Conferentie ‘Living well with(out) dementia’

Datum: 9-10 mei 2016

Jaarlijks worden in Nederland 13.000 mensen gediagnosticeerd met dementie. Ook in de andere Europese lidstaten is de ouder wordende samenleving een uitdaging. Zowel voor de geboden dementiezorg als voor de kwaliteit van onderzoek naar dementie vervult Nederland voor veel andere landen een voorbeeldfunctie. Maar wij kunnen ook van andere landen leren, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een dementievriendelijke samenleving en bij het terugbrengen van ?community care? en het langer thuis wonen.

Tijdens de conferentie staat een integrale en holistische benadering op dementie centraal. Dit moet bijdragen aan duurzame en houdbare zorg. Hierbij is het delen van kennis en gezamenlijk doen van onderzoek essentieel.

We moeten meer onderzoek doen naar preventie en genezen van dementie in de toekomst, maar tegelijkertijd moeten we nu ook inzetten op onderzoek naar (tijdige) diagnostiek, behandeling en doelmatige zorg.

De conferentie focust op innovatie van zowel de zorg als de samenleving om er voor te zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk (autonoom) kunnen blijven functioneren in de maatschappij.

Alle informatie op:http://www.eu2016.nl/kalender/2016/05/09/conferentie-dementie-living-well-without-dementia