Hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie ontvangt Frans Banninck Cocqpenning

Dinsdag, 11 oktober 2022, heeft prof. dr. Rose-Marie Dröes de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Zij ontving de onderscheiding vanwege haar inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Sinds 1992 verricht Rose-Marie Dröes baanbrekend onderzoek naar de effectieve behandeling van mensen met dementie. Zij zorgde tegen de stroom in voor meer aandacht voor de psychosociale gevolgen van dementie.

Haar missie was de kwaliteit van leven van mensen met dementie zo hoog mogelijk te houden, ze perspectief te geven en ze plezier in het leven te laten houden. Bijvoorbeeld door ze te laten bewegen, en door hun activiteiten aan te laten sluiten op hun dagelijks leven, op hun persoonlijkheid en voorkeuren, maar ook op de omstandigheden en de steun van de omgeving.

In 1993 is mevrouw Dröes in Amsterdam begonnen met het opzetten van ontmoetingscentra: laagdrempelige sociale voorzieningen in de wijk, waar bewezen psychosociale interventies werden toegepast. Deze ontmoetingscentra werden de Amsterdamse Ontmoetingscentra (AOC’s) genoemd, en werden een internationale best-practice. Inmiddels zijn ook elders in Nederland, maar ook in veel andere landen, ontmoetingscentra geopend.

Naast haar academische prestaties heeft zij ook vele studenten, professionals, bestuurders en vrijwilligers geïnspireerd met haar inzichten en ervaringen.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.

Lees hier het gepubliceerde artikel op de website van de Gemeente Amsterdam.

Comments are closed.