Corona tips van Deltaplan Dementie

Hieronder wijzen wij jullie op de nieuwsbrief van Deltaplan Dementie.

We kunnen er ook in deze nieuwsbrief niet omheen: corona. De uitbraak van het coronavirus zet onze samenleving op z’n kop en heeft ook een enorme invloed op mensen met dementie en hun naasten. Reden voor veel leden van het Deltaplan Dementie om met allerlei mooie initiatieven en praktische tips te komen. We noemen hier bijvoorbeeld de Paas-actie #wevergetenjullieniet van Alzheimer Nederland om ook nu aandacht te vragen voor mensen met dementie. Op onze website meer over initiatieven van de leden van het Deltaplan Dementie.

En wat betekent de coronacrisis voor de dementiezorg? Het Netwerk Dementie Haaglanden, één van de proefregio’s waar de nieuwe Zorgstandaard Dementie wordt geïmplementeerd, zette dat op een rij. Meer lezen? Kijk op de website van Dementiezorg voor Elkaar voor de analyse van de knelpunten én voor praktische aanbevelingen.