Cursus personeel ontmoetingscentra c.q. laagdrempelige dagbehandelingen 2017

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels verspreiden deze centra zich over het land. De ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij aanbieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt casemanagement geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

Inhoud
De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld: de emotionele beleving van de persoon met dementie en zijn mantelzorger, bestaande ondersteuningsmogelijkheden, specifieke zorg bij dementie, het ondersteuningsprogramma in de ontmoetingscentra, en de emotionele belasting voor het personeel. Afgesloten wordt met twee dagdelen over het begeleiden van bewegingsactiveringsgroepen.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Cursusduur en data
De cursus zal van start gaan in februari 2017 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een middagdeel.

De cursus zal plaatsvinden op de volgende dagen en tijden:

Dinsdag 14 februari 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 14 februari 2017 13.30 – 16.30 uur

Dinsdag 14 maart 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 14 maart 2017 13.30 – 16.30 uur

Dinsdag 11 april 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 11 april 2017 13.30 – 16.30 uur

Dinsdag 23 mei 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 23 mei 2017 13.30 – 16.30 uur

Dinsdag 13 juni 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 12 september 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 10 oktober 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 14 november 2017 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 12 december 2017 09.30 – 12.30 uur

Kosten
Kosten voor de gehele cursus bedragen 720,- voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
Inschrijven voor de cursus van 2017 is helaas niet meer mogelijk.

Informatie
Annelies van Rijn
j.vanrijn1@vumc.nl
T  020-7885622 (ma-vr)

Rose-Marie Dröes
rm.droes@vumc.nl
T 020-7885454 (ma, di, do)

Comments are closed.