Nieuwe coronamaatregelen: open inloop buurthuizen mag niet, besloten dagbesteding wel

Graag maken wij jullie attent op het volgende bericht van Sociaal Werk Nederland:

In de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november 2020, meldde minister-president Rutte dat publiek toegankelijke ruimten voor veertien dagen worden gesloten, ingaande woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur.

Expliciet benoemde minister-president Rutte hierbij ook buurthuizen. Ook die zouden moeten sluiten. In de teksten van de rijksoverheid ontbreken ze echter. Sociaal Werk Nederland heeft dit vervolgens direct gecheckt bij het ministerie van VWS.

Het ministerie heeft Sociaal werk Nederland  de volgende toelichting gegeven: buurthuizen moeten worden gezien als een publieke ruimte en dus gesloten worden, uiterlijk woensdagavond 4 november om 22.00. Open inloop is dan dus niet meer toegestaan.

Daar geldt de volgende uitzondering: op locatie, een besloten en georganiseerde dagbesteding laten plaatsvinden voor kwetsbare groepen, is wel toegestaan.

Dagbesteding en dagactiviteiten

In buurthuizen en wijkcentra mogen vanaf 4 november 22.00 uur alleen besloten dagactiviteit/dagbesteding, op een vooraf afgesproken tijdstip, voor kwetsbare, bij het sociaal werk bekende groepen die zich vooraf hebben aangemeld.