra verspreid door het land.

In 2014 werden de Ontmoetingscentra als eerste interventie al erkend. Toen nog met ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Na verschillende  vervolgonderzoeken, ook internationaal, zijn de bewijzen van effectiviteit alleen maar toegenomen. Dit geldt tevens voor het geindividualiseerde Ontmoetingscentra 3.0 programma. Met de hererkenning krijgen de Ontmoetingscentra opnieuw een steun in de rug en wordt het belang van verdere verspreiding dus breed gedragen.

Meer informatie over de hererkenning en het belang kun je vinden op de website van Vilans.

Read more

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2022 is geopend. (Inschrijven via VUmc Academie)

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 178 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

 

Programma
De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

 

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2022 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud; bij voldoende deelnemers)
Dinsdag 8 februari 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 8 maart 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 5 april 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 10 mei 2022 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 14 juni 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 6 september 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 4 oktober 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 1 november 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 29 november 2022 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
U kunt zich vanaf heden inschrijven op de website van de VUmc Academie.

Contact

Dr. Teake Ettema
t.ettema@amsterdamumc.nl 
T 020-7885623 (ma, do)

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 020-7885454 (ma, di, do)

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

logo

Stichting IDé-Innovatiekring Dementie zet zich in voor de levenskwaliteit van mensen met dementie. Speerpunt is de zorg voor vrijheid en veiligheid.

Voor de versterking van hun enthousiaste kernteam zoeken zij een ondernemende ZZP’er die:

 • op landelijk niveau wil bijdragen aan zorg voor vrijheid en veiligheid bij dementie;
 • de principes van eigentijdse dementiezorg kent, daarop een eigen visie heeft en deze graag uitdraagt;
 • het ‘speelveld’ in de ouderenzorg kent (wetenschap en praktijk) en de actuele ontwikkelingen volgt;
 • analytisch is, veranderkundig is onderlegd is en een vlotte pen heeft;
 • in staat is om projecten te initiëren en complexe projecten zelfstandig te begeleiden;
 • academisch / HBO-plus werkniveau heeft.

De volledige vacature kun je hier vinden.

 

Read more

Logo RegieopDementie

Regie op Dementie organiseert het

Webinar Levenstestament op dinsdag 6 april of woensdag 21 april 2021 van 19:30 tot 21:00 uur

met twee uitstekende experts, een kandidaat notaris en gespreksexpert. Dit webinar is interessant voor mensen vanaf 50 jaar. Dat kunnen mantelzorgers zijn, maar zeker ook ouderen vanaf 65 jaar. We hebben plek voor maximaal 100 personen. Deelname is gratis.

Met een levenstestament bepaalt iemand zélf wie hem/haar vertegenwoordigt (en hoe) bij belangrijke zaken, zoals;

–        Wie jou vertegenwoordigt;

–        Wie jouw geld beheert;

–        Wie over jouw zorg mag beslissen; 

–        Wie alle instanties mag benaderen;

En meer.

Het is zeker geen makkelijk onderwerp voor kinderen om met, vaak nog vitale, ouders te bespreken. Toch moet je er op tijd bij zijn. Vandaar tijdens dit webinar ook tips voor een respectvol gesprek. Een tijdrovende gang naar de kantonrechter en ruziënde families wordt ermee voorkomen.

Meer informatie vind je hier.

Inschrijven kun je op: https://www.regieopdementie.nl/webinarlevenstestament 

Read more

Graag maken wij jullie attent op het volgende bericht van Sociaal Werk Nederland:

In de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november 2020, meldde minister-president Rutte dat publiek toegankelijke ruimten voor veertien dagen worden gesloten, ingaande woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur.

Expliciet benoemde minister-president Rutte hierbij ook buurthuizen. Ook die zouden moeten sluiten. In de teksten van de rijksoverheid ontbreken ze echter. Sociaal Werk Nederland heeft dit vervolgens direct gecheckt bij het ministerie van VWS.

Het ministerie heeft Sociaal werk Nederland  de volgende toelichting gegeven: buurthuizen moeten worden gezien als een publieke ruimte en dus gesloten worden, uiterlijk woensdagavond 4 november om 22.00. Open inloop is dan dus niet meer toegestaan.

Daar geldt de volgende uitzondering: op locatie, een besloten en georganiseerde dagbesteding laten plaatsvinden voor kwetsbare groepen, is wel toegestaan.

Dagbesteding en dagactiviteiten

In buurthuizen en wijkcentra mogen vanaf 4 november 22.00 uur alleen besloten dagactiviteit/dagbesteding, op een vooraf afgesproken tijdstip, voor kwetsbare, bij het sociaal werk bekende groepen die zich vooraf hebben aangemeld.

 

Read more

Wij maken jullie graag attent op de Mini documentaire “Health  Dance Movement” in het Rijksmuseum op Wereld Alzheimer dag 2020.

Dance for health & well-being. Everybody is a dancer door Andrew Greenwood.

Andrew enthousiasmeert tot bewegen met grote in elkaar overlopende vloeiende gebaren, afgewisseld met snelle korte oefeningen en coördinatie choreografie.

Denken en doen, speciaal voor mensen met beginnende dementie.

Read more

Op Wereld Alzheimerdag, 21 september j.l. stuurde minister Hugo de Jonge een brief aan de Tweede kamer waarin hij de doelen van de Nationale Dementiestrategie van 2021 tot 2030 uiteenzet. Wij zijn erg blij dat een van de doelen die hij noemt is dat “in 2030 80% van de thuiswonende mensen toegang heeft tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.

Verder geeft de minister aan dat hij wil inzetten op mogelijkheden voor mensen met dementie om vrijwilligerswerk te doen, zoals in DementTalent projecten.

Dit is een geweldige stimulans voor verdere verspreiding van de Ontmoetingscentra 3.0 in Nederland. Hij geeft hiermee tevens blijk van grote waardering voor alle inzet van de medewerkers van de ontmoetingscentra. Dit is een belangrijke steun in de rug om door te zetten en met gemeenten in overleg te blijven over de toekomst van de ontmoetingscentra. Zeker in deze moeilijke tijden waarin de ontmoetingscentra vanwege COVID-19 vaak minder bezoekers kunnen ontvangen en meer op afstand begeleiding moeten bieden.

De kamerbrief van de minister kun je hier downloaden en de Nationale Dementiestrategie vind je hier.

Read more

Het factsheet met de eerste veelbelovende resultaten van de pilot studies naar FindMyApps is beschikbaar. Je kunt hier lezen wat dit programma voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten inhoudt en kan betekenen. Je kunt het hier downloaden. Op de website van de onderzoekers van dit mooie project vind je nog meer informatie.

Factsheet-cover-213x300

Read more