Draaiboek Ontmoetingscentra 3.0 online beschikbaar

Het draaiboek ontmoetingscentra 3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is sinds vandaag ook online beschikbaar!

In chronologische volgorde komen in het boek alle aspecten aan bod die van belang zijn voor de invoering van de drie interventies DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-Learning bij een ontmoetingscentrum. Het draaiboek is per interventie verdeeld in drie delen:

  • De voorbereiding: de fase om te komen tot de interventie.
  • De start: wat is van belang om de interventie een plek te geven in het ontmoetingscentrum.
  • De continuering: de voortzetting van de interventie op langere termijn

De draaiboek is te downloaden via deze link.

Mocht je het fijner vinden om het draaiboek als fysiek exemplaar te ontvangen, bestel jouw exemplaar dan kosteloos via de bestelpagina.

Comments are closed.