Waarom OC?

Dementie is een groot en groeiend probleem in Nederland. Nu zijn er 260.000 mensen die eraan lijden, verwacht wordt dat dit aantal in 2050 is verdubbeld. (bron: Alzheimer Nederland, 2017). 70% van deze mensen woont thuis, meestal bijgestaan door familie of vrienden, zogenaamde mantelzorgers.

De afgelopen decennia zijn er verschillende vormen van ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ontwikkeld, denk aan dagvoorzieningen in verzorgings- en verpleeghuizen, gespreksgroepen, respite services, maatjesprojecten, steunpunten mantelzorg en allerlei informatie materiaal. Hoewel deze initiatieven zijn toe te juichen heeft het ook geleid tot een versnippering van het aanbod. Niet alleen de mantelzorgers maar ook de hulpverleners zien soms door de bomen het bos niet meer.

Om deze versnippering tegen te gaan zijn de Ontmoetingscentra opgezet, die verschillende vormen van ondersteuning aanbieden op één plek in de wijk. De eerste centra werden op initiatief van Stichting Valerius in 1993 opgezet in Amsterdam door de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum, in samenwerking met regionale zorg- en welzijnsinstellingen.

Voor wie?

De ontmoetingscentra zijn bedoeld voor mensen met een lichte tot matig ernstige dementie en hun mantelzorgers, veelal familie, vrienden of buren.

  • Zorgt u regelmatig voor iemand die ernstig vergeetachtig is? Valt die zorg u soms zwaar
  • Komt u haast niet meer toe aan uw eigen ontspanning?
  • Heeft u vragen over wat dementie is? Weet u soms niet hoe met hem of haar om te gaan?
  • Zou u wel eens willen praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten?

Neem dan contact op met het ontmoetingscentrum in uw regio. Ze staan voor u klaar!