Corona

Hieronder wijzen wij jullie op de nieuwsbrief van Deltaplan Dementie.

We kunnen er ook in deze nieuwsbrief niet omheen: corona. De uitbraak van het coronavirus zet onze samenleving op z’n kop en heeft ook een enorme invloed op mensen met dementie en hun naasten. Reden voor veel leden van het Deltaplan Dementie om met allerlei mooie initiatieven en praktische tips te komen. We noemen hier bijvoorbeeld de Paas-actie #wevergetenjullieniet van Alzheimer Nederland om ook nu aandacht te vragen voor mensen met dementie. Op onze website meer over initiatieven van de leden van het Deltaplan Dementie.

En wat betekent de coronacrisis voor de dementiezorg? Het Netwerk Dementie Haaglanden, één van de proefregio’s waar de nieuwe Zorgstandaard Dementie wordt geïmplementeerd, zette dat op een rij. Meer lezen? Kijk op de website van Dementiezorg voor Elkaar voor de analyse van de knelpunten én voor praktische aanbevelingen.

Read more

Hier een mooie manier van de Tjechische danser Petr Veleta om in beweging te blijven.

En nog een leuke tweede video om ons in beweging te houden nu we thuis zijn.

Petr heeft ook een workshop gegeven op ons BestCare4Dem congres in juni 2018 Amsterdam. Die kun je hier bekijken.

Read more

Financiële ondersteuning voor zorg en ondersteuning van ouderen tijdens de Coronacrisis

Behoud van de kwaliteit van leven van ouderen is tijdens deze coronacrisis niet eenvoudig maar belangrijker dan ooit. Het vereist omdenken en nieuwe, creatieve oplossingen. Geweldig om te zien wat er op allerlei plaatsen in dit land gebeurt, spontaan en uit het hart. Onderstaand wijzen we u graag op een nieuwe regeling van het ministerie van VWS die u mogelijk helpt uw plannen te financieren. Maar eerst het volgende: ook Stichting RCOAK staat naast reguliere aanvragen open voor ‘Corona’aanvragen. U dient daarvoor de gebruikelijke procedure te doorlopen via onze quick scan op www.rcoak.nl. Als u Corona in de titel van het project vermeldt, krijgt u aanvraag voorrang bij de behandeling.

Financiële impuls via ZonMw
Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Heeft u een creatieve oplossing die hieraan bijdraagt? Vraag dan nu een financiële impuls aan bij ZonMw.

De regeling gaat naast praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg ook om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ouderen worden hierbij expliciet genoemd. Het gaat daarbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Er is € 500.000,- beschikbaar voor de regeling. U kunt bij ZonMw een aanvraag doen voor een startimpuls tot € 7.500,- of voor een projectimpuls van € 7.500 tot € 15.000,-.

Read more

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 9 uur worden ingediend.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.

Per aanvraag is €50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 % van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten.  Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 9 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

Meer informatie

Read more

In het onderwijs, in het bedrijfsleven en op vele andere plekken, wordt in deze
tijden van vermijden van fysieke contacten, volop gebruik gemaakt van contacten
via beeldschermen. Kan dat ook door ouderen met dementie? JA!

In de bijlage bij deze mailing een korte instructie/handleiding. Niet alleen
voor zorgverleners, maar ook voor kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Veel(zorgbehoeftige)ouderen in verpleeghuizen, maar ook thuis, krijgen ivm
mogelijke verspreiding van het Corona-virus veel minder of zelfs helemaal geen
bezoek meer.

Dat maakt dat de dag veel langer duurt dan normaal en betrokkenen zich eenzamer
voelen dan anders, ondanks het feit dat werkzame zorgverleners natuurlijk de dag
zo aangenaam en gezellig mogelijk proberen te maken.

Afgelopen jaren heeft DAZ vele ouderen met dementie geleerd om te beeldbellen
met familieleden. Met enorm goede resultaten. Juist in de komende weken kan
beeldbellen veel toegevoegde waarde hebben.

Daarom de volgende tip:
– Vraag familieleden om aan hun vader/moeder/oma/opa een (oude) tabletcomputer
te geven, met daarop skype of een ander eenvoudig te bedienen
beeldbel-programma.
– Leer als aanwezige zorgverlener aan ouderen om dit te bedienen. Beperk je in
instantie vooral tot ‘aannemen’ van gesprekken. Dat gaat relatief simpel op
basis van bijgesloten instructie. Als ‘aannemen’ onder de knie is, kan zelf als
oudere bellen een volgend leerproces zijn.
– Spreek vaste tijden met familieleden af, waarop zij inbellen naar hun
familielid. Doe svp meerdere tijden per dag, waardoor verschillende familieleden
dat kunnen doen.

Van belang is dat het tablet-computers zijn, want:
– Ouderen(met dementie)kunnen die makkelijker bedienen dankzij de intuïtieve
opbouw. Laptops zijn veel lastiger te bedienen. De intuïtie gaat er bij veel
mensen met dementie zelfs op vooruit tijdens het dementeringsproces!
– Tabletcomputers zijn veel hygiënischer (makkelijker schoon te maken).

Meer weten over het bedienen van tabletcomputers door mensen met dementie? Kijk
naar één van de volgende filmpjes:
https://modernedementiezorg.nl/films.php?id=26#!prettyPhoto/57/
https://youtu.be/d_-2xsYJDN8
https://youtu.be/7KriZI56Uxk
Meer info en filmpjes staan op www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl

Veel succes!

 

Read more