Taal_van_dementie_social_sharing-15

Regie op Dementie organiseert:

Een gratis webinar ‘Taal van Dementie en de Marathon’ op donderdag 30 september en woensdag 6 oktober van 19:30 tot 21:00 uur.

Met twee experts op hun vakgebied die praktische handvaten bieden;

 1. Tineke van Sleen – ervaren trainer en expert op het gebied van taal van dementie. Biedt inzicht hoe met (non)verbale communicatie veel nog wél mogelijk is. Zodat gedrag begrepen en erop ingespeeld kan worden.
 2. Annemarie Schouten – ervaren trainer van mantelzorgers en zorgverleners. Van ‘Dementie, hoe ga je ermee om?’ Geeft tips hoe je als mantelzorger de ‘marathon’ van het zorgen het beste kunt volhouden.

Dit webinar is bedoeld voor mensen die zorgen voor hun vader/moeder of partner. Er is plek voor maximaal 100 personen. Deelname is gratis.

Meer informatie en direct aanmelden is vanaf nú mogelijk op www.regieopdementie.nl/webinartaalvandementie

Read more

Samen zingen maakt je blij!

Muziek raakt iets aan waar dementie geen vat op heeft. Voor Corona zongen zo’n  15-25 deelnemers in het koor Eigenwijs Zeist. Na 1 ½ jaar gaat het koor weer van start. We zingen bekende liederen die een ieder goed in het gehoor liggen. We zingen 1-2 stemmig vooral Nederlandse en Engelse liederen. Mensen met dementie zingen net zo vrolijk mee als hun mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers. Behalve soms wat hulp bij het zoeken van de juiste bladzijde is het een volstrekt gelijkwaardige activiteit van alle koorleden. Samen zingen kan bijdragen aan het verminderen van stress, pijn en angst en zorgt voor een goede stemming en ontspanning.

Helpen als vrijwilliger? Wilt u gratis mee zingen en als vrijwilliger een handje helpen, dan wordt u met open armen ontvangen.

Het koor repeteert vanaf september elke dinsdag van 15:45 – 16:45 uur het hele jaar door onder pianobegeleiding van een koordirigent in het Ontmoetingscentrum Zeist, Bergweg 1. Belangstelling? Kom vrijblijvend een keer meezingen. Wel graag vooraf aanmelden. Contributie voor € 20,- per maand, ook als u samen komt met uw naaste. Het koor is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting RCOAK en de gemeente Zeist.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Ontmoetingscentrum Zeist,  oczeist@santepartners.nl, 06-10974313 of kijk op www.vitras.nl/ontmoetingscentrum

persbericht koor

Read more

Het ontmoetingscentrum Nieuwegein van Vitras/Santé Partners organiseert in samenwerking met MoVactor op vrijdag 10 september van  14:00 tot 15:30 uur op de Nedereindseweg 1 te Nieuwegein een lezing met als onderwerp: Hoe komen wij de dag door? Mogelijkheden van dagbesteding en recreatieve activiteiten binnen Nieuwegein.

Als er sprake is van een naaste met dementie kan nog veel gewoon thuis en zonder extra hulp. Maar op een gegeven ogenblik kan de zorg zwaar worden en dan bent u blij met wat ondersteuning op maat. Nieuwegein is in beweging rondom een zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. U kunt denken aan een breed aanbod van open inloop vanuit MoVactor, dagbesteding vanuit het Ontmoetingscentrum van Vitras, aan dagbehandeling vanuit ZorgSpectrum maar ook aan het invullen van de dag vanuit thuis met ondersteuning van buren of vrijwilligers. Het streven is zo goed mogelijk af te stemmen op uw vraag en daarop het aanbod aan te passen. In deze lezing trachten wij u de weg wijs te maken en uw vragen te beantwoorden.

Wij houden ons aan de RIVM maatregelen, u ook? Blijf thuis bij klachten. Vooraf aanmelden is verplicht! Aanmelden uiterlijk 7 september. a.stock@santepartners.nl; Telefoon: 06-20701094  of 06-10459638

 

Foto_bericht

Read more

Movisie heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij de gemeenten in het aanbod van ontmoetingsmogelijkheden en zinvolle activiteiten voor mensen met dementie. Dit onder meer naar aanleiding van de volgende doelstelling uit de Nationale Dementie Strategie: ‘In 2030 heeft 80% van de thuiswonende mensen toegang tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.

Het rapport geeft antwoord op de vragen:

 • Hoe is het met bovenstaande doelstelling gesteld in gemeenten?
 • Wat kunnen gemeenten doen om het beleid ten aanzien van zinvolle dagactiviteiten door te ontwikkelen?

Het rapport is hier te downloaden.

Movisie rapport

Bevindingen op hoofdlijnen

 • In meer dan de helft van de gemeenten maakt nog geen 50% van de thuiswonende mensen met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten vanuit de Wmo. De 80% uit de Nationale Dementiestrategie is nog vrijwel nergens realiteit.
 • Gemeenten willen naar een situatie waar de wensen en behoeften van mensen met dementie leidend zijn in het aanbod van zinvolle dagactiviteiten, maar op dit moment wordt er nog veel vanuit aanbod geredeneerd.
 • Gemeenten zien meer kansen in het samenvoegen van aanbod en beter benutten van voorzieningen dan het uitbreiden van het bestaande aanbod.
 • Burger- en buurtinitiatieven zijn belangrijk om te betrekken bij het aanbieden van laagdrempelige dagactiviteiten in de wijk, maar willen zoveel mogelijk autonomie over hun initiatief behouden met zo weinig mogelijk invloed vanuit gemeenten of welzijnsorganisaties.
 • De beweging naar het voorliggende veld en voorliggende voorzieningen zou volgens gemeenten gepaard moeten gaan met beschikbaarstelling van financiële middelen.
 • Bij de transformatie van het huidige aanbod is er aandacht voor doe-gerichte en belevingsgerichte activiteiten.
 • Aanbieders van ontmoetingscentra en Odensehuizen, belangrijke voorzieningen waarin dagactiviteiten wordt voorzien, geven aan structureel te worstelen met financiën.
 • Vervoer wordt nog altijd als een belangrijk knelpunt gezien bij de realisatie van dagactiviteiten; de noodzaak van lokaal en dichtbij organiseren van dagactiviteiten wordt hierdoor onderstreept.
Read more

Ben jij al dat zwerfafval op straat ook helemaal beu? We gaan de handen uit de mouwen steken en zwerfafval opruimen. We doen dit om voldoening uit een schone omgeving te halen en opdat we het superleuk vinden. Een wandeling, beweging en de buurt ontdekken met een doel. Wij willen graag het verschil maken in onze omgeving, op naar een mooie en duurzame stap in een milieubewust leven.

Vrijwilligerswerk met bewoners uit de buurt

Meedoen aan de maatschappij is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met (beginnende) dementie. Het is voor hen van groot belang actief te blijven en zinvolle bezigheden te hebben. Bovendien draagt het bij aan ieders levenskwaliteit om het gevoel te hebben gewaardeerd te worden, zich nuttig te kunnen maken voor anderen en te genieten. Bij DemenTalent doen mensen met vergeetachtigheid vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij een bedrijf of vereniging: vrijwilligerswerk in de speeltuin, bij een klusteam, kindercrèche, hondenverzorging, door het bieden van Nederlandse les aan statushouders/expats en bij de Zwerfafval-Brigade.

image004

Onderzoek

Uit onderzoek door het Amsterdam UMC blijkt DemenTalent effectief: de nadruk ligt op wat mensen nog wel kunnen. Deelnemers zijn positiever gestemd en ook mantelzorgers voelen zich ondersteund. Talenten en vaardigheden van mensen kunnen nog lang behouden blijven, ook als er sprake is van vergeetachtigheid.

Zwerfafval-Brigade

Bij de Zwerfafval-Brigade steken we de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Een wandeling, beweging en de buurt ontdekken met een doel. Wij willen graag het verschil maken in onze omgeving. Op naar een mooie en duurzame stap in een milieubewust leven. 1x per week lopen we vanuit het Menno Simons een rondje in de buurt. Met gele vestjes, grijpers, afvalzakken, handschoenen kunt u ons herkennen.

Wilt u bij ons aansluiten of heeft u belangstelling? Iedereen is van harte welkom om mee te lopen. Of kent u iemand met vergeetachtigheid of beginnende dementie voor wie DemenTalent geschikt kan zijn?

Wilt u meer informatie of advies over dit project? Neem dan contact op met:

Zonnehuis Ontmoetingscentrum Menno Simons

Marita van Onna, tel: 020 5171013; Email: m.vanonna@zhga.nl

image003

Read more

Nu in de boekhandel:

HB-Voorplat-811x1024

Door het haperende verstand met rust te laten en een beroep te doen op de rijke gevoelswereld die nog intact is laten we de broze mens weer schitteren.

Over de ziekte dementie, over mensen met een haperend brein, spreekt en publiceert men doorgaans in medische en wetenschappelijke termen. Daarbij is er veel aandacht voor de tragiek, de angst en het verval. Een gemiste kans, want er is veel meer dan zwaarte en pijn alleen. Leontine Trijber laat zien dat met nieuwe vaardigheden, positieve aandacht én een flinke dosis creativiteit het leven met dementie voor alle betrokkenen aangenamer kan zijn. Door telkens weer de juiste snaar te vinden én te raken kan er gedurende vele jaren na de diagnose nog heel veel wél. Het boek staat vol met handige adviezen en eyeopeners waarmee mensen met een haperend brein en iedereen om hen heen steun, levensgeluk, plezier en contact kunnen blijven ervaren. Om er een paar te noemen:

 • Het is van belang om tijdig een steunnetwerk voor jezelf en je haperende naaste te creëren
 • Koers houden op het (onaangetaste) gevoelsbrein is wenselijk én veel effectiever
 • Als je met een andere bril naar dementie kijkt , zie en voel je zoveel meer
 • Bekwaam je in de kunst van het afleiden en verrassen
 • Stilletjes aan blijkt dat je als familie meer regie moet (over)nemen
 • Met een speels aanbod gaat de haperende mens vanzelf vertellen
 • Spreken over tijd, welke tijdsaanduiding ook, geeft onrust en verwarring
 • Herhaaldelijk complimenten maken geeft een positief gevoel
 • Daadwerkelijk mét elkaar in gesprek zijn creëert een wij-gevoel
 • Gebruik je vaststaande protocollen, dan belemmer je de mens met een haperend brein
 • Stralen we zelf rust, positiviteit en energie ui, dan ontstaat er soortgelijk gedrag en gevoel bij de broze mens

Leontine Trijber is een veelzijdig en creatief pionier. Na jaren als journalist, fotograaf en in de psychiatrie gewerkt te hebben, heeft zij met visie en bevlogenheid Zandstroom opgezet, een ontmoetingscentrum voor mensen met een haperend brein, met als belangrijkste doel: Het moet en kan heel anders.

Het haperende brein, nieuwe kijk op dementie | Leontine Trijber | ISBN 978 90 5615 717 3 | paperback, 216 pagina’s | verkoopprijs € 17,50 | Noordboek|HL Books

Read more

image002

De nieuwe theatervoorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen is een hoopvolle voorstelling over dementie van MATZER Theaterproducties. Regisseur en schrijver Madeleine Matzer baseerde het verhaal op de ervaringen die zij opdeed tijdens het veertien jaar durende ziekteproces van haar moeder, die aan Alzheimer leed. Met deze voorstelling en bijbehorend randprogramma wil MATZER de communicatie en het contact met mensen met dementie bevorderen en dit onderwerp op een positieve manier beter bespreekbaar en zichtbaar maken. De voorstelling heeft een grote waarde voor naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals.Voor een actuele speellijst en meer informatie zie: www.theaterendementie.nl.

Op maandag 5 juli om 13 uur en om 20 uur organiseert MATZER een online lezing, waarbij Madeleine de tekst van de voorstelling voorleest. Op die manier kunt u kennismaken met de voorstelling en onderzoeken of het project mogelijk ook interessant is voor uw organisatie en/of netwerk. U bent van harte welkom om mee te luisteren, aanmelden kan via marieke@matzer.org.

Read more

Onlangs is bekend geworden dat de landelijke erkenningscommissie Interventies Langdurige Zorg van Vilans de Ontmoetingscentra heeft her-erkend als effectieve interventie  met ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit is een geweldige ondersteuning voor al het werk dat de vele medewerkers dagelijks verrichten op de Ontmoetingscentra verspreid door het land.

In 2014 werden de Ontmoetingscentra als eerste interventie al erkend. Toen nog met ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Na verschillende  vervolgonderzoeken, ook internationaal, zijn de bewijzen van effectiviteit alleen maar toegenomen. Dit geldt tevens voor het geindividualiseerde Ontmoetingscentra 3.0 programma. Met de hererkenning krijgen de Ontmoetingscentra opnieuw een steun in de rug en wordt het belang van verdere verspreiding dus breed gedragen.

Meer informatie over de hererkenning en het belang kun je vinden op de website van Vilans.

Read more

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2022 is geopend. (Inschrijven via VUmc Academie)

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 178 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

 

Programma
De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

 

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2022 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud; bij voldoende deelnemers)
Dinsdag 8 februari 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 8 maart 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 5 april 2022 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 10 mei 2022 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 14 juni 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 6 september 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 4 oktober 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 1 november 2022 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 29 november 2022 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
U kunt zich vanaf heden inschrijven op de website van de VUmc Academie.

Contact

Dr. Teake Ettema
t.ettema@amsterdamumc.nl 
T 020-7885623 (ma, do)

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 020-7885454 (ma, di, do)

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

logo

Stichting IDé-Innovatiekring Dementie zet zich in voor de levenskwaliteit van mensen met dementie. Speerpunt is de zorg voor vrijheid en veiligheid.

Voor de versterking van hun enthousiaste kernteam zoeken zij een ondernemende ZZP’er die:

 • op landelijk niveau wil bijdragen aan zorg voor vrijheid en veiligheid bij dementie;
 • de principes van eigentijdse dementiezorg kent, daarop een eigen visie heeft en deze graag uitdraagt;
 • het ‘speelveld’ in de ouderenzorg kent (wetenschap en praktijk) en de actuele ontwikkelingen volgt;
 • analytisch is, veranderkundig is onderlegd is en een vlotte pen heeft;
 • in staat is om projecten te initiëren en complexe projecten zelfstandig te begeleiden;
 • academisch / HBO-plus werkniveau heeft.

De volledige vacature kun je hier vinden.

 

Read more