‘Ik heb er geen woorden voor,’ stamelt de artistiek leider van de Stichting Participatiekoor, Erik Zwiers, in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Het oorverdovende applaus echoot nog na. Zojuist zijn hier de hoogtepunten uit de Matthäus Passion opgevoerd, net als op vele andere plaatsen in Nederland. Maar deze versie van the Passion is uniek. Vanuit het hele land zongen mensen met dementie en hun ‘mantelzangers’ mee. Samen met het Groot Omroepkoor, Jeugdkoor Spaarne en het Radio Filharmonisch Orkest, onder leiding van dirigent Piet Philipse. “Het bewijst maar weer dat mensen met dementie veel meer kunnen dan sommigen denken.” 

Iedereen telt mee

De koorleden met dementie zingen samen met hun mantelzangers. In 2018 richtte Zwiers het eerste participatiekoor op in Haarlem. Inmiddels zijn er koren in het hele land. ”De Matthäus Passion zingen met mensen met dementie… dat kan toch helemaal niet?”, kreeg Zwiers uit verschillende hoeken te horen. Juist om het tegendeel te bewijzen ging hij met zijn team de uitdaging aan. Na het succes in Haarlem volgden er participatiekoren in o.a. Bergen (NH), Schiedam en Bergen op Zoom.

En vanuit het hele land, van Drenthe, Groningen, Zwolle tot Noord-Brabant liggen er aanvragen om zo’n groep op te richten. ”Mensen met dementie blijken met begeleiding van hun mantelzanger uitstekend in staat een moeilijk stuk als dit te zingen”, vertelt Zwiers met gepaste trots.

Meer zang, minder zorg

Veel ouderen zongen vroeger in een koor, maar door hun dementie kunnen zij nu vaak niet meer meedoen. ”Zo jammer, want zingen is juist goed voor hun welzijn”, vertelt Zwiers. Uit onderzoek van kennisinstituut Leyden Academy over vitaal ouder worden blijkt dat het Participatiekoor in sterke mate bijdraagt aan de positieve gezondheid: ”Regelmatig samen zingen zorgt ervoor dat onze deelnemers langer gezond blijven en minder zorgbehoeften hebben.”

Online repeteren

Twee jaar lang lagen de participatiekoren stil. ”De coronapandemie was ook voor mensen met dementie een eenzame tijd. We konden niet wachten om weer samen te gaan zingen”, vertelt Zwiers. In de afgelopen maanden werd er online gerepeteerd, zodat het voor iedereen veilig was. Mensen met dementie en hun mantelzanger volgden de repetities dus voornamelijk vanuit huis. ”Voor sommigen was dit een uitkomst in deze tijden van kwetsbaarheid”, zegt Barbara Groot, onderzoeker aan Leyden Academy. Groot onderzoekt het effect van cultuur op zorg. ”Uit onderzoek naar de invloed van kunst en cultuur op gezondheid komen drie elementen steeds naar voren: het geeft een positief gevoel, mensen ervaren verbinding met anderen en kunst biedt uitdaging, wat bijdraagt aan zingeving. En als ik iets heb ervaren tijdens het live concert vanmiddag, dan is het wel die verbinding met elkaar. Dat is toch anders dan thuis online repeteren. Je zag dat mensen met dementie extra oplichtten tussen de professionele musici.” 

Participatiekoren in heel Nederland

Na vandaag gaan de participatiekoren door. ”Zoveel mogelijk fysiek. En we zingen meer dan alleen Bach.” Iedereen is welkom mee te zingen. Als zanger met dementie, maar ook als mantelzanger. Zwiers’ droom is dat er over 2 jaar in heel Nederland participatiekoren zijn en dat deelname vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dan pas kan echt iedereen meedoen. Belangrijk, want meer zang betekent minder zorg!” 

Read more

Graag vragen we jullie aandacht voor deze mooie vacature. Ben je geinteresseerd, of ken je iemand die misschien geinteresseerd is, neem dan snel contact op of geef het aan die persoon door.

Link: https://werkenbij.combiwel.nl/vacaturebeschrijving/senior-sociaal-werker

Senior Sociaal Werker met een hart voor mensen met beginnende dementie

Je weet als geen ander dat er nog veel verbeterd kan worden aan de levenskwaliteit van mensen met beginnende dementie. Daarom ben jij precies de persoon die we bij Combiwel Buurtwerk, één van de grootste welzijnsorganisaties in Amsterdam, zoeken. Want met je concrete ideeën daarover, ben je niet alleen in staat om deze mensen te begeleiden om contacten te maken en plezier te hebben, maar ook om ervaren collega’s daarin te inspireren en te ondersteunen. Daar heb je de ervaring mee, maar ook het hart voor op de juiste plaats. Als er intakegesprekken met nieuwe deelnemers zijn, heb jij daarin een belangrijke rol. In de contacten met de samenwerkingspartners, ben jíj het aanspreekpunt. En laten we de mantelzorgers van mensen met beginnende dementie niet vergeten. Want als er bijeenkomsten voor deze mensen worden georganiseerd, heb jíj de leiding.

En dat allemaal vanaf een mooie plek in Amsterdams Zuid, waar je waardevolle relaties gaat opbouwen. Ook met vele buurtbewoners.

Buurtbewoners? Ja, je werkt namelijk vanuit een AOC (Amsterdams Ontmoetingcentrum) en je hebt “in de buurt” een belangrijke sociale functie. Kwetsbare oudere Amsterdammers bijvoorbeeld, die nog geen diagnose hebben maar die wel last krijgen van geheugenproblemen, moeten moeiteloos de weg naar jou kunnen vinden.

Je maakt contact. Je biedt structuur. Je gaat in gesprek over de diagnose dementie en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Je creëert gezelligheid, activiteiten en saamhorigheid. En je zorgt voor persoonlijke aandacht. Maar je zorgt ook voor onderlinge verbinding tussen alle betrokkenen. Overbodig dus om te zeggen dat je zeer waardevol werk doet. Daarvan ben je jezelf terdege bewust.

Team

Dat je een teamplayer bent, is natuurlijk heel vanzelfsprekend. Maar je voelt je ook goed in je element als je zelfstandig werkt. Verder leg je contacten op allerlei niveaus. Je verbindt en matcht, want je kunt goed inschatten wie je bij wie zet. Je beweegt mee. Maar je weet ook dat je binnen deze doelgroep met hectiek en verrassingen te maken kunt krijgen, dus je moet natuurlijk tegen een stootje kunnen.

Read more

Op 13 december 2021 van 13:00 – 17:00 uur is het Nationaal Dementie Congres, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik nodig u graag uit om samen met uw relaties dit digitale congres bij te wonen.

In Nederland leven ongeveer 300.000 duizend mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie groeit snel en wordt volksziekte nummer 1 in Nederland. Met dit congres nodigt het ministerie van VWS u en uw netwerk uit om samen in actie te komen om mensen met dementie meer deel uit te laten maken van onze samenleving. Want achter elke diagnose gaat een persoon schuil.

Banner NDC met logo

Continue reading Uitnodiging Nationaal Dementie Congres 2021

Read more

Mensen met dementie hebben veel baat bij exergaming, een interactieve, digitale manier van bewegen. Onderzoek van de Amsterdamse promovenda Joeke van Santen toont aan dat de voordelen van exergaming voor mensen met dementie groot zijn, zowel op het cognitieve als op het sociale vlak. Deze techniek kan bijdragen aan het welbevinden van ouderen en hun mantelzorgers.

Van Santen richtte zich in haar onderzoek op interactief fietsen, een relatief nieuwe vorm van exergaming waarbij mensen een vooraf opgenomen route op een hometrainer fietsen. Met hun bewegingen sturen ze aan wat er op het scherm gebeurt. De promovenda stelde vast dat deze oefening bij mensen met dementie leidt tot een beter cognitief en sociaal functioneren. Mantelzorgers worden er bovendien door ontlast.

Interactief fietsen

Foto: Interactief fietsen (Foto: Silverfit).

Continue reading Promotieonderzoek wijst uit: mensen met dementie gebaat bij exergaming

Read more

Voor zowel de Ontmoetingscentra als de Woonzorgcentra van Pieter van Foreest wordt een energieke, doortastende en ambitieuze Psychomotorisch Therapeut gezocht.

Als Psychomotorisch Therapeut ga je de bezoekers van Ontmoetingscentra en de bewoners van Woonzorgcentra sociaal, fysiek en cognitief ondersteunen, begeleiden en stimuleren.

Je hebt korte lijntjes met de medewerkers en adviseert hen waar nodig. Je vormt met jouw deskundigheid een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire zorg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De deadline voor deze sollicitatie is 15 november 2021. Zie voor meer informatie de vacaturetekst hier of solliciteer direct via de website

Read more

WhatsApp Image 2021-10-30 at 09.52.45Gisteren, op 28 oktober 2021, heeft Joke Bos de Andreaspenning ontvangen uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Bos ontvangt de onderscheiding voor haar inzet op het gebied van de psychosociale zorg en hulpverlening aan mensen met dementie, als coördinator en leidinggevende van Ontmoetingscentrum De Pijp.

Met veel toewijding zet Joke Bos zich al meer dan veertig jaar in voor het welzijn van mensen met dementie en hun naasten. In 1994 startte zij als programmacoördinator van het Amsterdamse Ontmoetingscentrum De Pijp. Het centrum was onderdeel van een nieuw ondersteuningsprogramma voor thuiswonende dementerende Amsterdammers en hun mantelzorgers. Met een groot netwerk, enthousiasme en overtuigingskracht wist zij van het centrum een groot succes te maken. De kenmerken van haar aanpak waren persoonlijke aandacht, veel beweging en ondersteuning op maat. Ook zorgde ze voor goede begeleiding van mantelzorgers, zodat zij beter met de situatie konden omgaan en meer rust kregen.

Continue reading Joke Bos ontvangt Amsterdamse Andreaspenning

Read more

IMG_9492

‘Alles wat wij doen heeft een doel.’ Joke Bos over Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp’

In 1993 openden de eerste twee Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers hun deuren in Amsterdam in Buurtcentrum Quellijn en Ouderencentrum De Coenen. Het was een pilot project, opgezet door de afdeling Psychiatrie van de Vrije Universiteit met steun van Stichting Valerius, dat als doel had betere gecombineerde vroegtijdige ondersteuning te bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Najaar 1994 kwam Joke Bos in dienst bij het project als programmacoӧrdinator van AOC De Pijp dat vanaf najaar 1996 deel zou uitmaken van het dienstenaanbod van de welzijnsorganisatie Combiwel. Nu, 27 jaar later, op 28 oktober neemt Joke afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Al die jaren was zij de drijvende kracht van AOC De Pijp en een bron van inspiratie voor velen. In 2019 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In dit artikel vertelt Joke waar het volgens haar in de Ontmoetingscentra om draait: Mensen met dementie en mantelzorgers zo goed mogelijk met hun situatie te leren omgaan, zodat zij weer in balans komen.

Continue reading Joke Bos, 27 jaar coӧrdinator en manager AOC De Pijp, gaat 28 oktober met pensioen

Read more