Als interventie-eigenaar begeef je je midden in de dynamiek van het sociaal domein. Ontwikkelingen gaan razendsnel en daarbij komen waarschijnlijk vragen op als:

·         Hoe kan ik mijn interventie toekomstbestendig maken?
·         Hoe houd ik mijn interventie kwalitatief en financieel gezond?
·         Hoe breng ik mijn interventie onder de aandacht?

Ga op 7 december op een bijzondere locatie in Utrecht samen met andere interventie-eigenaren concreet aan de slag met de vragen die voor jou nu en in de toekomst het belangrijkst zijn. Daarnaast ontmoet je tijdens de bijeenkomst collega interventie-eigenaren om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan via deze link: https://www.movisie.nl/formulier/aanmelding-jouw-interventie-2020. Meer informatie over het programma en workshops vind je daar ook. Bij aanmelding kun je kiezen voor de workshops van je voorkeur. Je kunt je met twee personen van dezelfde organisatie aanmelden.

Graag tot ziens op 7 december!

Movisie

Read more

Wat was de aanleiding voor jouw Change?

“Begin jaren tachtig zaten mensen met dementie in verpleeghuizen het grootste deel van de dag een beetje te knikkebollen. Ik onderzocht, nog tijdens mijn studie, wat lichamelijke activiteit voor hen kon betekenen. Toen de deuren naar de experimentele groep opengingen, zagen de verzorgenden dat de bewoners veel actiever waren dan op de afdeling. Ze kwamen weer tot leven in plaats te wachten op de dood! Zo merkte ik dat er veel mogelijk is.”

“Eigenlijk zou ik doorgaan met mijn onderzoek, maar de VU had geen geschikte onderzoeksplekken. Daarom breidde ik na mijn studie mijn bedrijf in timmerwerkzaamheden uit. Al tijdens de eerste klus kreeg ik een ijzersplinter in mijn oog. Terwijl ik het ineens met één oog moest doen en geen diepte meer zag, werd ik in het ziekenhuis op een manier behandeld van “doe het zelf maar”. Maar ik was alleen al bang om mij te stoten tegen de hendel van de kraan bij het wassen. Niemand hielp mij hierbij en ik voelde geen begrip voor mijn gevoelens.”

“Na het ongeluk bleef ik het timmerwerk doen. Totdat de VU belde met het nieuws dat ze een vacature hadden voor dementieonderzoek. Het stond me eigenlijk tegen om terug te gaan, ze hadden me toch een beetje laten zitten. Maar ik voelde mij ook verplicht iets voor mensen met dementie te doen. Inmiddels had ik zelf als patiënt gevoeld hoe het is als niemand begrijpt wat je nodig hebt. Ik wilde naast de dementerende staan en vragen: “Wat wil jij? Wat heb jij nodig?”.

(lees meer op de website van Change Day )

Read more

Vergroten zelfredzaamheid en kwaliteit van leven
Dementie is een ingewikkeld en ingrijpend ziektebeeld. Het gaat gepaard met geheugenverlies, lichamelijke gebreken en gedrags- en karakterverandering. Deze verschijnselen beïnvloeden de kwaliteit van leven. Niet alleen van betrokkenen zelf, maar ook van familieleden, vrienden en bekenden.

Mensen met dementie kunnen nog leren
Het is bij velen onbekend dat mensen met dementie nog van alles kunnen leren. Dit lerend vermogen van mensen met dementie kan helaas het verslechteringsproces niet omkeren of tegenhouden. Wel kan het ertoe bijdragen dat het ziekteproces beter te hanteren wordt en de kwaliteit van leven van alle betrokkenen toeneemt.

Dit leren gaat wel anders dan bij mensen zonder dementie. Deskundigen hebben het vooral over ?automatisch of onbewust leren?. Je kan als zorgverlener aansluiten bij het bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent de juiste hulp bieden. Het lerend vermogen blijkt in alle fasen van het ziekteproces nog aanwezig te zijn, rekening houdend met die desbetreffende fase.

Omdat veel familieleden en zorgverleners niet weten dat mensen met dementie nog een lerend vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat is lang niet altijd nodig en wenselijk. Door gebruik te maken van het lerend vermogen hoeven zij dit minder te doen. Dat levert de persoon met dementie autonomie en veel meer eigenwaarde op en scheelt zorgverleners en familie extra ondersteuning en werkdruk.

In de dagelijkse zorg wordt de methodiek van het lerend vermogen bij dementie steeds meer toegepast, zowel thuis als intramuraal. Hoogste tijd om de eerste praktijkervaringen te delen.

StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseren i.s.m. de Haagse Hogeschool en het Radboud Alzheimer Centrum alweer de 5e editie van het landelijk congres Lerend vermogen van mensen met dementie. Het congres vindt plaats op 5 oktober 2015 in De Werelt in Lunteren. StudieArena biedt de deelnemers een gevarieerd congresprogramma, met uiteenlopende sessies over leren bij dementie thuis en intramuraal. Naast veel praktijkvoorbeelden geeft Prof.dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie Alzheimer Centrum Nijmegen, een kort college over de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Het complete congresprogramma staat op: www.studiearena.nl.

Read more

Den Haag, 25 juni 2015 ~ Vanaf vandaag gaat Radio Remember van start, een nieuw online radiostation met muziek die aansluit bij de belevingswereld van ouderen met dementie (70+). Het station is te beluisteren via PC of tablet en zendt muziek uit gekoppeld aan het dagritme van ouderen binnen een zorginstelling of thuissituatie.
De programmering van het station bestaat uit een brede variëteit aan muziekgenres, die populair waren in de jaren 1945-1965. De service is beschikbaar op basis van een jaarabonnement.

Onderzoek
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat muziek een cruciale rol speelt bij de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Belangrijk daarbij is dat de juiste muziek gedraaid wordt, die herkenning, plezier en ontspanning biedt en teruggrijpt op de jeugd en vroege volwassenheid van de doelgroep. Radio Remember voorziet in die behoefte.

Voorafgaand aan de lancering is Radio Remember een jaar lang getest in twintig huiskamers in drie verpleeghuizen van de Haagse zorgorganisaties Florence en WoonZorgcentra Haaglanden.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat 56% van de geïnterviewde mensen met dementie positief reageert op de muziek van Radio Remember zoals: ?Mooi!?; ?Fijn om naar te luisteren!? en ?Heerlijke muziek!?. 90% van de zorgmedewerkers en familieleden zijn eveneens positief over Radio Remember: ?Ik zie dat bewoners plezier beleven aan de muziek, ieder op hun eigen manier? en ?Mijn moeder zingt de liedjes uit haar jeugd moeiteloos mee?.

Dagritme
De programmering sluit aan bij het dagritme. In de vroege ochtend is de muziek kalm van aard (easy listening, klassieke piano muziek), terwijl rond koffietijd de muziek wat pittiger is (amusementsmuziek, hits e.d.). Op zondagochtend is de programmering verder aangepast en kan er naar psalmen, gezangen en klassieke muziek worden geluisterd.

Jaarabonnement
Radio Remember is zowel beschikbaar voor zorg- en verpleeginstellingen als voor mantelzorgers. Een jaarabonnement op Radio Remember kost voor zorg- en verpleeginstellingen ? 120. De prijs voor mantelzorgers en particulieren is ? 96 per jaar. Na aankoop van een abonnement ontvangt de klant via email een unieke inlogcode, waarmee via internet een jaar lang naar het station geluisterd kan worden.

Radio Remember is een initiatief van de Lectoraten Psychogeriatrie en Informatie, Technologie & Samenleving van de Haagse Hogeschool in samenwerking met De Zaak Bakker, specialist op het gebied van muziek en communicatie.

Voor bestellingen en meer informatie over dit unieke station zie www.radio-remember.nl.
Voor meer informatie:

Machgiel Bakker/De Zaak Bakker
Telefoon: 06 – 4861 9782,  072 – 512 3302
Email: info@radio-remember.nl
https://www.facebook.com/RadioRememberNL

Read more

10 juni 2015

Afgelopen maandag (1 juni) stond er een artikel in het Parool over de Reminiscentie app die ik heb ontwikkeld. De app is een middel dat gebruikt kan worden om het contact met de persoon met dementie te verbeteren. De app bevat toegang tot liedjes, filmpjes, foto’s en geluidsfragmenten uit vroegere jaren.

De app heet “Reminiscentie” en is te herkennen aan de afbeelding van een vergeet-me-nietje. De app is gratis te downloaden in de Google Play Store en is beschikbaar voor Android telefoons en tablets. Helaas is de app nog niet beschikbaar voor iPhones en iPads.

De app is gratis (en ik verdien er dus niets aan en dat wil ik ook niet), maar wat ik wel graag zou willen is dat zoveel mogelijk mensen er plezier aan kunnen beleven. Mocht je flyers willen hebben over de app om die bijvoorbeeld uit te delen aan mantelzorgers en professionals, laat het me weten want dan stuur ik ze naar jou op.

Ingestuurd door Annemarie Bolder, cursusdocente “Reminiscentie: De Kracht van Herinneringen”

meer informatie: www.dekrachtvanherinneringen.com/app.html

bron: Origineel

Read more

25 maart 2015

Vroeger was de zorg voor mensen met dementie vooral gericht op goede lichamelijke verzorging. Ten onrechte werd gedacht dat communicatie niet meer mogelijk was bij gevorderde dementie. Wat iemand nog wel kon, daar was weinig oog voor, en alle doen en laten van iemand met dementie werd aan de ziekte gekoppeld. Deze benadering noemen we tegenwoordig het ?medisch model?.

Beleving
Begin jaren ’80 van de vorige eeuw kwam er kritiek op deze benadering, internationaal. Er werd ingezien dat de beleving en het gedrag van mensen met dementie niet alleen voortkomt uit de hersenbeschadiging, maar ook uit wie zij zijn, het leven dat ze geleid hebben, de manier waarop zij met de ziekte omgaan, hoe ze wonen en leven en de manier waarop de omgeving met hen omgaat.

[lees het hele nieuwsbericht over het nieuwe boek “Integratieve persoonsgerichte dementiezorg” bij Innovatiekring Dementie

bron: Persbericht

Read more

16 maart 2015

Meer kwaliteit van leven; Integratieve persoonsgerichte dementiezorg
Rose-Marie Dröes, Jos Schols, Philip Scheltens
Diagnosis Uitgevers (Prijs 33 Euro)

Dit boek focust op de integratie van kennis op het medische, functionele en belevingsvlak om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen.

In Deel 1 wordt ingegaan op de diagnostiek, de symptomen en de (non)medicamenteuze behandeling van de verschillende vormen van dementie.
Deel 2 beschrijft concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: basiszorg, omgevings- en activeringsstrategieën, en technologische hulpmiddelen.
Tenslotte komen in Deel 3 vele vormen van begeleiding aan de orde om de persoon met dementie en zijn omgeving te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven: Hoe vind je een balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid? Wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? Hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden? Wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden? Wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?


Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde, naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie. Het boek is bedoeld voor eenieder die werkzaam is in de dementiezorg en verder wil kijken dan zijn eigen professie, op zoek naar een meer geïntegreerde benadering.

bron: Origineel

Read more