De inschrijving voor de Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2020 is geopend. (Inschrijven via VUmc Academie)

Geslaagden

De geslaagden van 2019

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 163 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

 

Programma
De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
– Emotionele beleving van de persoon met dementie
– Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2
– Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk
– het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3
– Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie
– Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4
– Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie
– Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

 

Praktisch 

Data en tijden
De cursus start in februari 2020 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud; bij voldoende deelnemers)
Dinsdag 11 februari 2020 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 10 maart 2020 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 7 april 2020 09.30 – 16.30 uur
Dinsdag 12 mei 2020 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 16 juni 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 8 september 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 6 oktober 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 3 november 2020 09.30 – 12.30 uur
Dinsdag 13 december 2020 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs
Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven
U kunt zich vanaf heden inschrijven op de website van de VUmc Academie.

Contact

Dr. Teake Ettema
t.ettema@amsterdamumc.nl 
T 020-7885623 (ma, do)

Prof. Rose-Marie Dröes
rm.droes@amsterdamumc.nl
T 020-7885454 (ma, di, do)

Accreditatie
Door Kwaliteitsregister V&VN

Read more

Er zijn geen helaas plaatsen meer beschikbaar voor de nieuwe cursus Ontmoetingscentra 3.0 van  21 januari en 4 februari 2020.

Deze nieuwe tweedaagse cursus met terugkomdag biedt informatie en handvatten om je Ontmoetingscentrum te updaten naar een Ontmoetingscentrum3.0. OC3.0 bieden naast het reguliere ontmoetingscentraprogramma drie innovatieve interventies aan, te weten: DemenTalent voor mensen met dementie en Dementelcoach en STAR e-learning voor mantelzorgers. Zie hier voor meer informatie. De cursus die voortvloeit uit het gelijknamige project dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd in 32 ontmoetingscentra in het kader van het ZonMw Memorabel programma, bieden wij voor de laatste keer gratis aan voor iedereen die geïnteresseerd is deze nieuwe interventies aan het eigen ontmoetingscentrum te koppelen (max 30 deelnemers!). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teake Ettema (tel 020-7885623) of een email sturen naar ontmoetingscentra@ggzingeest.nl.

Read more

Fietsmaatjes is er onder meer voor mensen met  dementie die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. Bij Fietsmaatjes worden zij gekoppeld aan een vrijwilliger; en dit werkt goed! Samen maken zij fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, en krijgen ze meer sociale contacten. Samen lekker fietsen en genieten! Wellicht ook een idee voor Ontmoetingscentra?!

Het oranjefonds heeft een mooi filmpje gemaakt over dit initiatief, zie hier. Voor meer informatie over Fietsmaatjes, zie hier.

Read more

Minder emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. Dat zijn de effecten wanneer mensen met dementie vrijwilligerswerk (genaamd DemenTalent) doen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Bovendien heeft het een positief effect op de algehele stemming van mensen met dementie én voelen mantelzorgers zich minder emotioneel belast. Professor Rose-Marie Dröes vertelt hierover tijdens Nieuwsuur (16 juni 2019).  Klik hier om de uitzending terug te zien  (onderste film op deze webpagina).

 

Read more

Joke lintje 1 Joke met speld

Joke Bos, 25 jaar werkzaam als programmacoördinator in AOC de Pijp in Amsterdam, ontving afgelopen vrijdag 14 juni een Koninklijke onderscheiding: ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Zij werd geprezen voor haar enorme inzet voor mensen met dementie en hun naasten. ‘Haar’ ontmoetingscentrum is een voorbeeld voor vele collega’s in binnen- en buitenland.

De uitreiking vond plaats temidden van vrienden en collega’s tijdens het symposium Hulp bij Dementie, georganiseerd door Combiwel in samenwerking met Amsterdam UMC locatie VUmc. Zie hier een kort interview met Joke na afloop van het symposium.

Read more

Inmiddels is alweer de 6e versie verschenen van het boekje “Wat kunt u doen bij dementie?” Carolien Langendijk vertelt hierin vanuit haar eigen ervaringen als mantelzorger van haar moeder met dementie. Het bevat informatie en tips over de diagnose, wet- en regelgeving, interessante websites en boeken en haar persoonlijke verhaal. Het boekje is hier  gratis te downloaden.

Read more

Alzheimer’s Diesase International roept iedereen op deel te nemen aan de grootste enquête ooit over attitudes ten aanzien van dementie. De resultaten worden gepubliceerd in het nieuwe World Alzheimer report, dat in september 2019 zal uitkomen.

De enquête is anoniem, beschikbaar in 22 talen en in 10 minuten te doen. De enquête is gericht op 4 doelgroepen: het algemene publiek, gezondszorgprofessionals, mensen met dementie en mantelzorgers.

U doet toch ook mee? Klik hier om naar de pagina met informatie over de enquête te gaan (verderop deze pagina kunt u de enquête starten).

 

Read more

Exergaming (exercise en gaming) is een innovatieve en leuke manier van bewegen. Mensen met dementie kunnen dit binnenshuis doen met behulp van beweegspellen in een virtuele omgeving. In het project Exergaming (afd. Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc)  is onder meer onderzocht hoe je exergaming op een succesvolle manier kunt invoeren en toepassen in dagcentra voor mensen met dementie.

De  onlangs uitgekomen factsheet gaat in op de voorbereiding, aanschaf & installatie, uitvoering & het motiveren van deelnemers, mantelzorgers en medewerkers, alsmede op aandachtspunten in de omgang met wilsonbekwame deelnemers.

U kunt de factsheet hier downloaden. Indien u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, stuur dan svp een mail naar ontmoetingcentra@ggzingeest.nl

Read more

Voor Amsterdamse Ontmoetingscentra (AOC)-teams in Amsterdam Zuid en Noord wordt een enthousiaste praktijkontwikkelaar gezocht. Als Praktijkontwikkelaar sla jij een brug tussen de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijk,  wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk in de AOC’s. Je draagt bij aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De deadline voor deze sollicitatie is 22 april 2019. Zie voor meer informatie de vacaturetekst hier.

 

 

 

 

Read more