Inschrijving Cursus voor personeel Ontmoetingscentra geopend!

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandeling 2024 is geopend!

Het doel van deze cursus is om de coördinator (en eventueel andere personeelsleden) van een ontmoetingscentrum theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

HBO opgeleide professionals met een relevante vooropleiding die werkzaam zijn in de functie van coördinator van ontmoetingscentra of die deze functie ambiëren. In overleg kan een vergelijkbaar niveau op basis van eerder verworven competenties toegang tot de cursus bieden.

De cursus omvat vier lesdagen in Amersfoort (9:30 tot 16:30 uur) en vijf online vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel (9:30 tot 12:30 uur).

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van Gerion

Comments are closed.