25 maart 2015

Vroeger was de zorg voor mensen met dementie vooral gericht op goede lichamelijke verzorging. Ten onrechte werd gedacht dat communicatie niet meer mogelijk was bij gevorderde dementie. Wat iemand nog wel kon, daar was weinig oog voor, en alle doen en laten van iemand met dementie werd aan de ziekte gekoppeld. Deze benadering noemen we tegenwoordig het ?medisch model?.

Beleving
Begin jaren ’80 van de vorige eeuw kwam er kritiek op deze benadering, internationaal. Er werd ingezien dat de beleving en het gedrag van mensen met dementie niet alleen voortkomt uit de hersenbeschadiging, maar ook uit wie zij zijn, het leven dat ze geleid hebben, de manier waarop zij met de ziekte omgaan, hoe ze wonen en leven en de manier waarop de omgeving met hen omgaat.

[lees het hele nieuwsbericht over het nieuwe boek “Integratieve persoonsgerichte dementiezorg” bij┬áInnovatiekring Dementie

bron: Persbericht

Read more

16 maart 2015

Meer kwaliteit van leven; Integratieve persoonsgerichte dementiezorg
Rose-Marie Dröes, Jos Schols, Philip Scheltens
Diagnosis Uitgevers (Prijs 33 Euro)

Dit boek focust op de integratie van kennis op het medische, functionele en belevingsvlak om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen.

In Deel 1 wordt ingegaan op de diagnostiek, de symptomen en de (non)medicamenteuze behandeling van de verschillende vormen van dementie.
Deel 2 beschrijft concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: basiszorg, omgevings- en activeringsstrategieën, en technologische hulpmiddelen.
Tenslotte komen in Deel 3 vele vormen van begeleiding aan de orde om de persoon met dementie en zijn omgeving te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven: Hoe vind je een balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid? Wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? Hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden? Wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden? Wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?


Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde, naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie. Het boek is bedoeld voor eenieder die werkzaam is in de dementiezorg en verder wil kijken dan zijn eigen professie, op zoek naar een meer geïntegreerde benadering.

bron: Origineel

Read more