Internationaal

Logo_MeetingDem_Colour_WEBSinds de start van de ontmoetingscentra is er altijd veel internationale belangstelling geweest voor deze nieuwe vorm van gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum hebben de resultaten van de verschillende studies naar de ontmoetingscentra bij herhaling gepresenteerd op internationale congressen en dat heeft geleid tot vele bezoeken van buitenlandse zorgverleners en zorg- en welzijnsorganisaties uit de hele wereld aan de ontmoetingscentra.

In 2014 werd een subsidie verkregen van het Joint Programme Neurodegenerative Diseases Research om het model van Ontmoetingscentra te implementeren en evalueren in drie landen in Europa: Engeland, Italiƫ en Polen. De resultaten hiervan zijn te vinden op www.meetingdem.eu.