Overige publicaties

Briefkaart Ontmoetingscentra als erkende interventie

Vilans heeft van 8 erkende interventies briefkaarten gemaakt om het erkenningstraject voor ontwikkelaars te promoten. Zo ook van Ontmoetingscentra, zie hier. De tekst is afkomstig van de website DatabankInterventies.nl

Interview met prof. Rose-Marie Dröes over DemenTalent

ZonMw heeft diverse dementieonderzoekers geïnterviewd, waaronder Rose-Marie. Zie hier voor het artikel over het interview.

Nieuwe versie van de praktische handleiding “Wat kun je doen bij dementie”

In januari 2018 is de nieuwe versie verschenen van het boekje “Wat kunt u doen bij dementie?” Carolien Langendijk heeft vanuit haar eigen ervaringen als mantelzorger van haar moeder met dementie nu alweer de 5e versie van het boekje geschreven. Vele onderdelen zijn vernieuwd, zoals informatie over de diagnose, wet- en regelgeving, interessante websites en boeken en haar persoonlijke verhaal. Het boekje is hier  gratis te downloaden.

 

A.M. van Dijk, J.C.M. van Weert, R.M. Droes (Red.). VUmc en UvA, Amsterdam 2011. Evaluatie van de Veder Methode; theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg
(€ 15,00).

De Veder Methode, ontwikkeld door Stichting Theater Veder, is een innovatieve, belevingsgerichte methode die tot doel heeft de communicatie met mensen met (onder meer) geheugenproblemen en dementie te verbeteren. In de Veder Methode worden belevingsgerichte methoden zoals reminiscentie gecombineerd met theater, muziek en poëzie. In de periode 2007-2011 werden zorgverleners van 149 afdelingen van zorginstellingen getraind in de toepassing van de Veder Methode. In de periode april 2009 tot en met april 2011 heeft er een wetenschappelijk evaluatieonderzoek van de Veder Methode plaatsgevonden, met als eindresultaat dit onderzoeksrapport. Het onderzoek heeft veel nationale en internationale aandacht gekregen en is uitgevoerd door VU medisch centrum (afdeling Psychiatrie, prof. Rose-Marie Dröes, dr. Marijke van Dijk) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (Afd Communicatie wetenschap, prof Julia van Weert).

Opbouw rapport
Deel 1 van het rapport is een beschrijving van de Veder Methode. Deze beschrijving biedt nuttige achtergrondinformatie voor zorgverleners die met de Veder Methode aan de slag willen en willen weten wat de methode precies inhoudt. Deel 2 van het rapport geeft een overzicht van factoren die een rol spelen bij de implementatie in de praktijk. Dit deel biedt handvatten voor zowel zorgverleners als managers om de Veder Methode succesvol te implementeren in het dagelijks werk. Deel 3a is het eindverslag van het effectonderzoek naar de meerwaarde van een huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode vergeleken met een reminiscentie groepsactiviteit. In Deel 3b worden de ervaringen van zorgverleners met de Veder Methode beschreven. De focus ligt daarbij op de toepassing van de Veder Methode en de wijze waarop deze de arbeidssatisfactie, werkbeleving en zelfwaardering van zorgverleners beïnvloedt. De verschillende delen van het project zijn op zichzelf staand en kunnen dan ook los van elkaar worden gelezen. In het begin van het rapport is een algemene samenvatting opgenomen, en daarnaast bevat elk los deel van het rapport een eigen samenvatting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk of drs. Marijke van Haeften-van Dijk, marijkevandijk.werk@gmail.com.