Belang van Ontmoetingscentra benadrukt in Nationale Dementiestrategie

Op Wereld Alzheimerdag, 21 september j.l. stuurde minister Hugo de Jonge een brief aan de Tweede kamer waarin hij de doelen van de Nationale Dementiestrategie van 2021 tot 2030 uiteenzet. Wij zijn erg blij dat een van de doelen die hij noemt is dat “in 2030 80% van de thuiswonende mensen toegang heeft tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.

Verder geeft de minister aan dat hij wil inzetten op mogelijkheden voor mensen met dementie om vrijwilligerswerk te doen, zoals in DementTalent projecten.

Dit is een geweldige stimulans voor verdere verspreiding van de Ontmoetingscentra 3.0 in Nederland. Hij geeft hiermee tevens blijk van grote waardering voor alle inzet van de medewerkers van de ontmoetingscentra. Dit is een belangrijke steun in de rug om door te zetten en met gemeenten in overleg te blijven over de toekomst van de ontmoetingscentra. Zeker in deze moeilijke tijden waarin de ontmoetingscentra vanwege COVID-19 vaak minder bezoekers kunnen ontvangen en meer op afstand begeleiding moeten bieden.

De kamerbrief van de minister kun je hier downloaden en de Nationale Dementiestrategie vind je hier.

Comments are closed.