Author's Posts

Championing physical activity for people affected by dementia – 8 week fully online course from the Association for Dementia Studies

This Autumn the Association for Dementia Studies and Active Herefordshire and Worcestershire will be offering its popular, fully online course, ‘Championing physical activity for people affected by dementia’.

This is for colleagues supporting people affected by dementia, who are employed or volunteer in care, sport, leisure, housing, health, or community-based services.

The course will develop the knowledge and confidence of students to facilitate physical activity for people affected by dementia.

There will be live and interactive sessions with the course tutors, as well as a multitude of resources to support learning and practice.

To find out more please see the attached document: click here.

Places are limited so please be in touch soon.

Do not hesitate to contact me if I can help or provide further details.  shirley.evans@worc.ac.uk

Read more

De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandeling 2023 is geopend.


Achtergrond

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 178 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

Programma

De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld.

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2023 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud)
Dinsdag 31 januari 2023 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 7 maart 2023 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 4 april 2023 09.30 – 16.30 uur
Donderdag 11 mei 2023 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 13 juni 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 5 september 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 3 oktober 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 31 oktober 2023 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 28 november 2023 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd in het gebouw van Alzheimer Nederland in Amersfoort.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 750,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
Stuur een mail naar ontmoetingscentra@amsterdamumc.nl of fj.meiland@amsterdamumc.nl.

Contact

Dr. Franka Meiland
fj.meiland@amsterdamumc.nl
T 020 – 444 8237

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 06 – 54654416

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

‘Ik heb er geen woorden voor,’ stamelt de artistiek leider van de Stichting Participatiekoor, Erik Zwiers, in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Het oorverdovende applaus echoot nog na. Zojuist zijn hier de hoogtepunten uit de Matthäus Passion opgevoerd, net als op vele andere plaatsen in Nederland. Maar deze versie van the Passion is uniek. Vanuit het hele land zongen mensen met dementie en hun ‘mantelzangers’ mee. Samen met het Groot Omroepkoor, Jeugdkoor Spaarne en het Radio Filharmonisch Orkest, onder leiding van dirigent Piet Philipse. “Het bewijst maar weer dat mensen met dementie veel meer kunnen dan sommigen denken.” 

Iedereen telt mee

De koorleden met dementie zingen samen met hun mantelzangers. In 2018 richtte Zwiers het eerste participatiekoor op in Haarlem. Inmiddels zijn er koren in het hele land. ”De Matthäus Passion zingen met mensen met dementie… dat kan toch helemaal niet?”, kreeg Zwiers uit verschillende hoeken te horen. Juist om het tegendeel te bewijzen ging hij met zijn team de uitdaging aan. Na het succes in Haarlem volgden er participatiekoren in o.a. Bergen (NH), Schiedam en Bergen op Zoom.

En vanuit het hele land, van Drenthe, Groningen, Zwolle tot Noord-Brabant liggen er aanvragen om zo’n groep op te richten. ”Mensen met dementie blijken met begeleiding van hun mantelzanger uitstekend in staat een moeilijk stuk als dit te zingen”, vertelt Zwiers met gepaste trots.

Meer zang, minder zorg

Veel ouderen zongen vroeger in een koor, maar door hun dementie kunnen zij nu vaak niet meer meedoen. ”Zo jammer, want zingen is juist goed voor hun welzijn”, vertelt Zwiers. Uit onderzoek van kennisinstituut Leyden Academy over vitaal ouder worden blijkt dat het Participatiekoor in sterke mate bijdraagt aan de positieve gezondheid: ”Regelmatig samen zingen zorgt ervoor dat onze deelnemers langer gezond blijven en minder zorgbehoeften hebben.”

Online repeteren

Twee jaar lang lagen de participatiekoren stil. ”De coronapandemie was ook voor mensen met dementie een eenzame tijd. We konden niet wachten om weer samen te gaan zingen”, vertelt Zwiers. In de afgelopen maanden werd er online gerepeteerd, zodat het voor iedereen veilig was. Mensen met dementie en hun mantelzanger volgden de repetities dus voornamelijk vanuit huis. ”Voor sommigen was dit een uitkomst in deze tijden van kwetsbaarheid”, zegt Barbara Groot, onderzoeker aan Leyden Academy. Groot onderzoekt het effect van cultuur op zorg. ”Uit onderzoek naar de invloed van kunst en cultuur op gezondheid komen drie elementen steeds naar voren: het geeft een positief gevoel, mensen ervaren verbinding met anderen en kunst biedt uitdaging, wat bijdraagt aan zingeving. En als ik iets heb ervaren tijdens het live concert vanmiddag, dan is het wel die verbinding met elkaar. Dat is toch anders dan thuis online repeteren. Je zag dat mensen met dementie extra oplichtten tussen de professionele musici.” 

Participatiekoren in heel Nederland

Na vandaag gaan de participatiekoren door. ”Zoveel mogelijk fysiek. En we zingen meer dan alleen Bach.” Iedereen is welkom mee te zingen. Als zanger met dementie, maar ook als mantelzanger. Zwiers’ droom is dat er over 2 jaar in heel Nederland participatiekoren zijn en dat deelname vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dan pas kan echt iedereen meedoen. Belangrijk, want meer zang betekent minder zorg!” 

Read more

Graag vragen we jullie aandacht voor deze mooie vacature. Ben je geinteresseerd, of ken je iemand die misschien geinteresseerd is, neem dan snel contact op of geef het aan die persoon door.

Link: https://werkenbij.combiwel.nl/vacaturebeschrijving/senior-sociaal-werker

Senior Sociaal Werker met een hart voor mensen met beginnende dementie

Je weet als geen ander dat er nog veel verbeterd kan worden aan de levenskwaliteit van mensen met beginnende dementie. Daarom ben jij precies de persoon die we bij Combiwel Buurtwerk, één van de grootste welzijnsorganisaties in Amsterdam, zoeken. Want met je concrete ideeën daarover, ben je niet alleen in staat om deze mensen te begeleiden om contacten te maken en plezier te hebben, maar ook om ervaren collega’s daarin te inspireren en te ondersteunen. Daar heb je de ervaring mee, maar ook het hart voor op de juiste plaats. Als er intakegesprekken met nieuwe deelnemers zijn, heb jij daarin een belangrijke rol. In de contacten met de samenwerkingspartners, ben jíj het aanspreekpunt. En laten we de mantelzorgers van mensen met beginnende dementie niet vergeten. Want als er bijeenkomsten voor deze mensen worden georganiseerd, heb jíj de leiding.

En dat allemaal vanaf een mooie plek in Amsterdams Zuid, waar je waardevolle relaties gaat opbouwen. Ook met vele buurtbewoners.

Buurtbewoners? Ja, je werkt namelijk vanuit een AOC (Amsterdams Ontmoetingcentrum) en je hebt “in de buurt” een belangrijke sociale functie. Kwetsbare oudere Amsterdammers bijvoorbeeld, die nog geen diagnose hebben maar die wel last krijgen van geheugenproblemen, moeten moeiteloos de weg naar jou kunnen vinden.

Je maakt contact. Je biedt structuur. Je gaat in gesprek over de diagnose dementie en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Je creëert gezelligheid, activiteiten en saamhorigheid. En je zorgt voor persoonlijke aandacht. Maar je zorgt ook voor onderlinge verbinding tussen alle betrokkenen. Overbodig dus om te zeggen dat je zeer waardevol werk doet. Daarvan ben je jezelf terdege bewust.

Team

Dat je een teamplayer bent, is natuurlijk heel vanzelfsprekend. Maar je voelt je ook goed in je element als je zelfstandig werkt. Verder leg je contacten op allerlei niveaus. Je verbindt en matcht, want je kunt goed inschatten wie je bij wie zet. Je beweegt mee. Maar je weet ook dat je binnen deze doelgroep met hectiek en verrassingen te maken kunt krijgen, dus je moet natuurlijk tegen een stootje kunnen.

Read more