Abstracts

Abstracts in journals en congres proceedings

Dröes RM, Meiland F, Evans Si, Brooker D, Chattat R, Rymaszewska J, Farina E, Orrell M, The MEETINGDEM Support Programme, Alzheimer Europe conference 2-4 October 2017, Berlin.

Dröes RM. Successful transfer of evidence based care across Europe; The MEETINGDEM project. 27th Alzheimer Europe conference  2-4 Oct 2017, Berlin.

Dröes RM, Meiland F, Evans Si, Brooker D, Chattat R, Rymaszewska J, Farina E, Orrell M, Successful transfer of evidence based care across Europe: Results of the MEETINGDEM support programme for people with dementia and their carers in Italy, Poland and the UK, Alzheimer Europe conference 2-4 October 2017, Berlin.

Meiland F, Saibene F, Evans Sh, Szczesniak D, Urbanska K, Gamborini G, Scorolli C, Farina E, Brooker D, Rymaszewska J, Chattat R, Dröes RM. Adaptive implementation of MCSP across Europe: What did we learn from the implementations in Italy, Poland and the UK? Alzheimer Europe conference 2-4 October 2017, Berlin.

Evans Si, Brooker D, Evans Sh, Bray J, Henderson C, Rehill A, Saibene F, Scorolli C, Szczesniak D, D’Arma A, Urbanska Katarzyna, Atkinson T, Farina E, Rymaszewska J, Chattat R, Hendriks I, Meiland F, Dröes RM. Effectiveness and cost-effectiveness of the meeting centres support programme for people living with dementia and their carers in Italy, Poland and the UK, Alzheimer Europe conference 2-4 October 2017, Berlin.

Chattat R, Evans Sh, Evans Si, Szczesniak D, Urbanska K, Gamborini G, Scorolli C, Farina E, Saibene F, Brooker D, Rymaszewska J, Hendriks I, Meiland F, Dröes RM. Adaptations made to successfully implement the Meeting Centres Support Programme in other countries in Europe; results of the MeetingDem project, Alzheimer Europe conference 2-4 October 2017, Berlin.

Rymaszewska J, Szczesniak D, Urbanska K, Brooker D, Evans Sh, Evans S, Chattat R, Scorolli C, Farina E, D’Arma A, Saibende FL, Meiland F, Dröes RM. How do people with dementia and their caregivers in Italy, Poland and the UK evaluate the Meeting Centre Support Programme, Alzheimer Europe conference 2-4 October 2017, Berlin.

Meiland, FJM, Evans Sh, Saibene FL, Darma, A, Szcześniak D, Urbańska KM, Scorolli C, Van Mierlo LD, Chattat R, Brooker D, Farina E, Rymaszewska J, Dröes RM. Factors influencing adaptive implementation of the Meeting Centres Support Programme in four European countries; results of the MeetingDem project. AAIC conference London, 16-20 July 2017.

Meiland F, Farina E, Saibene FL, Gamberini G, Evans Sh, Evans Si, Szcesniak D, Urbanska K, Brooker D, Rymaszewska J, Dröes RM, Chattat R. Process evaluation of the adaptive implementation of the Meeting Centres Support Program: a comparison between four EU countries. Alzheimer Europe Copenhagen, 31 okt-2 nov 2016 (poster).

Urbanska K, Szcesniak D, Meiland F, Farina E, D’Arma A, Gamberini G, Evans Sh, Evans Si, Hendriks I, Brooker D, Chattat R. Dröes RM, Rymaszewska J. Perceived stigma of persons with dementia after six months psychosocial intervention in the Meeting Centres Support Programme. Alzheimer Europe Copenhagen, 31 okt-2 nov 2016 (poster).

Dröes RM, Meiland FJM. Vernieuwing Dagbehandeling. Workshop op congres Moderne Dementiezorg (25 november 2013) Nieuwegein.

Van Haeften-van Dijk AM, Meiland FJM, Dröes RM. (2013, November). Ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Workshop tijdens Congres Nationaal Programma Ouderenzorg, Zonmw, Den Bosch. (12 november 2013)

Van Haeften-van Dijk AM, Meiland FJM, Dröes RM. (2013, November). Transitie van PG dagbehandeling in het verpleeghuis naar Laagdrempelige PG Dagbehandeling plus MantelzorgOndersteuning in de wijk (LPD-plus MO). Workshop tijdens Symposium ‘Hoe haalt de mantelzorg 2020?’ tijdens de Week Chronisch Zieken, Amsterdam. (11 november 2013).

Van Haeften-van Dijk AM, Meiland FJM, Dröes RM. (2013, October).Transforming institutional psychogeriatric day cares into Easy access Psychogeriatric Day centers for people with dementia and their carers (EPD-plus CS). 23rd Annual Conference of Alzheimer Europe, St Julian’s, Malta. (11 October 2013).

Meiland FJM, Streekstra S, Van Dijk M, Dröes RM. Vernieuwde dagbehandelingen. Symposium “De dokter zei Alzheimer” (26 september 2013), Alzheimercentrum VUmc.

Van Haeften-van Dijk AM, Meiland FJM, Dröes RM. (2013, Juni).Transforming institutional psychogeriatric day cares into Easy access Psychogeriatric Day centers for people with dementia and their carers (EPD-plus CS). Paper gepresenteerd tijdens CaRe dag met als thema ‘Challenges in health care: quality, accessibility & affordability’, Maastricht. (11 juni 2013).

Van Dijk AM, Meiland FJM,  Dröes RM. Transitie van PG dagbehandeling in het verpleeghuis naar Laagdrempelige PG Dagbehandeling plus MantelzorgOndersteuning in de wijk (LPD-plus MO). Verenso congres, T. voor Ouderengeneeskunde (30 nov 2012).

Van Dijk AM, Meiland FJM, Dröes RM. (2012, April). Transitie van reguliere psychogeriatrische dagbehandeling in het verpleeghuis naar laagdrempelige dagbehandeling plus mantelzorgondersteuning in de wijk: een implementatiestudie. Paper presented at Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging van de Psychiatrie. (3-5 April 2012).

Dröes RM, Van Dijk AM, Meiland FJ (2012, March). Transforming institutional psychogeriatric day care into low-threshold community-based support centres for people with dementia and carers: an implementation study. Poster presented at 26th International Conference of Alzheimer’s Disease International, London, United Kingdom. (7-10 March 2012).

Dijk AM, Meiland FJM, Dröes RM. Transition of regular psychogeriatric day treatment in nursing homes to low-threshold day treatment plus carer support in the community. International Psychogeriatric Association, The Hague, Netherlands, (sept. 2011).

Meiland F, Kat M, Dröes R, Tilburg W van, Jonker C. Do caregiver characteristics influence the emotional impact of neuropsychiatric symptoms on caregivers of dementia patients? International Psychogeriatrics, 2005;17(suppl. 2):328.

Meiland FJM, Dröes RM, Schmitz MJ, Lange J de, Vernooij-Dassen MFJF, Tilburg W van. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers: resultaten van een multi-center implementatie-onderzoek. Utrecht: Onderzoekschooldag CaRe, 2004:29-31.

Osté J, Abendanon AR, Dröes RM. Een nieuw stukje tropisch Nederland; een Surinaams Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun verzorgers. Proceedings congres Grenzen aan de mantelzorg: zorgmijders en zorgmissers. Amsterdam: CVO-VU/LASA, 2004:93.

Meiland FJM, Dröes RM, Lange J de, Vernooij-Dassen MJFJ. Barriers and facilitators to the implementation of the Meeting Centers support program for people with dementia and their carers. Abstract book 3rd Bologna International Meeting on Affective, Behavior and Cognitive Disorders in the Elderly, Bologna, 2003:106.

Dröes RM, Meiland FJM, Schmitz MJ, Tilburg W van. A combined psychosocial intervention for people with dementia and their carers; results from a multicentre implementation study. Interdem satellite symposium. Abstract book 3rd Bologna International Meeting on Affective, Behavior and Cognitive Disorders in the Elderly, Bologna, 2003:9.

Meiland FJM, Dröes RM, Schmitz MJ, Lange J de, Vernooij-Dassen MFJF. Tilburg W van. The Meeting Centres Support Program for persons with dementia and their carers: results from a multi-center implementation study. Abstract book 3rd European Nursing Congress, Amsterdam, 2003:73.

Dröes RM. Effect van ondersteuning in Ontmoetingscentra op mensen met dementie en hun verzorgers. Abstract book Geriatriedagen, De Reehorst Ede, 2003:70.

Meiland FJM, Lange J de, Dröes RM, Grol R, Vernooij-Dassen MJFJ. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers: bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie. Public Health Congres, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 2003;81:37.

Dröes RM, Meiland FJM, Schmitz MJ, Tilburg W van. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers in Nederland: resultaten van een multicenter effectstudie. Public Health Congres, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 2003;81:3:7.

Vernooij-Dassen M, Derksen E, Meiland FJM, Dröes RM. Adaptieve implementatie: bevordering van gebruik van een effectief ondersteuningsprogramma. 6e Nationaal Gerontologiecongres Ouder Worden, Nu en Straks, Veldhoven, Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, 2002:70.

Meiland FJM, Dröes RM, Lange J de, Vernooij-Dassen MJFJ, Tilburg W van. Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers; variaties in aanbod, gebruik en effecten in zes regio’s. 6e Nationaal Gerontologiecongres Ouder Worden, Nu en Straks, Veldhoven, Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, 2002:72.

Dröes RM, Tilburg W van. Preventieve ondersteuning bij dementie. 6e Nationaal Gerontologiecongres Ouder Worden, Nu en Straks, Veldhoven, Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, 2002:24.

Boerema I, Derksen E, Dröes RM, Lange J de, Vernooij-Dassen M, Grol R, Rigter H. Twee voorbeelden van implementatie van ontmoetingscentra in Nijmegen en Nieuwegein. 6e Nationaal Gerontologiecongres Ouder Worden, Nu en Straks, Veldhoven, Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, 2002:71.

Dröes RM. Early intervention in local meeting centers for dementia patients and carers. XIIth Alzheimer Europe Conference Commitment to care. MECC, Maastricht, 2002:53.

Dröes RM, Meiland FJM, Lange J de, Vernooij-Dassen MJFM, Tilburg W.van. Nation-wide implementation of meeting centres support program for demented persons. 10th congres of the IPA, Nice. International Psychogeriatrics, 13 (suppl 2), 2001:271-S.

Dröes, RM. Early intervention in local meeting centers for dementia patients and carers. Abstract book of Third Interdem Meeting, International Symposium on Early Diagnostics and Psychosocial Interventions in dementia. Maastricht, 2001:18.

Dröes RM, Breebaart E, Tilburg W van, Mellenbergh GJ. The effects of an integrated support program on behavioural problems in dementia patients and feelings of competence of their caregivers. In: Abstractbook of the 1st Bologna International Meeting on Cognitive and Affective Disorders in the Elderly, Bologna, juni 1997:301.

Breebaart E, Lindeman E, Dröes RM, Tilburg W van, Mellenbergh GJ. Amsterdam Meeting Centers: the effect of integrated support for dementing elderly and their caregivers on the feelings of burden of the caregivers. Abstractbook of the VII European Congres of Epidemiologic Psychiatry. Santiago di Compostela, Spain, 1996.

Dröes RM, Breebaart E, Tilburg W van, Mellenbergh GJ. Amsterdam Meeting Centers; the effect of integrated support for dementing elderly and their caregivers on behavioural problems and mood in dementia and the admission in nursing homes. In: Mental Health problems in changing societies: epidemiological issues. Abstractbook VII Congress of the International Federation of Psychiatric Epidemiology, Santiago di Compostela, august 1996.

Dröes RM, Breebaart E, Tilburg W van, Mellenbergh G. Amsterdam Meeting Centres: The effects of a new method of support for dementing elderly and their caregivers on the behavioral problems in dementia. In: Ageing in a changing society. Proceedings of the III European Congress of Gerontology, Amsterdam. Knook DL, Dittmann-Kohli F, Duursma SA, Huijbers PWJM, Knipscheer CPM, Ribbe MW, Rutten FF, Santvoort MM, Eds. Netherlands Institute of Gerontology (NIG), Utrecht, 1995.

Dröes RM, Tilburg W van. Amsterdam Meeting Centers: an exploratory study into the effects of a new method of support for dementing elderly who are living at home and their primary caregivers. Proceedings of the International Workshop of the International Psychogeriatric Association ‘The borderland between Normal and Pathological Aging. Amsterdam, June 5-8, 1994:p.35.

Dröes RM, Tilburg W van. Amserdam Meeting Centers: an exploratory study into the effects of a new method of support for dementing elderly who are living at home and their primary caregivers. Proceedings of the Thirteenth Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, Amsterdam, 1994:9.

Dröes RM, Tilburg W van. Amsterdam Meeting Centers: an exploratory study into the effects of a new method of support for dementing elderly who are living at home and their primary caregivers. Proceedings of the 5th International Conference on Systems Sciences in Health-social Services for the Elderly and the Disabled. Genève, May 2-8, 1994:905.