Nieuw boek: Meer kwaliteit van leven- Integratieve persoonsgerichte dementiezorg

16 maart 2015

Meer kwaliteit van leven; Integratieve persoonsgerichte dementiezorg
Rose-Marie Dröes, Jos Schols, Philip Scheltens
Diagnosis Uitgevers (Prijs 33 Euro)

Dit boek focust op de integratie van kennis op het medische, functionele en belevingsvlak om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen.

In Deel 1 wordt ingegaan op de diagnostiek, de symptomen en de (non)medicamenteuze behandeling van de verschillende vormen van dementie.
Deel 2 beschrijft concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: basiszorg, omgevings- en activeringsstrategieën, en technologische hulpmiddelen.
Tenslotte komen in Deel 3 vele vormen van begeleiding aan de orde om de persoon met dementie en zijn omgeving te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven: Hoe vind je een balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid? Wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? Hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden? Wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden? Wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?


Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde, naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie. Het boek is bedoeld voor eenieder die werkzaam is in de dementiezorg en verder wil kijken dan zijn eigen professie, op zoek naar een meer geïntegreerde benadering.

bron: Origineel

Comments are closed.