De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandeling 2023 is geopend.


Achtergrond

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 178 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

Programma

De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld.

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2023 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud)
Dinsdag 31 januari 2023 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 7 maart 2023 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 4 april 2023 09.30 – 16.30 uur
Donderdag 11 mei 2023 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 13 juni 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 5 september 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 3 oktober 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 31 oktober 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 28 november 2023 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd in het gebouw van Alzheimer Nederland in Amersfoort.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 750,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
Stuur een mail naar ontmoetingscentra@amsterdamumc.nl of fj.meiland@amsterdamumc.nl.

Contact

Dr. Franka Meiland
fj.meiland@amsterdamumc.nl
T 020 – 444 8237

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 06 – 54654416

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

‘Ik heb er geen woorden voor,’ stamelt de artistiek leider van de Stichting Participatiekoor, Erik Zwiers, in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Het oorverdovende applaus echoot nog na. Zojuist zijn hier de hoogtepunten uit de Matthäus Passion opgevoerd, net als op vele andere plaatsen in Nederland. Maar deze versie van the Passion is uniek. Vanuit het hele land zongen mensen met dementie en hun ‘mantelzangers’ mee. Samen met het Groot Omroepkoor, Jeugdkoor Spaarne en het Radio Filharmonisch Orkest, onder leiding van dirigent Piet Philipse. “Het bewijst maar weer dat mensen met dementie veel meer kunnen dan sommigen denken.” 

Iedereen telt mee

De koorleden met dementie zingen samen met hun mantelzangers. In 2018 richtte Zwiers het eerste participatiekoor op in Haarlem. Inmiddels zijn er koren in het hele land. ”De Matthäus Passion zingen met mensen met dementie… dat kan toch helemaal niet?”, kreeg Zwiers uit verschillende hoeken te horen. Juist om het tegendeel te bewijzen ging hij met zijn team de uitdaging aan. Na het succes in Haarlem volgden er participatiekoren in o.a. Bergen (NH), Schiedam en Bergen op Zoom.

En vanuit het hele land, van Drenthe, Groningen, Zwolle tot Noord-Brabant liggen er aanvragen om zo’n groep op te richten. ”Mensen met dementie blijken met begeleiding van hun mantelzanger uitstekend in staat een moeilijk stuk als dit te zingen”, vertelt Zwiers met gepaste trots.

Meer zang, minder zorg

Veel ouderen zongen vroeger in een koor, maar door hun dementie kunnen zij nu vaak niet meer meedoen. ”Zo jammer, want zingen is juist goed voor hun welzijn”, vertelt Zwiers. Uit onderzoek van kennisinstituut Leyden Academy over vitaal ouder worden blijkt dat het Participatiekoor in sterke mate bijdraagt aan de positieve gezondheid: ”Regelmatig samen zingen zorgt ervoor dat onze deelnemers langer gezond blijven en minder zorgbehoeften hebben.”

Online repeteren

Twee jaar lang lagen de participatiekoren stil. ”De coronapandemie was ook voor mensen met dementie een eenzame tijd. We konden niet wachten om weer samen te gaan zingen”, vertelt Zwiers. In de afgelopen maanden werd er online gerepeteerd, zodat het voor iedereen veilig was. Mensen met dementie en hun mantelzanger volgden de repetities dus voornamelijk vanuit huis. ”Voor sommigen was dit een uitkomst in deze tijden van kwetsbaarheid”, zegt Barbara Groot, onderzoeker aan Leyden Academy. Groot onderzoekt het effect van cultuur op zorg. ”Uit onderzoek naar de invloed van kunst en cultuur op gezondheid komen drie elementen steeds naar voren: het geeft een positief gevoel, mensen ervaren verbinding met anderen en kunst biedt uitdaging, wat bijdraagt aan zingeving. En als ik iets heb ervaren tijdens het live concert vanmiddag, dan is het wel die verbinding met elkaar. Dat is toch anders dan thuis online repeteren. Je zag dat mensen met dementie extra oplichtten tussen de professionele musici.” 

Participatiekoren in heel Nederland

Na vandaag gaan de participatiekoren door. ”Zoveel mogelijk fysiek. En we zingen meer dan alleen Bach.” Iedereen is welkom mee te zingen. Als zanger met dementie, maar ook als mantelzanger. Zwiers’ droom is dat er over 2 jaar in heel Nederland participatiekoren zijn en dat deelname vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dan pas kan echt iedereen meedoen. Belangrijk, want meer zang betekent minder zorg!” 

Read more

Graag vragen we jullie aandacht voor deze mooie vacature. Ben je geinteresseerd, of ken je iemand die misschien geinteresseerd is, neem dan snel contact op of geef het aan die persoon door.

Link: https://werkenbij.combiwel.nl/vacaturebeschrijving/senior-sociaal-werker

Senior Sociaal Werker met een hart voor mensen met beginnende dementie

Je weet als geen ander dat er nog veel verbeterd kan worden aan de levenskwaliteit van mensen met beginnende dementie. Daarom ben jij precies de persoon die we bij Combiwel Buurtwerk, één van de grootste welzijnsorganisaties in Amsterdam, zoeken. Want met je concrete ideeën daarover, ben je niet alleen in staat om deze mensen te begeleiden om contacten te maken en plezier te hebben, maar ook om ervaren collega’s daarin te inspireren en te ondersteunen. Daar heb je de ervaring mee, maar ook het hart voor op de juiste plaats. Als er intakegesprekken met nieuwe deelnemers zijn, heb jij daarin een belangrijke rol. In de contacten met de samenwerkingspartners, ben jíj het aanspreekpunt. En laten we de mantelzorgers van mensen met beginnende dementie niet vergeten. Want als er bijeenkomsten voor deze mensen worden georganiseerd, heb jíj de leiding.

En dat allemaal vanaf een mooie plek in Amsterdams Zuid, waar je waardevolle relaties gaat opbouwen. Ook met vele buurtbewoners.

Buurtbewoners? Ja, je werkt namelijk vanuit een AOC (Amsterdams Ontmoetingcentrum) en je hebt “in de buurt” een belangrijke sociale functie. Kwetsbare oudere Amsterdammers bijvoorbeeld, die nog geen diagnose hebben maar die wel last krijgen van geheugenproblemen, moeten moeiteloos de weg naar jou kunnen vinden.

Je maakt contact. Je biedt structuur. Je gaat in gesprek over de diagnose dementie en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Je creëert gezelligheid, activiteiten en saamhorigheid. En je zorgt voor persoonlijke aandacht. Maar je zorgt ook voor onderlinge verbinding tussen alle betrokkenen. Overbodig dus om te zeggen dat je zeer waardevol werk doet. Daarvan ben je jezelf terdege bewust.

Team

Dat je een teamplayer bent, is natuurlijk heel vanzelfsprekend. Maar je voelt je ook goed in je element als je zelfstandig werkt. Verder leg je contacten op allerlei niveaus. Je verbindt en matcht, want je kunt goed inschatten wie je bij wie zet. Je beweegt mee. Maar je weet ook dat je binnen deze doelgroep met hectiek en verrassingen te maken kunt krijgen, dus je moet natuurlijk tegen een stootje kunnen.

Read more

Op 13 december 2021 van 13:00 – 17:00 uur is het Nationaal Dementie Congres, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik nodig u graag uit om samen met uw relaties dit digitale congres bij te wonen.

In Nederland leven ongeveer 300.000 duizend mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie groeit snel en wordt volksziekte nummer 1 in Nederland. Met dit congres nodigt het ministerie van VWS u en uw netwerk uit om samen in actie te komen om mensen met dementie meer deel uit te laten maken van onze samenleving. Want achter elke diagnose gaat een persoon schuil.

Banner NDC met logo

Continue reading Uitnodiging Nationaal Dementie Congres 2021

Read more

Mensen met dementie hebben veel baat bij exergaming, een interactieve, digitale manier van bewegen. Onderzoek van de Amsterdamse promovenda Joeke van Santen toont aan dat de voordelen van exergaming voor mensen met dementie groot zijn, zowel op het cognitieve als op het sociale vlak. Deze techniek kan bijdragen aan het welbevinden van ouderen en hun mantelzorgers.

Van Santen richtte zich in haar onderzoek op interactief fietsen, een relatief nieuwe vorm van exergaming waarbij mensen een vooraf opgenomen route op een hometrainer fietsen. Met hun bewegingen sturen ze aan wat er op het scherm gebeurt. De promovenda stelde vast dat deze oefening bij mensen met dementie leidt tot een beter cognitief en sociaal functioneren. Mantelzorgers worden er bovendien door ontlast.

Interactief fietsen

Foto: Interactief fietsen (Foto: Silverfit).

Continue reading Promotieonderzoek wijst uit: mensen met dementie gebaat bij exergaming

Read more

Voor zowel de Ontmoetingscentra als de Woonzorgcentra van Pieter van Foreest wordt een energieke, doortastende en ambitieuze Psychomotorisch Therapeut gezocht.

Als Psychomotorisch Therapeut ga je de bezoekers van Ontmoetingscentra en de bewoners van Woonzorgcentra sociaal, fysiek en cognitief ondersteunen, begeleiden en stimuleren.

Je hebt korte lijntjes met de medewerkers en adviseert hen waar nodig. Je vormt met jouw deskundigheid een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire zorg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De deadline voor deze sollicitatie is 15 november 2021. Zie voor meer informatie de vacaturetekst hier of solliciteer direct via de website

Read more

WhatsApp Image 2021-10-30 at 09.52.45Gisteren, op 28 oktober 2021, heeft Joke Bos de Andreaspenning ontvangen uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Bos ontvangt de onderscheiding voor haar inzet op het gebied van de psychosociale zorg en hulpverlening aan mensen met dementie, als coördinator en leidinggevende van Ontmoetingscentrum De Pijp.

Met veel toewijding zet Joke Bos zich al meer dan veertig jaar in voor het welzijn van mensen met dementie en hun naasten. In 1994 startte zij als programmacoördinator van het Amsterdamse Ontmoetingscentrum De Pijp. Het centrum was onderdeel van een nieuw ondersteuningsprogramma voor thuiswonende dementerende Amsterdammers en hun mantelzorgers. Met een groot netwerk, enthousiasme en overtuigingskracht wist zij van het centrum een groot succes te maken. De kenmerken van haar aanpak waren persoonlijke aandacht, veel beweging en ondersteuning op maat. Ook zorgde ze voor goede begeleiding van mantelzorgers, zodat zij beter met de situatie konden omgaan en meer rust kregen.

Continue reading Joke Bos ontvangt Amsterdamse Andreaspenning

Read more