Vacatures

Het draaiboek ontmoetingscentra 3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is sinds vandaag ook online beschikbaar!

In chronologische volgorde komen in het boek alle aspecten aan bod die van belang zijn voor de invoering van de drie interventies DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-Learning bij een ontmoetingscentrum. Het draaiboek is per interventie verdeeld in drie delen:

  • De voorbereiding: de fase om te komen tot de interventie.
  • De start: wat is van belang om de interventie een plek te geven in het ontmoetingscentrum.
  • De continuering: de voortzetting van de interventie op langere termijn

De draaiboek is te downloaden via deze link.

Mocht je het fijner vinden om het draaiboek als fysiek exemplaar te ontvangen, bestel jouw exemplaar dan kosteloos via de bestelpagina.

Read more

Vroegtijdiger diagnoses en een te verwachten schrijnend personeelstekort in de zorg voor het toenemend aantal mensen met dementie thuis maken tijdiger psychosociale ondersteuning en de inzet van slimme technologie noodzakelijk om crises te voorkomen.
 
VUmc, VU, Inholland, Kennemerhart, Zonnehuisgroep en Combiwel Buurtwerk slaan de handen ineen met een nieuw initiatief om hier samen met regionale en landelijke partners vorm aan te geven: de Academische Werkplaats Hulp bij Dementie na de Diagnose (zie foto; Interesse? Ga naar de website www.vumc.nl/AWHDD voor meer informatie).
 
Doel is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van zorg en ondersteuning bij dementie te bevorderen en te verankeren in de zorg- en welzijnspraktijk en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van a) de zorg en ondersteuning voor, en kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers in verschillende stadia van de dementie, en b) de deskundigheid van zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers in de zorg en ondersteuning na de diagnose.
 
De ambitie is een brug te slaan tussen kennisinstellingen (universiteit, hogeschool) en de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk.
 
De Academische Werkplaats HDD is officieel op 11 oktober j.l. gelanceerd tijdens een minisymposium in de Vrije Universiteit ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening bij dementie. De titel van haar afscheidsrede luidde: Gekend en erkend; het belang en de waarde van psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie. Download de rede hier: https://lnkd.in/eCtbVaNb

Read more

Graag vragen we jullie aandacht voor deze mooie vacature. Ben je geinteresseerd, of ken je iemand die misschien geinteresseerd is, neem dan snel contact op of geef het aan die persoon door.

Link: https://werkenbij.combiwel.nl/vacaturebeschrijving/senior-sociaal-werker

Senior Sociaal Werker met een hart voor mensen met beginnende dementie

Je weet als geen ander dat er nog veel verbeterd kan worden aan de levenskwaliteit van mensen met beginnende dementie. Daarom ben jij precies de persoon die we bij Combiwel Buurtwerk, één van de grootste welzijnsorganisaties in Amsterdam, zoeken. Want met je concrete ideeën daarover, ben je niet alleen in staat om deze mensen te begeleiden om contacten te maken en plezier te hebben, maar ook om ervaren collega’s daarin te inspireren en te ondersteunen. Daar heb je de ervaring mee, maar ook het hart voor op de juiste plaats. Als er intakegesprekken met nieuwe deelnemers zijn, heb jij daarin een belangrijke rol. In de contacten met de samenwerkingspartners, ben jíj het aanspreekpunt. En laten we de mantelzorgers van mensen met beginnende dementie niet vergeten. Want als er bijeenkomsten voor deze mensen worden georganiseerd, heb jíj de leiding.

En dat allemaal vanaf een mooie plek in Amsterdams Zuid, waar je waardevolle relaties gaat opbouwen. Ook met vele buurtbewoners.

Buurtbewoners? Ja, je werkt namelijk vanuit een AOC (Amsterdams Ontmoetingcentrum) en je hebt “in de buurt” een belangrijke sociale functie. Kwetsbare oudere Amsterdammers bijvoorbeeld, die nog geen diagnose hebben maar die wel last krijgen van geheugenproblemen, moeten moeiteloos de weg naar jou kunnen vinden.

Je maakt contact. Je biedt structuur. Je gaat in gesprek over de diagnose dementie en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Je creëert gezelligheid, activiteiten en saamhorigheid. En je zorgt voor persoonlijke aandacht. Maar je zorgt ook voor onderlinge verbinding tussen alle betrokkenen. Overbodig dus om te zeggen dat je zeer waardevol werk doet. Daarvan ben je jezelf terdege bewust.

Team

Dat je een teamplayer bent, is natuurlijk heel vanzelfsprekend. Maar je voelt je ook goed in je element als je zelfstandig werkt. Verder leg je contacten op allerlei niveaus. Je verbindt en matcht, want je kunt goed inschatten wie je bij wie zet. Je beweegt mee. Maar je weet ook dat je binnen deze doelgroep met hectiek en verrassingen te maken kunt krijgen, dus je moet natuurlijk tegen een stootje kunnen.

Read more

Op 13 december 2021 van 13:00 – 17:00 uur is het Nationaal Dementie Congres, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik nodig u graag uit om samen met uw relaties dit digitale congres bij te wonen.

In Nederland leven ongeveer 300.000 duizend mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie groeit snel en wordt volksziekte nummer 1 in Nederland. Met dit congres nodigt het ministerie van VWS u en uw netwerk uit om samen in actie te komen om mensen met dementie meer deel uit te laten maken van onze samenleving. Want achter elke diagnose gaat een persoon schuil.

Banner NDC met logo

Continue reading Uitnodiging Nationaal Dementie Congres 2021

Read more

Voor zowel de Ontmoetingscentra als de Woonzorgcentra van Pieter van Foreest wordt een energieke, doortastende en ambitieuze Psychomotorisch Therapeut gezocht.

Als Psychomotorisch Therapeut ga je de bezoekers van Ontmoetingscentra en de bewoners van Woonzorgcentra sociaal, fysiek en cognitief ondersteunen, begeleiden en stimuleren.

Je hebt korte lijntjes met de medewerkers en adviseert hen waar nodig. Je vormt met jouw deskundigheid een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire zorg en draagt bij aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De deadline voor deze sollicitatie is 15 november 2021. Zie voor meer informatie de vacaturetekst hier of solliciteer direct via de website

Read more

logo

Stichting IDé-Innovatiekring Dementie zet zich in voor de levenskwaliteit van mensen met dementie. Speerpunt is de zorg voor vrijheid en veiligheid.

Voor de versterking van hun enthousiaste kernteam zoeken zij een ondernemende ZZP’er die:

  • op landelijk niveau wil bijdragen aan zorg voor vrijheid en veiligheid bij dementie;
  • de principes van eigentijdse dementiezorg kent, daarop een eigen visie heeft en deze graag uitdraagt;
  • het ‘speelveld’ in de ouderenzorg kent (wetenschap en praktijk) en de actuele ontwikkelingen volgt;
  • analytisch is, veranderkundig is onderlegd is en een vlotte pen heeft;
  • in staat is om projecten te initiëren en complexe projecten zelfstandig te begeleiden;
  • academisch / HBO-plus werkniveau heeft.

De volledige vacature kun je hier vinden.

 

Read more