Ondersteuning

Ontmoetingscentra, die veelal zijn gesitueerd in buurt- en ouderencentra, bieden een breed programma.

De persoon met dementie kan drie dagen per week gebruik maken van de dagsociëteit in het centrum. Hij kan daar, individueel of in groepsverband, deelnemen aan (re)creatieve activiteiten, zoals tekenen, schilderen, naar muziek luisteren, spelletjes doen, de krant lezen, boodschappen doen, de lunch voorbereiden, zingen en bewegen. De activiteiten worden afgestemd op de interesses, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers en de begeleiding wordt persoonsgericht geboden.

Mantelzorgers kunnen er het hele jaar deelnemen aan gespreksgroepen (1x/2 à 3 weken) en er wordt jaarlijks een reeks informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Veel centra werken hiervoor samen met een Alzheimer Café in de regio. Daarnaast biedt het personeel in het centrum zo nodig advies/praktische hulp bij het regelen van zorg thuis en bij verpleeghuisopname.

Ten slotte zijn er gezamenlijke activiteiten voor de deelnemers met dementie en mantelzorgers, zoals het tweemaandelijks centrumoverleg, feesten en uitjes. Voor deskundig advies en individuele begeleiding kunnen mantelzorgers en mensen met dementie terecht op het wekelijks spreekuur.