Al 10 jaar in de databank: Ontmoetingscentra dementie

Tien jaar na de start van de databank Effectieve sociale interventies zijn de ontmoetingscentra nog volop in ontwikkeling met nieuwe interventies, zoals DementTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Variatie in vormen ondersteuning die zijn ingebed bij de ontmoetingscentra om beter tegemoet te komen aan de verschillende wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo kunnen meer mensen profiteren van deze mooie centra. Veel complimenten voor de medewerkers van de ontmoetingscentra die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun deelnemers.

In het jubileum magazine van de databank heeft Movisie speciale aandacht besteed aan de ontmoetingscentra. Het artikel kun je hier lezen.

2-Ontmoetingscentra-dementie-schilderen

De databank Effectieve sociale interventies is opgezet om professionals te helpen succesvolle interventies te vinden en zo zelf te kunnen toepassen. In de databank vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als ‘goed beschreven’ of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.